دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

نام فایل : دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 112 کیلو بایت
تعداد صفحات : 7
بازدید : 16

دانلود فایل
خلاصه:
پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

توضیحات:
پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)در چند سال اخیر این پرسشنامه در پژوهش های روانشناسی پرورشی و یادگیری به خصوص برای تشکیل سبک های یادگیری به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه سبک های یادگیری افراد را در دو بعد تجربه عینی – مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تأملی – آزمایشگری فعال، مورد سنجش قرار می دهد و از ترکیب این ابعاد چهار سبک یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق یابنده به دست می آید.این پرسشنامه از 12 جمله تشکیل شده و برای هر جمله چهار گزینه پیشنهاد شده است. آزمودنی، پاسخ پیشنهادی را با توجه با نحوه یادگیری خود، از نمره 1 تا 4 رتبه بندی می کند. به این ترتیب در هر جمله به گزینه ای که بیشترین مطابقت را با سبک یادگیری آزمودنی دارد نمره 4، به گزینه ای که در حد متوسط با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت دارد نمره 3، به گزینه ای که در حد ضعیف با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت دارد نمره 2 و به گزینه ای که با سبک یادگیری آزمودنی مطابقت ندارد نمره 1 داده می شود.پرسشنامه کلب 12 سوال و هر سوال آن 4 گزینه دارد


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مقیاس خودكارآمدی تحصیلی


پرسشنامه سنجش اضطراب 30 سوالی


مبانی نظری و پیشینه تحلیل محتوی


دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم با استفاده کامپیوتر میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار وفن اوری افزایش دهم