دانلود پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی

نام فایل : دانلود پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 46 کیلو بایت
تعداد صفحات : 6
بازدید : 22

دانلود فایل
خلاصه:
پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی

توضیحات:
پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدیعابدی(1372) با اقتباس از آزمون های مطرح خلاقیت، نظیر آزمون تورنس(حقیقت، 1377) برای سنجش تفکر خلاق پرسشنامه 60 گویه ای در چهار بعد سیالی(16 گویه)، انعطاف پذیری(11 گویه)، اصالت(22 گویه) و بسط(11گویه) تهیه کرد. در مقابل هر گویه سه گزینه قرار دارد که به ترتیب نمره ای از 2-0 می گیرند و جمع نمره ها نمره کل خلاقیت شناختی را نشان می دهد که دامنه ای ازنمرات 0 تا 120 را شامل می شود. میزان خلاقیت شناختی افراد به شرح زیر مشخص می شود.نمره زیر 50خلاقیت بسیار کمنمره بین 51 تا 75خلاقیت کمنمره بین 76 تا 85خلاقیت متوسطنمره بین 86تا 100خلاقیت زیادنمره بین101 تا 120خلاقیت بسیار زیاد


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

انسان بدوی چون «دم» یا «روان» خود را شناخت، بر او نام همزاد داد و در تصویر بركه‌ها با او ملاقات و در سایه هایش او را همراه نمود و موجودات دیگر را نیز به خود قیاس سپس بر این باور شد كه جادو علمی است قابل اطمینان و او را از گزند حوادث مصون و بر غلبه با دشمنان یاری می دهد او با جادو ، رقصها ، شكلهای نقاشی شده بسیار ساده و انتزاعی و باورهایی راسخ ، ب


بررسی عوامل فرار دختران از خانه


مبانی نظری و پیشینه خواندن و مطالعه


به اعتقاد بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری،‌ سازمانها وجه انكارناپذیر دنیای نوین امروز را تشكیل می‌دهند، ماهیت جوامع توسط سازمانها شكل گرفته و آنها نیز به نوبه خود به وسیلة دنیای پیرامون و روابط موجود در آن شكل می‌گیرد گر چه سازمانها به شكلهای مختلف و بر پایه هدفهای گوناگون تأسیس و سازماندهی می‌شود، اما بدون تردید تمامی آنها بر پایة تلاشهای روانی و