دانلود راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی

نام فایل : دانلود راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 281 کیلو بایت
تعداد صفحات : 71
بازدید : 18

دانلود فایل
خلاصه:
اعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است كه بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گردد

توضیحات:
راهكارهای پیشگیری از اعتیاد دربین دانش آموزان پیش دانشگاهیمقدمهاعتیاد به مواد مخدر، به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است كه بدان ‹‹ بلای هستی سوز›› نام نهاده اند؛ زیرا ویرانگری های حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیاری ازارزش ها وهنجارهای فرهنگی واخلاقی می گرددوسلامت جامعه رابه مخاطره می اندازدهرسال این بلای خانمان برانداز، قربانیان بی شماری را به آغوش سرد خاك می نشاند.اعتیاد به مواد مخدر تقریباً پدیده نوظهوری است كه ازعمر آن شاید بیش از150 سال نمی گذرد. البته مصرف ماده مخدر وحتی خوگری ونیز استعمال نفننی بدان، تاریخی طولانی دارد. لیكن از قرن 19 به بعد است كه به سبب تأثیر فراوان بر جنبه های متفاوت زندگی اجتماعی انسان ها، توجه بسیاری را بخود جلب كرده است. تحقیقات تاریخی ومردم شناختی نشان داده است كه استفاده از مواد مخدر درگذشته صرفاً به بزرگسالان محدود بود ونوجوانان وجوانان به آن روی نمی آوردند. مصرف مواد مخدربه طور پراكنده درمراسم اعتقادی ومذهبی منحصراً توسط گروه های خاصی درشرایط معینی صورت می گرفت. اما بعدها هنگامی كه مرفین، هروئین، كوكائین وبازار آمد، مواردی از اعتیاد جوانان نیزمشاهده شد . دردهه 1960 تعداد معتادان به این پدیده آنقدر اندك بودكه توجه اجتماعی را درمقایسه وسیع به خود جلب نمی كرد؛ اما دراوایل دهه 1970 استفاده از مواد مخدر ناگهان درمیان جوانان ونوجوانان شایع شد وبه صورت مسأله ای جهانی وابعاد همه گیر آن بصورت یك موج از قاره ای به قاره دیگر گستــرش یافت.فهرست مطالب:فصل اول: كلیاتمقدمهبیان مسألهتعریف دانش آموز پیش دانشگاهیاهداف تحقیقفرضیه های تحقیقتعیین متغیرهاتعاریف عملیاتی مفاهیمفصل دوم: ادبیاتتاریخچه مواد مخدرتاریخچه مصرف هروئین در ایراناعتیاد به معنی وسیع كلمه:انواع اعتیادشخصیت معتادتاریخچه عملی تحقیقفصل سوم: نوع تحقیقجامعه مورد مطالعهنمونه و شیوه نمونه گیریابزار اندازه گیریروش آزمایشروش جمع آوری اطلاعات روش تحقیقفصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعاتشامل: جداول و نمودارها و فرضیه ها و سوالاتفصل پنجم: خلاصه تحقیقارائه پیشنهاداتمحدودیت های تحقیقنتیجه گیری:منابع و مآخذ


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مبانی نظری و پیشینه استرس تحصیلی دانش آموزان


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره الگوهای ارتباطی خانواده


مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع راهبرد­های شناختی تنظیم هیجان دارای منابع کامل دارای گارانتی بازگشت وجه


مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن