دانلود نحوه حفاری تونل

نام فایل : دانلود نحوه حفاری تونل
گروه : عمران
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 10.8 مگا بایت
تعداد صفحات : 75
بازدید : 8

دانلود فایل
خلاصه:
تونلها و فضاهای زیزمینی برای مقاصد متنوعی ایجاد می‌شود كه از آن میان می‌توان موارد زیر را نام برد تونلهای حمل و نقل و دسترسی ، تونلهای آب بر ، فضاهای زیرزمینی بزرگ (ایستگاههای مترو ، نیروگاهها ، انبارهای زیرزمینی و كارگاههای استخراج مواد معدنی)

توضیحات:
تونلها و فضاهای زیزمینی برای مقاصد متنوعی ایجاد می‌شود كه از آن میان می‌توان موارد زیر را نام برد: تونلهای حمل و نقل و دسترسی ، تونلهای آب بر ، فضاهای زیرزمینی بزرگ (ایستگاههای مترو ، نیروگاهها ، انبارهای زیرزمینی و كارگاههای استخراج مواد معدنی).طراحی هر یك از فضاهای فوق مستلزم دسترسی به داده‌های مناسب و به كارگیری تمهیدات ویژه است. در هر مورد طراح باید ضمن آگاهی دقیق از شرایط زمین ، ابتدا در جهت بهبود كیفیت مصالحی كه قرار است تونل در آن حفر شود، اقدام نماید. در بسیاری از زمینها تونلهای حفر شده نمی‌توانند خودنگهدار باشند و برای پابرجا نگهداشتن آنها باید از حایلهایی استفاده كرد.به نظر می‌رسد كه مهمترین عامل در طراحی تونل ، یا هر فضای زیرزمینی دیگر ، تامین پایداری آن است. قرارگیری این گونه سازه‌ها در میان مصالح طبیعی ، یعنی سنگ و خاك ، باعث شده است كه شرایط زمین شناسی نقش اصلی را در پایداری ایفا نمایند.فهرست مطالبچکیده :1بخش اول. 2فصل اول. 2كلیات.. 21-1- آشنایی.. 21-2- مراحل تونلسازی.. 21-3- طبقه بندی تونلها31-3-1- تونلهای حمل و نقل.. 31-3-2- تونلهای صنعتی.. 31-3-3- تونلهای معدنی.. 41-4- تاریخچه تونلسازی.. 4فصل دوم. 5مطالعه ساختگاه تونل.. 52-1- آشنایی.. 52-2- جمع آوری اطلاعات.. 72-3- بررسی نقشه های توپوگرافی و عكسهای هوایی منطقه. 72-4- مطالعات زمین شناسی سطحی.. 82-5- مطالعات ژئوفیزیكی.. 92-6- حفر گمانه های اكتشافی.. 102-6-1- طراحی شبكه گمانه ها10د- افقهای آبدار11هـ- مناطق برشی.. 112-6-2- سیستم حفر گمانه ها122-6-3- ثبت نمودار گمانه. 132-7- مطالعات آب شناسی.. 142-7-1- آزمایش لوفران. 142-7-2- آزمایش لوژن. 152-8- حفر گمانه های افقی.. 162-9- حفر گالری های اكتشافی.. 172-10- آزمایشهای برجا172-10-1- آزمایش بارگذاری صفحه ای.. 182-10-2- آزمایش جك تخت.. 192-10-3- آزمایش مغزه گیری مجدد. 202-11- مطالعات آزمایشگاهی.. 202-12- ارزیابی ساختگاه تونل.. 212-12-1- مشخصات سنگ... 222-12-2- خاك.. 222-12-3- آب زیرزمینی.. 222-13- بهسازی و آماده سازی زمین.. 222-13-1- بهسازی زمینهایخاكی.. 22الف- استفاده از هوای فشرده23ب- پیش زهكشی.. 23ج- تزریق دوغاب.. 23د- یخبندان. 232-13-2- بهسازی زمینهای سنگی.. 232-14- هزینه های نسبی مطالعه ساختگاه تونل.. 24فصل سوم. 25طراحی تونل.. 253-1- آشنایی.. 253-2- شكل و ابعاد مقطع تونل.. 253-2-1- تونلهای معادن. 25شكل 3- 1. 253-2-2- تونلهای راه26شكل 3- 2. 273-2-3- تونلهای راه آهن.. 27الف- مقطع دایره27ب- مقطع چهارگوش... 27ج- مقطع D.. 28د- مقطع نعل اسبی.. 28شکل 3- 3. 283-2-4- تونلهای مترو283-2-5- تونلهای آبرسانی.. 29شكل 3- 6. 30فصل چهارم. 31تجهیز كارگاه314-1- آشنایی.. 314-2- احداث جاده دسترسی.. 314-3- تسطیح محل دهانه تونل.. 324-4- احداث ترانشه جلو تونل.. 324-5- احداث ایستگاههای نقشه برداری.. 324-6- احداث اطاقك نگهبانی دهانه تونل.. 334-7- احداث تأسیسات صنعتی مورد نیاز334-7-1- كمپرسورخانه. 334-7-2- نیروگاه برق. 334-7-3- چراغخانه. 334-7-4- مخزن آب.. 334-8- احداث تأسیسات اداری و رفاهی.. 344-9- انبار مواد منفجره344-10- برنامه ریزی عملیات حفر تونل.. 34فصل پنجم. 35حفر تونل به وسیله ماشینهای بازویی.. 356-1- آشنایی.. 35شكل 5- 1. 365-2- اجزای دستگاه365-2-1- بدنه. 365-2-2- موتور365-2-3- بازو365-2-4- سر مته. 37الف- ماشین با برش شعاعی.. 37شكل 5- 2. 37ب- ماشین با برش عرضی.. 375-2-5- ناخنهای حفار395-2-6- سیستم بارگیری.. 395-3- مشخصات دستگاه415-4- شیوه حفاری به وسیله ماشین بازویی.. 425-4-1- حفاری به روش پودر كردن. 425-4-2- حفاری به روش تراشه كردن. 425-5- حفاری با استفاده از جت آب.. 435-6- قابلیت حفاری دستگاههای بازویی.. 455-7- انعطاف پذیری دستگاه برای حفر تونل در شرایط مختلف.. 455-8- مزایا و معایب دستگاههای بازویی.. 465-8-1- مزایا465-8-2- معایب.. 47فصل ششم. 48حفر تونل به وسیله ماشینهای تمام مقطع. 486-1- آشنایی.. 486-2- قسمتهای مختلف ماشین.. 486-2-3- ابزار برش... 50الف- ابزار برش برای ماشینهای مخصوص زمینهای نرم. 52ب- ابزار برش برای ماشینهای حفر سنگ... 526-2-4- آرایه های ابزار برش در صفحه حفار54الف- ابزار برش مركزی.. 54ب- ابزار برش میانی.. 54ج- ابزار برش محیطی.. 546-2-5- چنگ زنها556-2-6- جكهای رانش صفحه حفار566-2-7- سیستم بارگیری و تخلیه مواد حفر شده576-2-8- بازوی نصاب.. 586-3- نحوه كار ماشین.. 586-3-1- عمل حفر. 58الف- مرحله اول- استقرار دستگاه59ب- مرحله دوم- انجام چرخه حفاری.. 59ج- مرحله سوم- استقرار مجدد دستگاه60د- مرحله چهارم – جلو رفتن ماشین.. 606-3-2- تخلیه مواد. 606-4- مكانیسم حفاری با ماشین.. 616-4-1- مبانی تئوری.. 616-5- عملكرد ماشین در سنگهای سخت.. 626-6- كاربرد ماشین در تونلهای كوچك... 646-7- داده های زمین شناختی لازم برای انتخاب ماشین.. 646-8- كنترل مسیر ماشین.. 65منابع و مأخذ 67


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

گزارش کارآموزی عمران ساختمان اسكلت فلز با سقف كمپوزیت در 32 صفحه ورد قابل ویرایش


ترجمه مقاله ساختار سرامیك همراه با متن لاتین در 20 صفحه ورد قابل ویرایش


تقاضای بازار برای بتن با استحكام متوسط ( Mpa 3528) وكارائی بالا بخاطر امتیاز های كیفی آن و حرفه ای كه از نظر هزینه های تولید در بر دارد به تازگی روبه افزایش نهاده است مقاله حاضر شیوه تعیین اختلاط جدیدی را در تهیه این نوع بتن روان سیال اختصاراً كه دارای استحكام متوسط بوده و


قرن 3 هجری شروع و تلاشهای فرهنگی و اقتصادی در حیات جامعه است پس از دو قرن ساده زیستی و حذف تجمل گرایی و همگانی شدن امكانات جامعه ،زمینه های رشد وتوسعه اندیشه های انسانی فراهم شده است به طوری كه شكوفایی این فعالیت ها را در قرن 4 هجری می توان دید