دانلود پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر

نام فایل : دانلود پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 13 کیلو بایت
تعداد صفحات : 5
بازدید : 21

دانلود فایل
خلاصه:
پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر

توضیحات:
پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنرطریقه نمره گذاری پرسشنامه سبک های تفکر که شامل 40 سئوال است و به وسیله استرنبرگ و واگنر (1992) طراحی شده است. در این پرسشنامه هر 8 سئوال یک سبک تفکر را مورد ارزیابی قرار می هد و پاسخ هر سئوال روی یک مقیاس 7 درجه ای لیکرت مشخص می شود. روش نمره گذاری هر گزینه بر طبق روش زیر انجام می شود:0 = اصلا 1 = .خیلی کم 2 = کم 3 = متوسط 4 = تا حدودی 5 = خوب 6 =خیلی خوبدر پایان برای ارزیابی داده ها مجموع نمرات بدست آمده در هر سبک تقسیم بر 8 می شود ودر یک مقیاس 6 ارزشی جاگذاری می شود این پرسشنامه نیز با اندکی دخل و تصرف ورزشی شده است. ابعاد این پرسشنامه در جدول زیر ارائه شده است:بعدشماره سوالسبک تفکر اجرایی8-1سبک تفکر قانونی16-9سبک تفکر قضایی24-17سبک تفکرآزاد اندیش32-25سبک تفکر محافظه­کار40-33روایی و پایاییاعتبار پرسشنامه سبک تفکردر تحقیقات انجام شده با استفاده از ضریب الفای کرونباخ آنها 75/0 بوده است. در پژوهش محمدی و همکاران (1389) نیز ضریب الفای کرونباخ اندازه گیری شده 657/ 0 محاسبه شد.در همان پژوهش نیز روایی محتوایی پرسشنامه سبک تفکر از طریق توزیع آنها در بین 15نفر از اساتید دكترای مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی دانشگاه های كشور و متخصصین مدیریت و كسب نظرات و پیشنهادات اصلاحی تایید شد.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مقاله بررسی قاطعیت در 20 صفحه ورد قابل ویرایش


پرورش خلاقیت دانش آموزان کلاس اول


مبانی نظری و پیشینه استرس تحصیلی دانش آموزان


در بین تست های متداول شخصیت كه معمولاً در مراكز روانشناختی ، روانپزشكی به كار بسته می‌شوند تست ترسیم خانواده از جایگاه خاصی برخوردار است