دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم

نام فایل : دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 29 کیلو بایت
تعداد صفحات : 17
بازدید : 24

دانلود فایل
خلاصه:
اقدام پژوهی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم

توضیحات:
فهرست مطالبچکیده طرح: 4هدف: 4آزمودنی: 4روش تحقیق: 4یافته­ها: 4نتایج: 4کلید واژه: 5مقدمه: 5توصیف وضعیت موجود: 6گردآوری اطلاعات و شواهد1: 7تجزیه و تحلیل داده­ها: 11اجرای راه حل: 12انتخاب راه حل: 13روش زبانی یا بیانی یا تلفظی: 13روش روانی- درمانی: 13تنش­زدایی و آرامش روانی: 13گردآوری شواهد2: 13نتیجه­گیری و تصمیم نهایی: 14منابع :. 15چکیده طرح:هدف:هدف از این پژوهش این بودکه چگونه می توانم لکنت زبان دانش­آموزم را بر طرف نمایم.آزمودنی:در این پژوهش بر روی یکی از دانش­آموزان دختر که لکنت زبان شدیدی داشت ودر پایه پنجم دبستان شهبازی سال تحصیلی 90-91 تحصیل می­کرد پژوهش کردم.روش تحقیق:از طریق مباحثه و مشاوره و روان درمانی با مشکل بهتر آشنا شدم ودر جهت رفع آن کوشش کردم.یافته­ها:با شناسایی دانش­آموزم مشکل او را بیشتر استرس و اضطراب مأیوس بودن از این که هیچ وقت نمی­توانم درست صحبت کنم دیدم.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

اقدام پژوهی چگونه توانستم به شادابی حیاط و محوطه بازی ‏و مطالعه بچه ها کمک کنم


مجموعه مقالات کیفیت زندگی(شامل 12 مقاله) از مقاله های خارجی ترجمه شده و مقالات داخل کشور


مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش خانواده


هدف هدف این تحقیق ، بررسی وجود رابطه بین سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود روش پرسشنامه های سبک های تفکر و فرآیند مطالعه بر روی ۳۹۸ آزمودنی ( ۲۰۳ پسر و ۱۹۵ دختر ) اجرا شد برای بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، میانگین کل نمرات افراد از طریق دانشگاه جمع آوری گردید سپس نقش تفاوت های جنسی بر سبک های تفکر و رویکردهای یادگ