دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی

نام فایل : دانلود پرسشنامه مزیت رقابتی
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 13 کیلو بایت
تعداد صفحات : 2
بازدید : 26

دانلود فایل
خلاصه:
پرسشنامه مزیت رقابتی

توضیحات:
پرسشنامه مزیت رقابتیروش نمره گذاری و تفسیراین پرسشنامه دارای 17 سوال بوده و هدف اصلی آن ارزیابی میزان گرایش بانک یا سازمان مورد نظر به محیط رقابتی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:گزینهبسیار کمکممتوسطزیادبسیار زیادامتیاز12345پرسشنامه فوق دارای پنج بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:بعدسوالات مربوطهمزیت مشهود4-1مزیت پایدار7-5مزیت پویا10-8مزیت متجانس13-11مزیت مرکب17-14برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.روایی و پایاییدر پایان نامه حسینی (1390) جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سئوالات، پرسشنامه توسط چند تن از اساتید دانشگاهی مورد تایید قرار گرفت.همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد بازاریابی برابر با 78/0 می باشد.مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ عملکرد بازاریابیبعدآلفای کرونباخمزیت مشهود844/0مزیت پایدار874/0مزیت پویا848/0مزیت متجانس821/0مزیت مرکب845/0کل957/0منبع: حسینی، سهیلا، (1390)، بررسی رابطه میان عملکرد بازاریابی و مزیت رقابتی در باک های تجاری استان کردستان (مطالعه موردی: بانک های شهرستان سنندج)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش نوجوانی


اقدام پژوهی چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموز علی را در کلاس کاهش دهم


تحقیق درس مدیریت بحران و تعارض در خانواده پودمان همسر داری


معنای خوش اخلاقی در کتاب‌های اخلاقی؛ برای حُسن خلق و خوش اخلاقی دو معنا بیان شده است یک اتصاف به فضایل اخلاقی و تحصیل مجموعه کمالات و خصلت‌های پسندیده‌ای که انسان در مسیر خودسازی و پرورش نفس، خود را به آنها می‌آراید