دانلود پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد

نام فایل : دانلود پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 16 کیلو بایت
تعداد صفحات : 3
بازدید : 8

دانلود فایل
خلاصه:
پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد

توضیحات:
پرسشنامه رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد این پرسشنامه دارای 7 سوال بوده و هدف آن ارزیابی رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد (رفتار مثبت یا منفی) – از دیدگاه اساتید می باشد.· نمره گذاری پرسشنامه:شیوه نمره گذاری آن بر اساس طیف لیکرت 5 گزینه ای بوده که در جدول زیر گزینه ها و نیز امتیاز مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:بسیار زیادزیادمتوسطکمبسیار کمگزینه 54321امتیاز· تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه برای بدست اوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات مربوط به تمام سوالات پرسشنامه را با هم محاسبه نمائید. این امتیاز دامنه ای از 7 تا 35 را خواهد داشت. به عنوان یک نقطه برش، نمرات بالاتر از 17 نشان دهنده رفتار مثبت یادگیرنده در اثر تدریس اثربخش استاد خواهد بود و هر چه این نمره بالاتر باشد، واکنش مثبت یادگیرنده قوی تر خواهد بود. اما نمرات کمتر از 17 نشان دهنده رفتار منفی یادگیرنده در اثر تدریس اثربخش استاد خواهد بود.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال هویت جنسی


چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت


واقعیت (واقعیت عینی یا عینیت)، بعنوان مجرای دستیابی به آگاهی و بستر حصول شناخت، اهمیتی غیرقابل انكار دارد چرا كه به دور از همه فلسفه پردازیها، انسان در اولین گام، حضور خویش و جهان پیرامون خویش را به شكل عینیت ادارك می كند، بعلاوه اگر تصور كنیم كه او همه تعینات را در ذهن فلسفه زده ای تجسم بخشد باز ناگزیر از دست و پنجه نرم كردن با واقعیت ملموس بیرو


پیدا کردن راه حل ها و راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان