دانلود تحقیق در مورد عقب ماندگی ذهنی و راه های پیشگیری از آن

نام فایل : دانلود تحقیق در مورد عقب ماندگی ذهنی و راه های پیشگیری از آن
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 28 کیلو بایت
تعداد صفحات : 25
بازدید : 64

دانلود فایل
خلاصه:
عقب ماندگی ذهنی ناظراست بر عملكرد عمومی هوش كه بطور معنی دار پایین تر از حد متوسط است و به طور همزمان ، همراه با نواقصی در رفتار سازشی است كه در دروان رشد و تحول ظاهر شده ، تعریف شده است

توضیحات:
چكیده :عقب ماندگی ذهنی ناظراست بر عملكرد عمومی هوش كه بطور معنی دار پایین تر از حد متوسط است و به طور همزمان ، همراه با نواقصی در رفتار سازشی است كه در دروان رشد و تحول ظاهر شده ، تعریف شده است.عقب ماندگی ذهنی بر اساس میزان بهره هوشی از خفیف تا بسیار شدید (‌عمیق) ‌تعیین می گردد. و براساس شدت علائم مرضی، از نظر پزشكی، و...طبقه بندی می شود.در زمینه علل عقب ماندگی ذهنی دانشمندان ومحققان تا كنون به بیش از دو هزار علت اشاره نموده اند. در حالی كه هنوز بسیاری از علل عقب ماندگی ذهنی ناشناخته مانده است. در این مقاله علل عقب ماندگی ذهنی را كه رابینسون و رابینسون به نقل از ماهر به چهار گروه به شرح زیر تقسیم كرده اند، بررسی شده است.‌أ- عقب ماندگی به علت عوامل ارثی‌ب- عقب ماندگی به علت اتفاقات دوران بار داری‌ج- عقب ماندگی به علت حوادث زایمانی و بعد از تولد‌د- عقب ماندگی به علت عوامل محیطی ، اجتماعی و فرهنگی.هر كدام از این عوامل به تنهایی یا تركیبی ، ممكن است موجب عقب ماندگی ذهنی در فرد شود. كه در این قسمت تاثیر هریك را به اجمال بررسی می كنیم.در پایان مقاله راه هایی برای پیشگیری از تولد كودك عقب مانده ذهنی كه هدف اصلی است، ارائه گردیده است.چكیده :مقدمه:تعاریف :طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی :طبقه بندی از نظر پزشكی:رواج عقب ماندگی ذهنی:سبب شناسی عقب ماندگی ذهنی :عقب ماندگی به علت عوامل ارثی:عقب ماندگی به علت اتفاقات دوران بار داری:عقب ماندگی به علت حوادث زایمانی و بعد از تولد:عقب ماندگی به علت عوامل محیطی ، اجتماعی و فرهنگی:پیشگیری :پیشگیری ثانویه :پیشگیری ثالث :منابع و ماخذ :


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI16)


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات


دانشجو باید پس از مطالعه این بخش بتواند · تسلسل واكنشهای تطابقی و ناهنجار تطابقی پسیكوفیزیولوژیكال را توصیف كند · رفتارهای همراه با واكنش های پسیكوفیزیولوژیكال را شناسایی كند · فاكتورهای مستعد كننده و استرسورهای محرك وابسته به واكنش های پسیكوفیزیولوژیكال را تجزیه كند · منابع و مكانیسم های Coping وابسته به واكنش های پسیكوفیزیولوژیكال را توصیف


در این مجموعه سعی شده است برای توضیح هر كلید واژه با رجوع به منابع معتبر و متعدد موجود در رشته روانشناسی ، مطالبی كه مفید و مناسب می باشد استخراج و بیان گردند و دانش آموزان عزیز می توانند در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به منابع مذكور تحت هر كلید واژه مراجعه نمایند