دانلود بررسی علل فرار مغزها در دبیرستان

نام فایل : دانلود بررسی علل فرار مغزها در دبیرستان
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 279 کیلو بایت
تعداد صفحات : 90
بازدید : 62

دانلود فایل
خلاصه:
جامعه آماری این پژوهشی را مجموعه ی دانش اموزان دبیرستان دخترانه ی فرزانگان شهرستان بجنورد تشكیل داده است كه 100 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه ی اماری انتخاب گردیده و اطلاعات به روش كتبی توسط پرسشنامه جمع آوری گردیده

توضیحات:
چكیده:این تحقیق پیرامون بررسی علل فرار مغزها در دبیرستان دخترانه فرزانگان شهرستان بجنورد انجام شده استجامعه آماری این پژوهشی را مجموعه ی دانش اموزان دبیرستان دخترانه ی فرزانگان شهرستان بجنورد تشكیل داده است كه 100 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه ی اماری انتخاب گردیده و اطلاعات به روش كتبی توسط پرسشنامه جمع آوری گردیده و روش آماری استفاده شده در این پژوهش آمار توصیفی می باشد كه با فراوانی و درصدگیری اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با توجه به نتایج به دست آمده تمام فرضیه ها مورد قبول است به جز فرضیه ی 10 كه ورد قبول نیست.فهرست مطالبعنوان مطلبچكیده:فصل اول - كلیات تحقیقمقدمهبیان مسألههدف و علت انتخاب موضوع تحقیقضرورت و اهیمت موضوع تحقیقفرضیه هافصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیقفرار مغزها چیستفرار مغزها یا فراری دادن مغزهافرار مغزها یا شكار مغزهاعلت پدیده ی مهاجرت نخبگان و تشدید آن چیستLعوامل موثر در فرار مغزهانخبگان را چگونه حفظ كنیمراه كارهای نگهداری مغزها30 درصد المپیادی ها مهاجرت كردندتلاش ایران برای بازگشت المپیادی هاپر جاذبه ترین كشورها برای مغزهای ایرانكمبودها و بحرانهای ناشی از تداوم مهاجرت نخبگانعوامل موثر بر در بكار نگرفتن قدرت خلاقیت جوانانمغزها از اروپا نیز فرار می كنندضریب هوشی رؤسای جمهور آمریكاآیا طرح معافیت از سر بازی كه چندی پیش مطرح شد می تواند برگزیدگان را به ماندن در ایران ترغیب كندنحوه گزینش المپیادی هافصل سوم روش تحقیقنمونه آماریروش نمونه گیریابزار جمع آوری اطلاعاتروش آماریجامعه آماریفصل چهارم تجزیه و تحلیل و تفسیر داده هاتجزیه و تحلیل داده ها به منظور قبول یا رد فرضیه هافصل پنجم خلاصه و نتیجه گیریمحدودیت های تحقیقپیشنهاداتفهرست منابع و مآخذپیوست ها


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

پرسشنامه دو سو گرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز(1990)


دانلودچگونه اضطراب و نگرانی را در یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان کاهش دادم


دانلودرابطه مدیریت حرفه ای در مدارس و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی


چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق مدرسه هوشمند