دانلود پیشینه پژوهش وچاچوب مبانی نظری مت آمفتامین

نام فایل : دانلود پیشینه پژوهش وچاچوب مبانی نظری مت آمفتامین
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 194 کیلو بایت
تعداد صفحات : 65
بازدید : 12

دانلود فایل
خلاصه:
پیشینه پژوهش وچاچوب مبانی نظری مت آمفتامین

توضیحات:
مشخصات این متغیر:منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی تعداد صفحه: 65صفحه نوع فایل:wordتوضیحات از متن فایلبر اساس گفتۀ کرینگ و همکاران (ترجمه شمسی پور، 1388)، «بر خلاف سوء مصرف سایر آمفتامین ها که تفاوت های جنسیتی اندکی در آنها دیده می شود، مردان بیش از زنان گرایش به سوء مصرف مت آمفتامین دارند» (ص 396). مک کان و همکاران (2008) بیان می دارند که مت آمفتامین ممکن است به سرعت تحمل ایجاد کند؛ بنا به گفته این محققان، علامت های شایع مصرف مزمن این ماده شامل سندرم مفصل آرواره، پوسیدگی شیمیایی دندان (بدون درگیری باکتریایی)، و درد عضلات می باشند. با استفاده از حیوانات آزمایشی و همچنین نمونه های انسانی، تأثیرات سمی مت آمفتامین در مغز بررسی شده است، بنا به گفتۀ کراسنووا و کادت (2009)، این تأثیرات شامل 1- آسیب به پایانۀ دوپامینی(سامانۀ دوپامینرژیکی) و 2- از بین رفتن سلول های عصبی تولید کنندۀ دوپامین می باشند؛ بنا به گفته این محققان، تأثیرات سمی طولانی مدت مصرف مت آمفتامین منجر به آسیب پایانۀ دوپامینی (مانند کاهش نشانگرهای دوپامینرژیکی از قبیل تیروزین هیدروکسی لیز و انتقال دهندۀ دوپامین) بیشر در ناحیۀ استریاتوم (کودیت- پوتامن)، هستۀ قاعده ای دمدار، و کمتر در نواحی قشر مخ، تالاموس، هیپوتالاموس، و هیپوکامپ می شود؛ اسچمیود و بویر (1997، به نقل از گرانادو و همکاران ، 2013) هم بیان می دارند که از بین رفتن سلول های عصبی تولید کنندۀ دوپامین در ناحیۀ جسم سیاه اتفاق می افتند. بر اساس پژوهش تامپسون و همکاران (2004، به نقل از کرینگ و همکاران، ترجمه شمسی پور، 1388)، «حجم هیپوکامپ در میان مصرف کنندگان دائمی مت آمفتامین کوچکتر بود و این امر با عملکرد ضعیف تر در یک آزمون حافظه همبستگی داشت» (ص 396).به طور کلی، تخریب ناشی از مصرف متامفتامین بیش از سایر مواد مخدر رایج می باشد، لایر و همکاران (2010) بیان می دارند که وابستگی طولانی مدت به آمفتامین ها و منجمله متامفتامین به اختلالاتی در انتشار خونی مغز، اختلالات متابولیسم، و اختلالاتی در مادۀ سفید مغز ارتباط داده شده است؛ ترکیبی از این اختلالات، مکانیزم بیولوژیکی ایجاد می کند که می تواند به صورت بالقوه منجر به اثرات زیانبار اولیه و یا ثانویه بر قشر ماده خاکستری مغز شود. نقص در عملکرد نوروترانسمیترهای مغزی، مثالی از اختلالات متابولیسمی ناشی از مصرف انواع ترکیبات آمفتامین ها می باشد. به عنوان مثال مطالعات زیادی تأثیر متامفتامین را بر دوپامین به اثبات رسانده است که این اثر با آسیب نورونی طولانی مدت (حتی 3 سال پس از ترک) همراه بوده است (مک کان و همکاران، 1998، به نقل از دیویس و همکاران، 2007). «مرگهای مربوط به مت آمفتامین و پذیرش بخش اورژانس بیمارستان در ارتباط با این مادۀ مخدر رو به افزایش است» (آنجلینا و همکاران، 2000، ص 1).منابع و مأخذمنابع فارسی- آذرگون، حسن.، كجباف، محمدباقر.، مولوی، حسین.، و عابدی، محمدرضا. (1388). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کاهش نشخوار فکری و افسردگی دانشجویان دانشگاه اصفهان. دانشور رفتار، 16(34 (12))، 20-13.- اختیاری، حامد.، علم مهرجردی، زهرا.، حسنی ابهریان، پیمان.، نوری، مهری.، فرنام، رابرت.، و مكری، آذرخش. ( 1389 ). بررسی و ارزیابی واژه ها ی القا كنندة ولع مصرف در سوء مصرف كنندگان مت آمفتامین فارسی زبان. تاز ه های علوم شناختی، 12 (2)، ص 82-69.- بساك نژاد، سودابه.