دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

نام فایل : دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 18 کیلو بایت
تعداد صفحات : 15
بازدید : 27

دانلود فایل
خلاصه:
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

توضیحات:
پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنسمشخصات « پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس »روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 60 سوالی نوع فایل: word آزمونی که تحت عنوان سنجش خلاقیت تورنس در ایران شناخته می شود در واقع کوتاه شده و استاندارد شده آن می باشد که توسط دکتر عابدی استاد دانشگاه تهران در سال 1372 ساخته و معرفی گردید .این آزمون دارای 60 سوال می باشد ، این آزمون در واقع چهار عامل تشكیل دهنده خلاقیت یعنی سیالی ، ابتكار، انعطاف و بسط را مورد سنجش قرار می دهد. دامنه نمره کل خلاقیت هر آزمودنی بین 0 تا 120 خواهد بود . طبق تحقیقات دكتر عابدی آزمون خلاقیت مورد نظر هم از نظر روایی همزمان (با اجرای همزمان آزمون اصلی خلاقیت تورنس و آزمون خلاقیت دكتر عابدی نتایج معنی داری از همبستگی بین عوامل چهارگانه هر دو آزمون بدست آمده است مثلا همبستگی بین دو خرده آزمون ابتكار(497 % = r) و بین دو خرده آزمون سیالی( 468 % =r ) بوده است) . ضمنا آزمون مورد استفاده نیز از نظر روایی محتوی ( نظر صاحبنظران ) مورد تائید استاد راهنما قرار گرفته است .


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

177 دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری سبک های عشق ورزی


دانش آموزانم را به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری تشویق نمایم


مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش کارکنان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی