دانلود چگونه توانستم مشكلات دانش آموزم سوگل را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم

خلاصه:
چگونه توانستم مشكلات دانش آموزم فاطمه را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم

توضیحات:
چکیدهفاطمه ، دختری باهوش و زرنگ كه در درس دستور زبان فارسی مشكل دارد . و من در اولین روزهای ورود به مدرسه دریافتم كه وی در دروس دیگر موفق هست و تنها در دستور زبان فارسی مشكل دارد.با تدریس چندین ساله ی خود در مدارس دوره ی متوسطه اول، ضعف زبان و ادبیات فارسی تعدادی از دانش آموزان مرا بر آن داشت كه در مورد این مشكل و علت آن تحقیقاتی انجام دهم و بدانم كه علت چیست ؟نمره ی فارسی و دستور زبان فاطمه و پیشرفت وی در این درس نشان می داد كه راه حل ها مطلوب بوده است .میـزان پیشرفت درسی وی در هر جلسه نسبت به جلسـه ی قبل بیشتـر می شد و نمره ی او نسبت به جلسه ی قبل بیشتر می شد. نمرات امتحان نوبت دوم نیز كه در خردادماه گرفته شد نشان گر این نتیجه است ؛ زیرا نمره ی درسی وی در هر سه ماده ی درسی ؛ املا ، انشا و فارسی و دستور 20 بود.مقدمهپژوهش باعث تقویت خودیاری، كمك به رشد استعدادهای بالقوه ، بهبود كیفیت ، كمك به تصمیم گیری، افزایش بهره‌وری و كارایی سازمان ، اتخاذ راهبردهای مناسب، ‌حل مشكلات و كار آفرینی می‌شود.هدف اقدام پژوهی نیز پرداختن به مشكلات عملی افراد در وضعیتی است كه در آن نوعی مشكل خاص وجود دارد و افزایش دانش اجتماعی از راه همكاری متقابل توام با احترام و اعتماد در درون یك چارچوب اخلاقی مقبول طرفین است.در واقع این روش یكی از رویكرد های موثر در تحقیق كیفی است . (منوچهر همایون فر )چنان چه معلمی با مسائل و امور مربوط به كار و حرفه و حق زندگی شخصی خود و برخوردی اصولی و علمی داشته باشد و پژوهش را برای حل مشكلات كلاس درس خود موثر و كارساز بداند، دارای بینش علمی و علاقه مند به ارتقای دانش كلاس درس خود است.با معیارهای ویژه راه حل ها را می سنجند و راه حل مناسب را انتخاب می كنند و بعد از اجرای برنامه، فرایند امور را ارزیابی می كنند. در نتیجه موجب ارتقای بینش علمی خود و دانش آموزان می گردند.اینجانب ...... نیز مشكلی را شناسایی كرده و در جهت حل این مشكل اقداماتی انجام داد ه ام . سپس اثرات این اقدام را مورد بررسی قرار داده امبیان مسئلهزبان فارسی ، آیینه فرهنگ و هویت ملی ما ایرانیان است این زبان ، در گذر زمان فراز و نشیب های زیادی را طی کرده ، اما همچنان جاودان مانده است. در دوره های معاصر ، به دلیل گسترش ارتباطات ، پیشرفت های صنعتی و هجوم واژه های بیگانه ، این زبان بیش از هر دوره ی دیگر در معرض خطر قرار گرفته است. یکی از نهادهایی که بیش از حد هر نهاد دیگری می تواند در حفظ زبان فارسی تاثیر گذار باشد ، وزارت آموزش و پرورش است. هر چند که در سال های اخیر ، سازمان تالیف کتاب های درسی ، تلاش های فراوان و مثبتی را در این جهت آغاز کرده ، این کتاب ها به یک باز نگری مجدّد نیاز دارد . نگارنده در این مقاله بر آن است تا بخشی از مشکلات آموزش زبان فارسی در آموزش متوسطه را برشمارد و راه حل هایی را برای رفع آنها ارائه دهد.آری بشریت به زبان و ادبیات فارسی وام دار است و مدیون و از آن شاكر نیز هست . اما چندی است كه بعضی با این درخت تناور و سایه گستر كه « چرخ نیلوفری را به زیر آورده » نغمه ی ناسازگاری و زمزمه‌ی بی مهری سرداده اند . آن هم نه دشمنان كه دوستان ؛ تیشه ها بــــر‌گرفته ایم و نه بر ریشه ی زبان و ادبیات فارسی بلكه بر بنیاد فرنگ و تمدن خود می زنیم . یكی از روزنامه نگاران آمریكایی به نام استیو هولگیت در مقاله ای با عنوان « مولوی ، شاعر ایرانی ، آمریكا را تسخیر می كند » از شهرت روز افزون مولانا در آمریكا می نویسد . او می‌گوید : «اشعار مولوی پاسخ گوی نیاز معنوی و روحی آمریكایی هاست ». به راستی چه شده است كه در آمریكا 14 میلیون مثنوی انگلیسی چاپ می شود و بیشترین فروش را در آن جا دارد ؟ ( میرزا خانی ، حسن – پویه ص 64 ) ولی در این سرزمین ساز بی مهری نواخته می شود .


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

پرسشنامه سبک رهبری لیکرت


چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق درمان با نوروفیدبک


پرسشنامه بیش فعالی بزرگسالان


عقب ماندگی ذهنی ناظراست بر عملكرد عمومی هوش كه بطور معنی دار پایین تر از حد متوسط است و به طور همزمان ، همراه با نواقصی در رفتار سازشی است كه در دروان رشد و تحول ظاهر شده ، تعریف شده است