دانلود پرسشنامه نگرش حرفه ای

نام فایل : دانلود پرسشنامه نگرش حرفه ای
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 9 کیلو بایت
تعداد صفحات : 2
بازدید : 16

دانلود فایل
خلاصه:
پرسشنامه نگرش حرفه ای

توضیحات:
پرسشنامه نگرش حرفه ای دارای 2صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایشپایایی و روایی این پرسشنامه در سال 2013 درمدرسه راهنمایی دولتی ناحیه مالاكاند خیبر پاختونخوا پاكستان توسط احمد اقبال (بخش آموزش دانشگاه مالاكاند پاكستان) و سعید همدان (مدرسه تحقیقات آموزش از دانشگاه تكنولو‍ژ‍ی مالزیا) و زب آلام (بخش تحقیقات مدیریت دانشگاه مالاكاند) و صیحت اله (بخش علوم كامپیوتر مالاكاند) و خلیل الرحمان (دانشجوی دكترای آموزش از دانشگاه لاهور پاكستان) به اثبات رسیده است. اما در ادامه توسط محقق 18 سؤال انتخاب و تغییراتی در آن انجام داده است. این پرسشنامه 18 سوالی دارای یك مقیاس پنج امتیازی ( 1- خیلی موافقم 2– موافقم 3- نظری ندارم 4- مخالفم 5- خیلی مخالفم) از نوع لیكرت می باشد . در این پژوهش پایایی پرسشنامه نگرش حرفه ای کارکنان با استفاده از آلفای كرونباخ در نمونه 30 نفری محاسبه گردید. میزان آلفای كرونباخ پرسشنامه به صورت کلی 85/0 به دست آمده است.پایایی:جدول(3-1):ضریب آلفا برای سه پرسشنامه نگرش حرفه ای:تعداد سوالات ضریب آلفای كرونباخنگرش حرفه ای 18 768 /0همانطور که مشاهده می شود مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه نگرش حرفه ای برابر با 76/0 می باشد .بنابراین پرسشنامه های تحقیق دارای پایایی قابل قبولی می باشند و نیاز به حذف سوالی وجود ندارد.روایی:در پژوهش های فوق جهت تعیین روایی نظر تعدادی از متخصصان رشته پرسیده شد و بعد از بررسی ها محتوای پرسشنامه مورد نظر مورد تأیید این متخصصان قرار گرفت.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

پروتکل خلاصه جلسات آموزشی روان درمانی حمایتی


پرسشنامه پرخاشگری


نوجوانی دوره ای بین كودكی و بزرگسالی است كه او را با زنجیره ای از موانع تحولی و چالش های عدیده ای روبرو می‌سازد درابتدا تكالیف طبیعی همچون تحول هویت و دستیابی به استقلال و سازگاری با همسالان وجود دارد


پرسشنامه علاقه به ریاضی