دانلود نحوه کاهش دادن اظطراب دانش آموزان پایه سوم در درس حرفه وفن

نام فایل : دانلود نحوه کاهش دادن اظطراب دانش آموزان پایه سوم در درس حرفه وفن
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 31 کیلو بایت
تعداد صفحات : 30
بازدید : 20

دانلود فایل
خلاصه:
نحوه ی کاهش دادن اظطراب دانش آموزان پایه سوم در درس حرفه وفن

توضیحات:
نحوه ی کاهش دادن اظطراب دانش آموزان پایه سوم در درس حرفه وفنفهرست مطالبچكیده:. 3کلید واژه :. 3مقدمه:. 4توصیف وضیعت و بیان مساله: 5تعریف کلید واژه ها:. 5اضطراب چیست؟. 5نگرانی چیست؟. 6جمع آوری اطلاعات شواهد 1 :. 7مشاهده ی رفتار دانش آموز در کلاس درس: 7مصاحبه با دوستان: 7مصاحبه با دیگر دبیران محمد: 8مصاحبه با والدین محمد: 8مصاحبه با خود محمد:. 9مطالعات تحقیقات گذشته :. 10اضطراب حرفه و فن چیست ؟. 10چگونه اضطراب حرفه و فن دانش آموزان افزایش می یابد ؟. 11تجزیه تحلیل و تفسیر داده ها :. 12الف) عوامل محیطی. 121- فشارهای والدین :. 122- شیوه آموزش دبیر :. 123- محتوی كتاب های حرفه و فن :. 134- تجارب منفی :. 13ب) شیوه های اشتباه آموزش حرفه و فن. 131) تأكید بر سرعت در پاسخ گویی :. 132) نداشتن درك درست از كاربرد حرفه و فن در زندگی :. 13پ) عوامل فردی. 141) كاهش اعتماد به نفس :. 142) احساس ضعف و كمبود :. 14یافته های علمی. 15● نشانه های استرس. 16▪ نظریه های روانکاوی: 16▪ نظریه های رفتاری: 16انتخاب راه جدید موقتی :. 18اجرای راه حل و نظارت بر آن :. 20گردآوری اطلاعات ( شواهد2 ). 22ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن :. 23پیشنهادات. 24منابع :. 25چكیده: پژوهش نشان داده است كه عامل بسیاری از موارد اضطراب در دانش آموزان در جو عمومی مدرسه و كلاس درس است كه با اصلاح روش تدریس ، در ارزیابی و ارزشیابی قابل تضعیف می باشد. و اما پژوهش حاضر در مورد محمد دانش آموز پایه سوم راهنمایی است كه دچار اضطراب در كلاس و به خصوص در درس حرفه و فن است كه پس ازبرخورد با این مسئله به جمع آوری اطلاعات از منابع گوناگون و استفاده از تجربیات افراد متخصص پرداخته و بعد آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس با ارائه راه حل هایی به بهبود و كاهش اضطراب او پرداختم.کلید واژه : اضطراب – نگرانی – دانش آموز - پایه سوم راهنمایی


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

میتوان گفت كه هدف اساسی همان تربیت دینی و اخلاقی است كه به صورت انجام دادن وظایف خانوادگی و اجتماعی و پیشرفت شخصی تحقق می یابد


تحقیق کاشت و تکثیر گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه


پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ


همه روزه شاهد درج عكسهایی از كودكان و نوجوانان در جراید رسمی كشور هستیم كه بدون اطلاع والدین، خانه و كاشانة خود را ترك نموده و به دیگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند