دانلود سود و زیان شركتهای سهامی عام

نام فایل : دانلود سود و زیان شركتهای سهامی عام
گروه : حسابداری
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 33 کیلو بایت
تعداد صفحات : 60
بازدید : 2

دانلود فایل
خلاصه:
در فرهنگ فارسی عمید سود مساوی با بهره ، نفع ، ضد زیان و فایده معنی شده و زیان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود در فرهنگ علوم اقتصادی Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت می داند و چنین ادامه می دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقیمانده عواید یك تصدی است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمایه بهره زمین ( اجاره ) و كار و مدیریت ( مزد و حقوق ) كه ب

توضیحات:
در فرهنگ فارسی عمید سود مساوی با بهره ، نفع ، ضد زیان و فایده معنی شده و زیان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سوددر فرهنگ علوم اقتصادی Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت می داند و چنین ادامه می دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقیمانده عواید یك تصدی است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمایه بهره زمین ( اجاره ) و كار و مدیریت ( مزد و حقوق ) كه بدان اصطلاح سود خالص یا نفع خالص PureProfit داده اند.در اصطلاح حسابداری سود افزایش در ثروت است در نتیجه فعالیت یك تصدی اقتصادینفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت میان قیمت فروش و قیمت مایه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداری از نقع كل ( ناخالص ) كسر شود سود خالص یا عایدی خالص بدست می آید .فهرست مطالبتعریف سود و زیان ........................................................................................... 1سود زیان از دید اقتصادانان - آدام اسمیت ، دیوید ریكاردو ، ماركس ................... 1جنبه های حقوقی سود و زیان شركتهای سهامی عام .............................................. 8مفهوم درآمد................................................................................................... 10درآمد حاصل از فروش در حقوق ایران .............................................................. 10مفهوم سال مالی .............................................................................................. 14مفهوم هزینه .................................................................................................... 16مفهوم ذخیره ................................................................................................... 16مفهوم سود ..................................................................................................... 17ماهیت حقوقی سود .......................................................................................... 17ماهیت حقوقی زیان ......................................................................................... 18اندوخته قانونی ................................................................................................ 19تقسیم سود ...................................................................................................... 21تقسیم سود سهام .............................................................................................. 22سود سهمی ..................................................................................................... 23تعیین مبلغ سود قابل تقسیم ................................................................................ 24نحوه پرداخت سود و مدت آن .......................................................................... 25سود موهوم ..................................................................................................... 26سود موهوم از نظر قانون تجارت ........................................................................ 26مصادیق سود موهوم در شركتهای سهامی ایران .................................................... 26ضایعات عادی تولید ........................................................................................ 26ضایعات غیر عادی تولید ................................................................................... 27مطالعه تطبیقی ................................................................................................. 28روند تقسیم سود سهام در آمریكا ...................................................................... 29اعلان سود ...................................................................................................... 32تئوریهای تقسیم سود ........................................................................................ 33سود و زیان شركت سهامی عام و مقررات مالیاتی ................................................ 36نتیجه گیری ..................................................................................................... 54منابع ............................................................................................................. 56


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائىهاى جارى سرمایهگذارى مىشود اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص بهدست مىآید مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش بهنحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد دارائىهاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مىگردد صندوق و بانک، اور


مقاله با عنوان انبارداری در فرمت ورد در 23 صفحه


در سرمایه گذاری ریسك و بازده همواره به همراه هم هستند و تصمیمات سرمایه‌گذاران در گرو اطلاعات دقیق از هر دوی آنهاست ریسك این گونه تعریف می شود اختلاف میان بازده واقعی یك سرمایه گذاری و بازده مورد انتظار آن رابطة میان ریسك و بازده را همواره می توان بصورت یك خط با شیب مثبت نشان داد زیرا سرمایه گذار منطقی ریسك بالا را با انتظار كسب بازده بالاتر خوا


حسابداری یك سیستم اطلاعاتی است كه با فراهم‌كردن اطلاعات لازم كمك می‌كند تا سرمایه‌گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم‌ بگیرند برای مثال اگر شخصی بخواهد در یك شركتی سرمایه‌گذاری كند، تمایل دارد كه وضعیت مالی آن شركت و یا نتایج عملیات آن شركت را در طی سالهای قبل بداند موضوعاتی كه به صورت گزارشهای مالی توسط