دانلود حسابداری و حسابرسی دولتی

نام فایل : دانلود حسابداری و حسابرسی دولتی
گروه : حسابداری
فرمت فایل : pptx
حجم فایل : 98 کیلو بایت
تعداد صفحات : 49
بازدید : 14

دانلود فایل
خلاصه:
مبانی حسابداری دولتی 1 نقدی كامل 2 نقدی تعدیل شده 3 نیمه تعهدی 4 تعهدی كامل 5 تعهدی تعدیل شده

توضیحات:
حسابداری : دانشی است كه با به كارگیری آن رویدادهای اثر مالی تجزیه تحلیل وثبت می گردد و به منظور تصمیم گیری آگاهانه به استفاده كنندگان ارائه میگردد. حسابداری دولتی نظامی است كه اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را به منظور تصمیم گیری صحیح مالی و كنترل برنامه های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورد استفاده دولت را به نحوی جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و گزارش می نماید.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

بررسی سیستم کنترل داخلی


مقاله حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه


بررسی مقایسه رضایتمندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش با سازمان بهزیستی سنندج


بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار