دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

نام فایل : دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 15 کیلو بایت
تعداد صفحات : 3
بازدید : 19

دانلود فایل
خلاصه:
پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

توضیحات:
پرسشنامه مدیریت تعارض رابینزروش نمره گذاری و تفسیرپرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز دارای 30 سوال است و 5 شیوه مدیریت تعارض را در درون 3 راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی مورد سنجش قرار می دهد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:گزینههمیشهبیشتر اوقاتغالباگاهیبه ندرتبسایر به ندرتهرگزامتیاز1234567پرسشنامه فوق دارای سه بعد (راهبرد) بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:بعدسوالات مربوطهکنترل (رقابت)7-1راه حل مداری (همکاری و مصالحه)18-8عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)30-19برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.روایی و پایاییدر پژوهش حیدری نژاد (1389) روایی پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض رابینز مورد تایید چند تن از اساتید قرار گرفت.همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز در جدول زیر ارائه شده است:مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ مدیریت تعارض رابینزبعدآلفای کرونباخکنترل (رقابت)51/0راه حل مداری (همکاری و مصالحه)73/0عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)70/0منبع: حیدری نژاد، صدیقه، مهرابی زاده هنرمند، مهناز، داودی، ایران، پاینده، مهرانگیز، (1389)، ارتباط میان ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران تربیت بدنی استان خوزستان، نشریه دانشور، فصلنامه عملی پژوهشی شاهد، سال سوم، شماره 5.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

این فایل حاوی مطالعه آرامش یابی بعنوان یک شیوه درمانی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلاید و قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید


مقیاس بازداری فعال سازی رفتار


مبانی نظری و پیشینه مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوجوانی