دانلود تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگی

نام فایل : دانلود تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگی
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 359 کیلو بایت
تعداد صفحات : 92
بازدید : 30

دانلود فایل
خلاصه:
در بین تست های متداول شخصیت كه معمولاً در مراكز روانشناختی ، روانپزشكی به كار بسته می‌شوند تست ترسیم خانواده از جایگاه خاصی برخوردار است

توضیحات:
خلاصه :در بین تست های متداول شخصیت كه معمولاً در مراكز روانشناختی ، روانپزشكی به كار بسته می‌شوند تست ترسیم خانواده از جایگاه خاصی برخوردار است .3 دلیل برای این اهمیت وجود دارد : نخست آنكه اجرای آن سریع و آسان است ، دوم آنكه ، به منزله شیوة بیان خیالپردازی و خلاقیت كودك ، بهتر از هر تست دیگر می توان محتوای عمیق شخصیت را ، كه بر اساس وارسی مستقیم دست یافتنی نیست ، منعكس كند و سوم بدلیل اینكه اغلب اختلالات روانشناختی سازشی تابع تعارض های روانی كودكانه اند (تعارض های ناشی از رقابت برادرانه و تعارض های ادیپی) ، شیوه ای كه یك كودك بر اساس آن خود را در قلب خانوادة منتخب قرار می دهد ، ما را به عمق مسائل و مشكلات وی هدایت می كند (كرمن-1381)تحقیقات قبلی تا حد زیادی مؤید فرافكنی كودك در تست ترسیم خانواده است كه البته با بررسی محتوا می توان به كشف و تحلیل آنچه در ذهن كودك است نائل آمد .در این تحقیق سعی شده است كه بار دیگر به بررسی ارزش تشخیصی این آزمون پرداخته شود و آن را در یك نمونه ای از یك جامعه اجرا و با مصاحبه ای كه با كودك و خانواده اش صورت پذیرفته مقایسه نمود .یافته های این پژوهش در اكثر فرضیات مؤید این است كه تا حد زیادی می توان بر این تستها اعتبار كرد علی الخصوص به ارزنده سازی و نا ارزنده سازی افراد در این تست باید توجه نمود . ولی در خصوص ترغیب ترسیم و اهمیت این ترتیب باید گفت عوامل مختلف می تواند این حالات را تغییر دهد كه باید در ضمن درك دلایل آن به قضاوت پرداخت .در ضمن اینكه می توان تا حدی بر این نقاشی ها اعتبار كرد ولی از این آزمون می توان بعنوان ابزاری بالینی برای تسهیل گفتگو با فرد استفاده كرد و لذا انجام آزمون فرافكنی می تواند در یك مصاحبة بالینی اولیه به «شكستن یخ» رابطه كمك كند ، و چارچوب مناسبی برای انجام گفتگوی اولیه فراهم آورد .فهرست مطالبعنوان صفحهالف)فصل اول : طرح تحقیق (كلیات) 1ب)فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع (Literature Review) 28ج)فصل سوم : آشنائی با قلمرو مكانی تحقیق (جامعه آماری) 43د)فصل چهارم : روش تحقیق 45هـ)فصل پنجم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها 49و)فصل ششم : خلاصه تحقیق و پیشنهادها 65پیوستها 69عنوان صفحهفصل اول : 1-مقدمه 2(كلیات) 2-بیان مسئله 43-تاریخچه و سابقه موضوع 54-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق165-اهداف تحقیق 186-چهارچوب نظری تحقیق 207-مدل تحلیلی تحقیق 238-فرضیه های تحقیق 249-روش تحقیق 2710-قلمرو مكانی تحقیق 2711-قلمرو زمانی تحقیق 2712-روش نمونه گیری 2713-ابزارهای گردآوری داده ها 2714-روش تجزیه و تحلیل 27فصل دوم : اطلاعاتی در خصوص پیشینة موضوع و تحقیقات انجام شده 28(مروری بر ادبیات موضوع)فصل سوم : آشنایی با قلمرو مكانی تحقیق 43(قلمروی مكانی تحقیق)فصل چهارم : آشنایی با روش تحقیق در این پایان نامه 45(روش تحقیق)فصل پنجم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق 49(تجزیه و تحلیل)فصل ششم : خلاصه تحقیق ، پیشنهادها و پیوستها 65


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مقاله بهداشت روان در جمهوری اسلامی ایران در 16 صفحه ورد قابل ویرایش


پرسشنامه رفتار کارآفرینانه مهرابی


اقدام پژوهی چگونه توانستم نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه حضرت مرضیه را افزایش دهم


پرسشنامه فرسودگی شغلی سنجش کلی