بررسی تئوری برنامه ریزی فضای شهری در 21 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docبخشی از متن :از آن جا که پیدایش شهرها و آغاز شهرسازی و شهرنشینی با نیاز با جمع و در جمع بودن و در یک کلام، اجتماعی بودن انسان‌ها رابطه‌ی تنگاتنگ دارد، و از سوی دیگر این روابط برای شکل‌گیری و تعامل‌پذیری نیاز به فضاهایی مخصوص به خود دارد، فضای شهری محل ظهور و تجلی روابط اجتماعی انسان ها در طول تاریخ بوده و حتی نوع و کیفیت فضاهای شهری کاملاً در تجلی این روابط مؤثر واقع می‌گردیده است. بنابراین، یکی از مهم‌ترین عناصر بافت شهری، فضای شهری‌ست که در طول زمان و هم‌زمان با تاریخ ملت‌ها شکل گرفته و همواره در حال تحول بوده است. در واقع، فضای شهری مرکز فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهرها بوده و گاه چنان با حیات جوامع انسانی عجین بوده است که خود آن فضای شهری به عنوان بخشی از تاریخ آن ملت‌ها و جوامع قلمداد می‌شود و گاهی حتی آن فضای شهری به نماد و نشانه‌ی آن شهر و حتی آن ملت تبدیل شده است. 


قیمت : 8,400 تومان

پرداخت و دانلود