دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات (IT) اختلالات یادگیری مریم را حل كنم

خلاصه:
اقدام پژوهی چگونه توانستم با روش تدریس مبتنی بر فناوری اطلاعات ( IT ) اختلالات یادگیری سمانه ( دانش آموز پایه اول ابتدایی ) را حل كنم

توضیحات:
فهرست مطالبمقدمه 4اینترنت و سایر اشکال فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT 4معلم با استفاده از فناوری در كلاس درس میتواند این شرایط را فراهم كند: 5توصیف وضعیت موجود 6گردآوری اطلاعات(شواهد 1) 8نارسایی های یادگیری 9اختلال یادگیری (دیسلكسی) Dyslexia 12چگونگی تشخیص اختلالات یادگیری 14روش مشاهده 15روش مصاحبه 16روش استفاده از آزمون های روانی 16انواع ناتوانی های یادگیری 17راه های درمان اختلالات یادگیری 17نقش تلویزیون در آموزش و یادگیری كودكان 18نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی و یادگیری 20پیشینه پژوهش 23اجرای راه حل 24تمرین یك: 25تمرین دوم: 25تمرین سوم: 25نقش لپ تاب در آموزش كودكان بر اساس گزارش سازمان ملل 27چگونگی اجرای راه حل جدید، استفاده از لپ تاب 28جمع آوری اطلاعات (شواهد2) 29بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و بخصوص سمانه با مقایسه نمرات آن ها قبل از اجرای اقدام و بعد از آن؛ 29جدول یك: میانگین نمرات هر دانش آموزان قبل از اجرای اقدام 30جدول دو: میانگین نمرات هر دانش آموزان بعد از اجرای اقدام 31نمودار دو: میانگین نمرات هر دانش آموزان بعد از اجرای اقدام 32جدول سه: مقایسه میانگین نمرات كلاس قبل و بعد از اقدام 32نمودار سه: مقایسه میانگین نمرات كلاس قبل و بعد از اقدام 33بررسی عوامل رفتاری سمانه و اثر گذاری روش تدریس مبتنی بر IT در روحیات او؛ 33تجزیه و تحلیل نتایج 35جدول چهار: مقایسه درصد پیشرفت نمرات دانش آموزان قبل و بعد از اقدام 35نمودار چهار: مقایسه درصد پیشرفت نمرات دانش آموزان قبل و بعد از اقدام 35ارزش یابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن 35نتیجه گیری و پیشنهادات 37منابع مورد استفاده: 40چكیده در این چند سال بعنوان معلم پایه اول ابتدایی با دانش آموزان دختر و پسر با ویژگی های رفتاری و اجتماعی متفاوت سر و كار داشتم. اما امسال یكی از دانش آموزان من به نام سمانه، با بقیه بچه هایی كه تا به حال دیده بودم خیلی فرق داشت. او كودكی خجالتی، مضطرب و افسرده بود. آهسته و لرزان صحبت می كرد. با بقیه بچه ها دوست نمی شد و گوشه گیر بود. حتی قادر نبود كه وسایل خود را از كیفش در آورد. كتابش را وارونه در دست می گرفت و هنگام تصویرخوانی از كتاب بخوانیم، می گفت: چیزی نمی بینم. در نوشتن نیز مشكل داشت و ساده ترین علائم كتاب بنویسیم را نمی توانست، بنویسد. او ریاضی را درك نمی كرد. به طور كلی او دچار اختلالات یادگیری یا دیسلكسی بود. در گوش دادن، صحبت كردن، خواندن، نوشتن، استدلال كردن و درك كردن مشكل داشت. با بررسی هایی كه انجام دادم از نظر فیزیكی و هوش كاملاً سالم و عادی بود ولی در یادگیری بسیار مشكل داشت. برای حل اختلالات یادگیری و رفتاری او نیاز به روش تدریس مناسب و خاص بود. پس از مطالعه و بررسی فراوان، روش های ویژه ای را برای بهبود وضعیت او به كار بستم. راه حل های مختلف را آزمایش كردم. بهترین راه این بود كه نوآوری های آموزشی را به كار ببرم و با استفاده از فناوری نو اختلالات یادگیری سمانه را حل كنم. بنابراین از روش IT استفاده كردم.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه را به استفاده از تغذیه‌ی صحیح و سالم علاقه مند نمایم


دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم درس انشا را برای دانش آموزان جذاب نمایم


چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق خودکارآمدی تحصیلی


معلمان عموماً بر این باورند که پرونده ای که آنان از دانش آموزان خود تهیه می کنند ابزار مهمی برای سنجش پیشرفت شاگرد و دارای چنان قابلیت انعطافی است که زمینه ساز رویکردهای گوناگون تدریس است