، آقاجانی افجدی، اعظم.، و زرگر، یداله. (1390). بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب و کیفیت زندگی دانشجویان دختر. دست آوردهای روانشناختی (علوم تربیتی و روان شناسی)، 4 (2)، 198-181.- پروچاسکا، جیمز. اُو.، و نورکراس، جان. سی. (1389). نظریه های روان درمانی (ویرایش چهارم). (1999). مترجم: یحیی سید محمدی، تهران، ایران: رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).- تاد، جودیت.، و بوهارت، آرتور. سی. (1379). اصول روان شناسی بالینی و مشاوره (ویرایش سوم). (1999). مترجم: مهرداد فیروز بخت، تهران، ایران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).- حناساب زاده اصفهانی، مریم.، یكه یزدان دوست، رخساره.، غرایی، بنفشه.، و اصغرنژادفرید، علی اصغر. (1388). بررسی مقدماتی کارایی راهنمای شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، برای بیماران افسرده با افکار خود کشی: گزارش موردی. روان شناسی بالینی، 1(1)، 45-35.- حناساب زاده اصفهانی، مریم.، یكه یزدان دوست، رخساره.، غرایی، بنفشه.، و اصغرنژادفرید، علی اصغر. (1389). شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کدام یک از علایم شناختی، عاطفی و جسمانی افسردگی تاثیر بیشتری دارد؟ مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 16 (3 (62))، 289-288.منابع انگلیسی-Abou–Saleh M.T. (2006). Substance use disorder: recent advances in treatment and models of care. Journal of Psychosomatic Research 61 305–310.-Amstadter A. (2008). Emotion regulation and anxiety disorders. Anxiety Disorders 22 211-222.-Anglina M. D. Burkeb C. Perrochetc B. Stamperd E. and Dawud-Noursie S. (2000). The CAST Methamphetamine Treatment Project: Moving Research into the "Real World". Journal of Psychoactive Drugs 32 (2) 137-141.-Anton R. F. (2001) Pharmacological approach to the management of alcoholism. Journal of Clinical Psychiatry 62 11-17.-Apple J. and Kim-Apple D. (2009) Mindfulness: Implication for Substance Abuse and Addiction. Int J Ment Health Addiction 7 506-512.-Arch J. J. and Craske M. G. (2006). Mechanisms of mindfulness: emotion regulation following a focused breathing induction. Behav Res Ther 44 (12) 1849-1858.-Avants S. K. and Margolin A. (2004). Development of Spiritual Self-Schema (3-S) Therapy for the Treatment of Addictive and HIV Risk Behavior: A Convergence of Cognitive and Buddhist Psychology. Journal of Psychotherapy Integration 14 (3) 253-289.-Axelrod S. R. Perepletchikova F. Holtzman K. and Sinha R. (2011). Emotion regulation and substance use frequency in women with substance dependence and borderline personality disorder receiving dialectical behavior therapy. Am J Drug Alcohol Abuse 37 (1) 37-42.-Baker T. B. Piper M. E. McCarthy D.E. Majeskie M. R. and Flore M. C. (2004). Addiction motivation reformulated: An affective processing model of negative reinforcement. Psychological Review 111 33-51.-Beck A.T. Wright F.D. Newman C.F. and Liese B.S. (1993). Cognitive therapy of substance abuse. New York: The Guilford Press. Received November 20 2011 from books.google.com/books?isbn=1572306599


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش استنادها درایران وجهان


پیشینه پژوهش مدیریت


چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق هویت و اختلال هویت جنسی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق امیدواری