دانلود مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی (استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش)

خلاصه:
مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی (استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش)

توضیحات:
مقاله مدل سازی ارزیابی ریسک حسابرسی (استفاده از یک مشتق دیگر بجای استفاده از مدل پایگاه دانش)چکیده. ۱۱)‌مقدمه و حرکت… ۲۲)‌موضوع (‌مسئله ) تصمیم :. ۸۳) ساختار مدل.. ۱۲۱-۳) جمع آوری اطلاعات :. ۱۲۲-۳) ساختار مدل :. ۱۶۱-۲-۳- اولین مدل پایگاه دانش :. ۱۷۲-۲-۳)‌مدل پایگاه دانش دوم :. ۲۱۳-۲-۳) مدل مبتنی بر روش :. ۲۳۳-۳)‌خلاصه :. ۲۷۴)‌مقایسة‌مدلها :. ۲۸۱-۴) رویکردهای مقایسه :. ۲۸۲-۴- مجموعه اطلاعات مقایسه ای :. ۳۱۳-۴- آزمون همبستگی… ۳۳آزمون های طبقه بندی… ۳۵۵- استنتاج ها و رهنمودهای آتی… ۴۱۱-۵- استنتاج ها :. ۴۱۲-۵- محدودیت های پروژه:. ۴۲دلالت ها و تعمیم های آتی :. ۴۴چکیدهاین مقاله ، مقایسه ای از رویکردهای مدل سازی تصمیم را ارائه می کند . تصمیم مدل سازی شده ، موضوعی است که حسابرسان در واحد مورد رسیدگی در فعالت روزانه اش ، با آن روبرو می شوند . به عنوان مثال ، می توان از ارزیابی ریسک کنترل و ریسک ذاتی در خریدها ، حسابهای پرداختی و چرخة موجودی ها نام برد . موضوع تصمیم ، با استفاده از دو رویکرد متفاوت مدل سازی می شود.اولاً مدل های پایگاه دانش [۱] ، ودوماً مدلی که با استفاده از زبان برنامه ریزی شده با یک روش رسمی ( مبتنی بر روش )[۲] ایجاد شده است .هر دو مدل قبل از مقایسة آنها درجهت تعیین اینکه آیا رویکرد ارائه شده به وسیله مدل مبتنی بر روش ، به قدر کافی با مسئله تصمیم در زمینه ریسندگی ، سروکار دارد یا خیر و آیا انعطاف پذیری بیشتری که بوسیلة رویکرد پایگاه دانش ، ارائه شده ، ضروری است یا خیر ، مورد آزمون قرار گرفته اند .این مقایسه ، نتایج مثبت زیادی در بر دارد ، مدل مبتنی بر روش قادر است تابه طور رضایت بخشی ، به صورت همانند نتایج تصمیم گیرندگان انسانی ( افراد تصمیم گیرنده ) و مدل پایگاه دانش را ایجاد نماید .


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

کتاب خلاصه نکات استانداردهای حسابداری ایران


طرح مالی كارخانه شكلات فرمند در 130 صفحه ورد قابل ویرایش


مقاله با عنوان برنامه حسابرسی آزمونهای حسابرسی در فرمت ورد در 30 صفحه


مقاله تعاریف و ویژگی‌های بنیادی توابع مثلثاتی