دانلود پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری قابلیت های سازمانی

نام فایل : دانلود پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری قابلیت های سازمانی
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 81 کیلو بایت
تعداد صفحات : 33
بازدید : 18

دانلود فایل
خلاصه:
پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری قابلیت های سازمانی

توضیحات:
مشخصات این متغیر:منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی تعداد صفحه: 33صفحه نوع فایل:wordتوضیحات از متن فایلباتوجه به مبانی موجودی که در رابطه با مزیت­های رقابتی وجود دارد، می­توان مزیت­های رقابتی را به پنج نوع کلی زیر تقسیم بندی کرد.مزیت موقعیتی در مقابل مزیت جنبشی (پویا)؛مزیت متجانس در مقابل مزیت نامتجانس؛مزیت مشهود در مقابل مزیت نامشهود؛مزیت ساده در مقابل مزیت مرکب؛مزیت موقتی در مقابل مزیت پایدار (مهری، 1382)در ادامـه هر کدام از انواع مزیت­ها به اجمال تشریح مـی­گردد:الف) مزیت موقعیتی در مقابل جنبشی (پویا):مزیت­های موقعیتی از ویژگی­ها و موجودی­های شرکت ایجاد می­شود که عوامل ایجادکننده این نوع مزیت­ها معمولاً ایستا بوده و براساس مالکیت منابع و دارائی­ها و یا براساس دسترسی هستند. بـه­عنوان مثال در بازار سس ماینز کشور موقعیت محصولات شرکت مهرام نسبت به سایر رقبا به خاطر قدرت اقناع سازی مشتری است که نتیجه آن تسهیل فروش محصولات شرکت است. مزیت­های رقابتی جنبشی (پویا) اساس کارایی و اثربخشی شرکت­ها در بازار است زیرا این نوع مزایا باعث می­شود که شرکت­ها فعالیت­های کسب و کار خود را کاراتر و اثربخـش­تر از رقبا انجام دهند که معمولاً برمبنای دانش و قابلیت­های سازمان استوار است. مزیت­های رقابتی جنبشی (پویا) را می­توان در چهار طبقه کلی زیر طبقه بندی کرد:قابلیت­های کارآفرینی: این نوع قابلیت­ها بیانگر توانایی شرکت در شناسایی و جذب مشتریان باارزش و بهره برداری از فرصت­های موجود بازار و ایجاد فرصت­های جدید است؛قابلیت­های فنی: این نوع قابلیت­ها باعث توسعه و ارتقای خلاقیت، کارایی، انعطاف پذیری، سرعت یا کیفیت فرایندهای شرکت و نیز بهبود کیفیت محصولات شرکت می گردد؛قابلیت سازمانی: این نوع قابلیتها شامل ویژگی­های ساختاری و فرهنگی سازمان است که برای تحرک و پویایی کارکنان، یادگیری سریعتر سازمانی و تسهیل تغییرات ضروری لازم است؛قابلیتهای استراتژیک: این نوع قابلیت­ها برای ایجاد، انسجام بخشی و هماهنگی­های کارآمد و موثر دانش و شایستگی­های گوناگون شرکت و نیز ساختاردهی مجدد و ایجاد تحرک و نقل و انتقال موثر آن­ها به موازات تغییرات و پویائی­های محیطی و فرصت­های فراروی، ضرورت دارد. فهرست منابع فارسیاسکندری، مجتبی؛ باقری، حجت الله (1391)، تاثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت در تصمیم گیری مدیران و فرماندهان (نمونه پژوهی یکی از دانشگاه های نظامی)، توسعه سازمانی پلیس، شماره 43، صص: 29-11.اسماعیل­پور، رضا؛ خدادادحسینی، سید حمید؛ الهی، شعبان (1385)، طراحی و تبیین طرح سازمانی متناسب با فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در صنایع قطعه سازی خودروی ایران، فصلنامه مدرس علوم انسانی، صص: 44-2.الهی، شعبان؛ رجب­زاده، علی (1382)، سیستم های خبره، تهران: انتشارات شرکت چاپ و نشر.امیدی­کیا، کارمران؛ مشبکی، اصغر؛ خدادادحسینی؛ حمید؛ عزیزمی، شهریار (1391)، شناخت قابلیت­های سازمانی جایگاه­سازی برند شرکت در صنعت مواد غذایی با استفاده از نظریه داده بنیاد، اندیشه مدیریت راهبردی، سال ششم، شماره اول، شماره پیاپی 11، صص: 72-35.انصاری، عبدالمهدی؛ شیبانی تذرجی، عباس (1389)، بررسی و تعیین عوامل موثر بر همسان­سازی سیستم های اطلاعاتی حسابداری از دیدگاه مدیران شرکت های صنعتی کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره 3، صص: 159-139.انواری رستمی، علی اصغر؛ خسروانجم، داوود؛ رجب­زاده، علی؛ شایان، علی (1390)، بررسی ارتباط میان قابلیت های سیستم های اطلاعاتی و عملکرد شرکت ها بر اساس دیدگاه مبتنی بر منابع با استفاده تکنیک فازی، پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دوره 1، شماره 1، صص: 21-1. آرانی، محمد رضا (1384)، مدیریت دانش، جستجو یا تولید دانش، تهران: انتشارات قو.بهان، کیت، هولمز، دیانا (1377)، آشنایی با تکنولوژی اطلاعات، ترجمه مجید آذرخش و جعفر مهرداد، تهران: انتشارات سمت.بهرام زاده، محمد مهدی (1387)، بررسی نقش مدیریت استراتژیک در رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط، مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، صص: 20-1.بهشتیان، مهدی؛ ابوالحسنی، حسین (1384)، سیستم های اطلاعات مدیریت نگرشی جامع بر تئوری، کاربردی و طراحی، تهران: نشر شرکت پردیسخدامی، سهیلا؛ خدادادحسینی، حمید؛ مشبکی، اصغر؛ آذر، عادل (1391)، طراحی مدل چابكی مشتری با رویكرد قابلیت­های پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی (4)، صص: 24-1.دفت، ریچاردال (1388)، تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: انتشارات چاپ پژوهش فرهنگی.ذبیحی­لهرمی، المیرا (1389)، فرآیندها و مكانیزم های ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پایدار، مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی، تهران.رضاییان، علی (1391)، تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی (سیستم اطلاعات مدیریت)، تهران: انتشارات سمت، چاپ ششم.رودساز، حبیب؛ رضایی­منش، بهروز؛ توکلی، شقایق (1391)، تاثیر رفتار شهروندسازمانی بر مزیت رقابتی، فصلنامه مطالعات مدیریت، سال 22، شماره 68، صص 134-109.رولی، جینفر (1380)، مبانی سیستمهای اطلاعاتی، ترجمه زهرا سیف کاشانی و نجیبه افنانی، تهران: انتشارات سمت.زرگر، محمود (1388)، اصول و مفاهیم فناوری اطلاعت، تهران: انتشارات بهینه.صادقی مال امیری، منصور (1389)، سیستم های اطلاعات مدیریت، تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).صرافی زاده، اصغر؛ پناهی، علی (1384)، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تهران: انتشارات میر.صرافی­زاده ، اصغر (1383)، فناوری اطلاعات در سازمان، مفاهیم و کاربرد ها، تهران: انتشارات امیر.صفایی، احسان (1390)، سیستم های اطلاعاتی مدیریت، تهران: انتشارات شرکت داروسازی جابرابن­حیان.طالقانی، محمد (1382)، مهندسی و مدیریت اطلاعات، رشت: انتشارات کتیبه گیل.طبرسا، غلامعلی، رضائیان، علی؛ نظری­پور، امیرهوشنگ (1391)، طراحی و تبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمان های دانش بنیان، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره اول، صص: 72-47.عارف­نژاد، محسن؛ امیرخانی، طیبه؛ سبحانب، محمد (1391)، تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت سیستم های اطلاعاتی: با تأكید بر نقش عوامل سازمانی و یادگیری سازمانی (در سازمان صنایع و معادن اصفهان، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 4، شماره 13، صص: 114-89.عطاران، جواد؛ دیواندری، علی؛ آدینف، حیات (1391)، شناسایی عوامل مؤثر بر تحكیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانكی در بانك ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور، مدیریت بازرگانی، دوره 4، صص: 112-91.عمید، امین؛ غمخواری، سیده معصومه (1388)، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعة صادرات صنایع كوچك و متوسط در ایران، چشم انداز مدیریت، شماره 32، صص: 202-183.غیومیان، جعفر؛ فاطمی، عقدا؛ عطایی، محمود (1386)، تعیین روش بهینه برخورد با خطر زمین لغزش در مناطق روستایی با استفاده از سیستم پشتیبان: مطالعه موردی: زمین لغزش باریکان، مجله علوم زمین، سال 17، شماره 65، صص: 11-2.قاضی­زاده­فرد، سید ضیائ­الدین (1387)، فناوری اطلاعات و ارتباطات و مبانی سیستم های اطلاعاتی، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه امام حسین.کریمی، علی (1390)، دگرگونی سازمانهای لجستیکی با پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یکپارچه، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، سال سیزدهم، شماره 33، صص: 35-26.کلانتری، خلیل (1388)، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی. تهران: نشر شریف. لاودن، کنث؛ لاودن، جین (1384)، نظام های اطلاعاتی مدیریت، سازمان و فناوری، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، تهران: نشر موسسه خدمات فرهنگی رسا.مانیان، امیر (1382)، عوامل موفقیت سیستم های اطلاعاتی در صنایع کوچک، دانش مدیریت، شماره 60 و 61، صص: 197-179.محمودی، سید محمد (1386)، سیستم های اطلاعاتی در مدیریت، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.مک لوید، ریموند (1387)، سیستم های اطلاعات مدیریت، ترجمه مهدی جمشیدیان، اکبر مهدی پور عطا آبادی، اصفهان: انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان.منزوی، طاهره؛ زارعی، بهروز (1389)، ارایه مدلی برای تبیین عوامل موثر بر فرآیند انطباق كاربران با سیستمهای اطلاعاتی: پژوهشی پیرامون شركت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 2، شماره 5، صص: 148-129.مومنی، هوشنگ (1372)، سیستم های اطلاعاتی مدیریت MIS، تهران: انتشارات اتحاد.مهری، علی (1382)، مزیت رقابتی پایدار، نشریه علمی ترویجی تدبیر، شماره 140.نادری، مجتبی (1382)، طراحی مفهومی سیستم اطلاعات مدیریت بیمه اتومبیل در بیمه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، موسسه آموزش عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.هادیزاده، اکرم؛ عبدالباقی، عبدالمجید؛ دلوی، محمدرضا (1387)، اولویت بندی موانع و چالش های توسعه بانکداری الکترونیک، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی. تهران: مجموعه مقالات کنفرانس.فهرست منابع لاتینAl-adaileh R.M. (2009). An evaluation of information systems success: A user perspective-the case of jordan telecom group. European Journal of Scientific Research; 37(2): 226-239.Barney J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management 17(1) 99-120.Berry J. Verity J. Kerwin K. & De George G. (1994). Database marketing. Business week 5 56-62.Bhagwat R. & Sharma M. K. (2007). Information system architecture: a framework for a cluster of small-and medium-sized enterprises (SMEs). Production Planning & Control 18(4) 283-296.Chakravorti B. (2010). Finding Competitive Advantage in Adversity. Harvard Business Review 88(11) 102-108.Chen J. L. (2012). The synergistic effects of IT-enabled resources on organizational capabilities and firm performance. Information & Management 49(3) 142-150.Cochran G. R. (2009). Ohio State University Extension Competency Study: Developing a Competency Model for a 21st Century Extension Organization. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway PO Box 1346 Ann Arbor MI 48106.De Toni A. & Tonchia S. (2003). Strategic planning and firms' competencies: traditional approaches and new perspectives. International Journal of Operations & Production Management 23(9) 947-976.Edgar W. B. & Lockwood C. A. (2008). Organizational competencies: clarifying the construct. Journal of Business 22.Eikebrokk T. R. & Olsen D. H. (2007). An empirical investigation of competency factors affecting e-business success in European SMEs. Information & Management 44(4) 364-383.Escrig‐Tena A. B. & Bou‐Llusar J. C. (2005). A Model for Evaluating Organizational Competencies: An Application in the Context of a Quality Management Initiative. Decision Sciences 36(2) 221-257.Foley K. Sen K. & Morin C. (1998). Information technology: the breaking wave. Irwin/McGraw-Hill.Geoffrey E. Starking S (1998) Business information technology New York: Addison Wesley Longman.Gottschalk P. (2007) "Sharing Knowledge in law Firms" Journal of Innovation and Learning 4(3) 255-73.Goyal A. G. D. (2011). Information system development approach: facts from IT SMEs in India. International Journal of Business Information Systems 8(4) 361-379.Gupta H. (2011). Management Information System. HITESH GUPTA.Hao M. (1999). Creation and preemption for competitive advantage. Management Decision 37(3) 259-267.Howard V (1990) Project management benchmarks for SMEs implementing ISO 2000 9000 An International Journal of Benchmarking 7(4) pp.247-260.Hung R. Y. Y. Lien B. Y. H. & McLean G. N. (2009). Knowledge management initiatives organizational process alignment social capital and dynamic capabilities. Advances in Developing Human Resources 11(3) 320-333.Hung R. Y. Y. Yang B. Lien B. Y. H. McLean G. N. & Kuo Y. M. (2010). Dynamic capability: Impact of process alignment and organizational learning culture on performance. Journal of World Business 45(3) 285-294.Jankowski P. (2009). Towards participatory geographic information systems for community-based environmental decision making. Journal of Environmental Management 90(6) 1966-1971.Lado A. A. & Zhang M. J. (1998). Expert systems knowledge development and utilization and sustained competitive advantage: a resource-based model. Journal of management 24(4) 489-509.Lado A. A. Boyd N. G. & Wright P. (1992). A competency-based model of sustainable competitive advantage: Toward a conceptual integration. Journal of Management 18(1) 77-91.Lee J. S. & Hsieh C. J. (2010). A Research in Relating Entrepreneurship Marketing Capability Innovative Capability and Sustained Competitive Advantage. EABR & ETLC Conference ProceedingsLu L (2008) how Chinese companies enhance competitive advantage through enterprise information system implementation school of economics and management beihang university China pp. 355-361.McLeod R. (1998). Management Information Systems 6th Ed. New Jersey: Prentice Hall.Moon Y. J. & Kym H. G. (2006). A model for the value of intellectual capital. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration 23(3) 253-269.Murdick R. Munson J. C. (1986): MIS Concepts and Design. Second Edition Prentice – Hall.Noudoostbeni A. Yasin N. M. & Jenatabadi H. S. (2009). To investigate the success and failure factors of ERP implementation within Malaysian small and medium enterprises. In Information Management and Engineering 2009. ICIME'09. International Conference on (pp. 157-160). IEEE.OECD. (2004).Small & medium-sized enterprises in turkey: issues and policies. OECD. 11-83. available through http://www.oecd.org.Ongori H. & Migiro S. O. (2010). Information and communication technologies adoption in SMEs: literature review. Journal of Chinese Entrepreneurship 2(1) 93-104.Park Y. Fujimoto T. & Hong P. (2012). Product architecture organizational capabilities and IT integration for competitive advantage. International Journal of Information Management 32(5) 479-488.Porter M. E. (2008). Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. SimonandSchuster. com.Ravichandran T. Lertwongsatien C. & LERTWONGSATIEN C. (2005). Effect of information systems resources and capabilities on firm performance: a resource-based perspective. Journal of management information systems 21(4) 237-276.Rezaei A. Asadi A. Rezvanfar A. Hassanshahi H. (2009). The impact of organizational factors on management information system success: An investigation in the Iran’s agricultural extension providers. The International Information & Library Review; 41(3):163-172.Roudriguez M. A. Ricart J. E. Sanchez P. (2002); "sustainable development and the sustainability of competition advantages" creativity and innovation management 11(3). Pp 53-78.Schein E. H. (2010). Three cultures of management: the key to organizational learning. Glocal working. Living and working across the world with cultural intelligence 37.Senn J. E. (1990) information systems In Management. Fourth Edition.Wadsworth co.Tansley S. & Tolle K. M. (Eds.). (2009). The fourth paradigm: data-intensive scientific discovery.UNCTAD. (2004).Entrepreneurship and Economic Development. United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD): 6-14.Vaccaro A. Parente R. Veloso F.M. (2010) "Knowledge Management Tools Inter-organizational Relationships Innovation and Firm Performance" Technological Forecasting & Social Change 32 34-20.Walsh S. T. & Linton J. D. (2001). The competence pyramid: A framework for identifying and analyzing firm and industry competence. Technology analysis & strategic management 13(2) 165-177.Watson R. T. Boudreau M. C. & Chen A. J. (2010). Information systems and environmentally sustainable development: energy informatics and new directions for the IS community. MIS quarterly 34(1) 23-38.Weerawardena J. & O’Cass A. (2004). Exploring the characteristics of the market-driven firms and antecedents to sustained competitive advantage. Industrial marketing management 33 419-428.Weikum G. & Theobald M. (2010). From information to knowledge: harvesting entities and relationships from web sources. In Proceedings of the twenty-ninth ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on Principles of database systems (pp. 65-76). ACM.Wong T. T. & Lu Y. T. (2005). Key factors for small and medium enterprises in Taiwan to successfully implement information systems. International Journal of Management and Enterprise Development 2(1) 106-121.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مبانی نظری و پیشینه با موضوع تعهد سازمانی(فصل دوم تحقیق)


مقیاس خودکنترلی


بررسی اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه کلیه محصولات این فروشگاه دارای گارانتی بازگشت وجه می باشد