دانلود مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر در خانواده های تک والد

نام فایل : دانلود مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر در خانواده های تک والد
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 268 کیلو بایت
تعداد صفحات : 107
بازدید : 29

دانلود فایل
خلاصه:
پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر در خانواده های تک والد صورت گرفت

توضیحات:
چکیده:پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر در خانواده های تک والد صورت گرفت.روش پژوهش کیفی است و از مدل نظریه زمینه ای استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر خانواده های تک والد مدارس راهنمایی دولتی و غیردولتی شهر کوهدشت در سال تحصیلی 94-93 تشکیل دادند. ابزار اصلی پژوهش مصاحبه ی نیمه ساخت یافته بود. به روش نمونه گیری هدفمند 18 نفر از دانش آموزان انتخاب شدند و با آنها مصاحبه صورت گرفت. پس از اجرای پژوهش و کدگذاری مصاحبه های انجام شده، تجزیه و تحلیل آنها صورت گرفت. مشکلات روانشناختی مورد بررسی در این پژوهش که با توجه به پژوهش های پیشین مد نظر قرار گرفتند عبارتند از: اضطراب، افسردگی، بزهکاری، پرخاشگری، عدم سازگاری، فقدان عزت نفس و کاهش عملکرد تحصیلی. پس از تحلیل محتوای مصاحبه ها و کدگذاری آنها، مولفه های موثر بر هریک از مشکلات روانشناختی مد نظر بدست آمد. یافته ها نشان دادند مسائل و مشکلاتی که خانواده های تک والد با آنها روبرو هستند ممکن است به مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر این خانواده ها بیانجامد. به نظر می رسد حمایت های اقتصادی و اجتماعی بیشتری نسبت به خانواده های تک والد لازم است تا از بروز مشکلات روانشناختی در اعضای این نوع خانواده ها (نوجوانان پسر) جلوگیری شود.کلیدواژه ­ها: خانواده تک والد، نوجوان، مشکلات روانشناختی، اضطراب، افسردگی، بزهکاری، پرخاشگری، عدم سازگاری، فقدان عزت نفس و کاهش عملکرد تحصیلی.فهرستعنوان صفحهفصل اول: چارچوب پژوهشمقدمه: 2بیان مسأله: 3اهمیت و ضرورت پژوهش: 6هدف پژوهش: 7سوال‌ پژوهش: 7تعریف نظری و عملیاتی متغیرها: 7تعاریف نظری: 7تعاریف عملیاتی... 8فصل دوم: ادبیات پژوهشمقدمه: 12قسمت اول: خانواده و خانواده تک والد.. 12خانواده. 12خانواده تک والد.. 13انواع خانواده های تک والد.. 14خانواده تک والد ناشی از طلاق... 14خانواده تک والد ناشی از مرگ یکی از والدین... 15خانواده های پدر تک والدی... 17خانواده های مادر تک والدی... 17توانمندی های خانواده های تک والد.. 18محدودیت های خانواده های تک والدی... 19خلاصه قسمت اول: 20قسمت دوم : نوجوانی... 20تعریف نوجوانی: 20برخی از نظریه های موجود درباره نوجوانی... 22نظریه روانی- اجتماعی... 22نظریه یادگیری اجتماعی... 22خلاصه قسمت دوم: 23قسمت سوم: مشکلات روانشناختی... 24تعریف مشکلات روانشناختی: 24اضطراب.... 24علائم اضطراب.... 25انواع اضطراب.... 25برخی از نظریه های اضطراب.... 26نظریه انسان گرایان.. 26نظریه های شناختی... 27افسردگی... 28برخی از نظریه های موجود در مورد افسردگی... 29نظریه درماندگی آموخته شده. 29نظریه انسان گرایی... 29نظریه شناختی بک...... 30بزهکاری... 31نظریه یادگیری اجتماعی و بزهکاری... 32وضعیت اقتصادی و بزهکاری... 33پرخاشگری... 34انواع پرخاشگری: 34نظریه شخصیت هورنای و پرخاشگری... 35عوامل شناختی و پرخاشگری... 35عوامل خانوادگی و پرخاشگری... 36عدم سازگاری... 37برخی از دیدگاه های سازگاری... 38دیدگاه روان شناختی... 38دیدگاه یادگیری اجتماعی... 38نظریه روانی- اجتماعی... 39عوامل موثر بر سازگاری... 40ویژگی های فردی: 40عوامل خانوادگی: 40فقدان عزت نفس..... 41برخی از نظریه های عزت نفس..... 42نظریه عزت نفس ویلیام جیمز.. 42نظریه عزت نفس کوپراسمیت.... 43کاهش(افت) عملکرد تحصیلی... 44تعریف عملکرد تحصیلی: 44عوامل موثر در عملکرد تحصیلی... 45عوامل فردی یا درونی... 45شرایط خانوادگی... 46وضعیت اقتصادی... 46خلاصه فصل دوم: 47فصل سوم: روش انجام پژوهشمقدمه: 51نوع و روش پژوهش: 51ابزار پژوهش..... 51جامعه آماری و نمونه پژوهش..... 53روش های آماری و تحلیل داده ها. 53فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده هامقدمه: 56یافته ها: 56فصل پنجم: بحث و نتیجه گیریمقدمه: 76برخی از محدودیت های پژوهش: 87پیشنهادها. 87پیشنهادهای کاربردی: 87پیشنهادهای پژوهشی: 88منابع فارسی: 90منابع لاتین: 95پیوست.... 98


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون(HRSA)


دانلودآموزش سرماکینزی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع ویژگی های شخصیت


ادبیات و پیشینه تحقیق اجمالی گویش ها