دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم

نام فایل : دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 29 کیلو بایت
تعداد صفحات : 17
بازدید : 16

دانلود فایل
خلاصه:
اقدام پژوهی چگونه می توانم لکنت زبان دانش آموزم را بر طرف نمایم

توضیحات:
فهرست مطالبچکیده طرح: 4هدف: 4آزمودنی: 4روش تحقیق: 4یافته­ها: 4نتایج: 4کلید واژه: 5مقدمه: 5توصیف وضعیت موجود: 6گردآوری اطلاعات و شواهد1: 7تجزیه و تحلیل داده­ها: 11اجرای راه حل: 12انتخاب راه حل: 13روش زبانی یا بیانی یا تلفظی: 13روش روانی- درمانی: 13تنش­زدایی و آرامش روانی: 13گردآوری شواهد2: 13نتیجه­گیری و تصمیم نهایی: 14منابع :. 15چکیده طرح:هدف:هدف از این پژوهش این بودکه چگونه می توانم لکنت زبان دانش­آموزم را بر طرف نمایم.آزمودنی:در این پژوهش بر روی یکی از دانش­آموزان دختر که لکنت زبان شدیدی داشت ودر پایه پنجم دبستان شهبازی سال تحصیلی 90-91 تحصیل می­کرد پژوهش کردم.روش تحقیق:از طریق مباحثه و مشاوره و روان درمانی با مشکل بهتر آشنا شدم ودر جهت رفع آن کوشش کردم.یافته­ها:با شناسایی دانش­آموزم مشکل او را بیشتر استرس و اضطراب مأیوس بودن از این که هیچ وقت نمی­توانم درست صحبت کنم دیدم.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

ادبیات و پیشینه تحقیق اختلال نقص توجه بیش فعالی


تا حالا شده که نشسته باشید که ناگهان احساس کنید که باید کاری برای کسی که به او اهمیت میدهید٬ بکنید آن خداست که از طریق روح القدس با شما حرف میزند


مقدمهبسیاری از مردم سعی دارند شیوه ای را در زندگی پیش بگیرند که بر اساس آن افسردگی خود را پنهان کنندبنابراین،بسیاری از افرادی که افسردگی پنهان دارند،می توانند افسردگی شان را به شکلی حرفه ای پنهان کنند،بر نشانه ها نقابی بزنند و آنها را بپوشانند،و آن ها را به صورت یک چهره شاد برای دیگران نمایش دهند


مقیاس نشانگان افت روحیه (DS)