اطلس میکروب شناسی 
Color Atlas of Diagnostic Microbiology

کتابی فوق العاده در زمینه ی اطلس رنگی میکروب شناسی که برای تمام میکروب شناسان و عزیزانی که به کار های آزمایشگاهی و تشخیصی علاقه دارند می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
خرید و دانلود محصول

-