دانلود بررسی روش های صحیح مطالعه برای دانش آموزان

نام فایل : دانلود بررسی روش های صحیح مطالعه برای دانش آموزان
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 108 کیلو بایت
تعداد صفحات : 68
بازدید : 23

دانلود فایل
خلاصه:
همه رفتارها و عاداتی را كه آموخته ایم می توانند بر اثر یادگیری تغییر بابند روش درست یادگیری و مطالعه را نیز به مانند سایر فنون و مهارتها باید یاد بگیریم

توضیحات:
چکیده: همه رفتارها و عاداتی را كه آموخته ایم می توانند بر اثر یادگیری تغییر بابند . روش درست یادگیری و مطالعه را نیز به مانند سایر فنون و مهارتها باید یاد بگیریم. بنابراین لازم است برای بهبود وضعیت مطالعه و یادگیری در فراگیران و نیز جهت افزایش سرعت و خواندن و درك مطالب خواندنی آموزش شیوه ها فنون و مهارتهای مطالعه و یادگیری به عنوان یكی از دروس آموزشی در تمام سطوح تحصیلی در نظر گرفته شود. به نظر بسیاری از روانشناسان داشتن انگیزه در مطالعه نقش اساسی دارد انگیزه نیرویی است كه انسان را وادار به كار و فعالیت می كند. امید است با مطالعه این نوشته ها و تحقیقی كه انجام شده است بتوانم كمكی ناچیز به آینده سازان این مرز و بوم داشته باشم. در اینجا وظیفه خود می دانم كه از راهنماییهای استاد محترم جناب آقای عجم كه در تدوین این پایان نامه همواره مشوق و راهنمای من بوده اند كمال تشكر و امتنان و قدردانی را بنمایم. فهرست مطالب عنوان صفحه پیشگفتار ................................... الف فصل اول : طرح تحقیق.................... 1 مقدمه........................................... 2 طرح مسئله.................................... 4 سوالات تحقیق................................ 6 تعریف واژه ها.................................. 6 فصل دوم : پیشینه و پاسخگوئی به سوالات ........ 8 پیشینه نظری و علمی ..................................... 9 سوال شماره1 – مطالعه چیست ؟ .................... 10 2- مطالعه چه اهمیتی دارد ؟ ........................... 11 3- انواع مطالعه كدامند ؟ .................................. 13 4- روشها و راهكارهای مطالعه بهتر كدامند؟.......... 14 5- انگیزه های مطالعه چه هستند ؟ ..................... 19 6- موانع یك مطالعه موثر كدامند ؟........................ 22 7- چه امكاناتی برای مطالعه لازم است ؟............... 25 8- مطالعه مشاركتی یا همیارانه چیست ؟............ 27 9- حكومت چگونه می تواند در مطالعه اثرگذار باشد ؟..... 28 10- فواید یك مطالعه خوب چیست ؟............................ 29 فصل سوم : روش تحقیق ................... 30 مقدمه ............................................ 31 تعریف جامعه .................................... 31 حجم نمونه و روش گزینش جامعه .......... 31 روش جمع آوری اطلاعات ..................... 31 روش بررسی مسئله در تحقیق ........... 32 ابزار جمع آوری اطلاعات ..................... 32 فصل چهارم .................................... 33 تجزیه و تحلیل اطلاعات .................. 33 رسم نمودارها .............................. 34 تجزیه و تحلیل اطلاعات .................... 34 فصل پنجم : تفسیر و نتیجه گیری ....... 50 خلاصه ..............................................51 كاربردها ......................................... 52 پیشنهادات ..................................... 53 روش تحقیق..................................... 54 محدودیت های تحقیق ...................... 55 منابع و مآخذ ................................. 56 پرسشنامه .................................... 57


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

چگونه توانستم مشکل ستایش را که در زمینه نوشتن املا بسیار دلهره و اضطراب داشت بهبود بخشم ؟


دانشجو باید پس از مطالعه این بخش بتواند · تسلسل واكنشهای تطابقی و ناهنجار تطابقی پسیكوفیزیولوژیكال را توصیف كند · رفتارهای همراه با واكنش های پسیكوفیزیولوژیكال را شناسایی كند · فاكتورهای مستعد كننده و استرسورهای محرك وابسته به واكنش های پسیكوفیزیولوژیكال را تجزیه كند · منابع و مكانیسم های Coping وابسته به واكنش های پسیكوفیزیولوژیكال را توصیف


مبانی نظری و پیشینه رابطه ی شیوه های فرزند پروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری


از تمامی پیچیدگی‌های طبیعت، مشکل‌ترین و دوردست‌ترین آنها فضاست، زیرا فضا خودش ساختمانی دارد که بر روی شکل هر موجود زنده‌ای اثر می‌گذارد، گفتن اینکه فضا ساختمان دارد کمی عجیب به نظر می‌رسد، زیرا معمولا ما فضا را چیزی شبیه هیچ می‌دانیم که فاقد ساختمان است ما درباره فضا خلاء جای خالی تصور می‌کنیم، مانند بخش غیرفعال برای نقش زنده چیزهای مادی هر چند مع