دانلود مقیاس بازداری فعال سازی رفتار

نام فایل : دانلود مقیاس بازداری فعال سازی رفتار
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 17 کیلو بایت
تعداد صفحات : 6
بازدید : 21

دانلود فایل
خلاصه:
مقیاس بازداری فعال سازی رفتار

توضیحات:
مقیاس بازداری فعال سازی رفتاراین مقیاس توسط کارور و وایت، ساخته شده، که شامل 24 پرسش خودگزارشی است. زیر مقیاس BIS در این پرسشنامه شامل هفت آیتم است که حساسیت سیستم بازداری رفتار یا پاسخدهی به تهدید و احساس اضطراب هنگام رویارویی با نشانه های تهدید را اندازه می گیرد. مقیاس BAS هم شامل سیزده آیتم است و حساسیت سیستم فعال ساز رفتاری را اندازه می گیرد و این زیر مقیاس شامل سه زیر مقیاس دیگر است که عبارت اند از: سائق، پاسخدهی به پاداش و جستوجوی سرگرمی. کارور و وایت (1994)، ثبات درونی زیر مقیاس BIS را 74/0 و ثبات درونی BAS را 71/0 گزارش کرده اند. خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی این مقیاس در ایران توسط محمدی (1387) در دانشجویان شیرازی مطلوب گزارش شده است. اعتبار به روش باز آزمایی برای مقیاس BAS، 68/0 و برای زیر مقیاس BIS، 71/0 گزارش کرده است (محمدی، 1387). عبدالهی مجارشین (1385) اعتبار این پرسشنامه را به روش بازآزمایی برای مقیاس BAS 78/0 و برای زیر مقیاس BIS 81/0 گزارش نموده است.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

پرسشنامه عدالت سازمانی


پرسشنامه رغبت میشل گوکلن


پیشینه تحقیق و ادبیات نظری سلامت عمومی


پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا