دانلود تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی

نام فایل : دانلود تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 86 کیلو بایت
تعداد صفحات : 113
بازدید : 64

دانلود فایل
خلاصه:
تحقیق حاضر به مقایسه ویژگیهای شخصیتی مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی مهندسی و رشته ی هنر میپردازد جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر دانشگاه های سطح شهر تهران هستند که از بین آنها 198 نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفی از دو دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران انتخاب شدند

توضیحات:
چکیدهتحقیق حاضر به مقایسه ویژگیهای شخصیتی مردانه و زنانه دردانشجویان پسر رشته ی فنی مهندسی و رشته ی هنر میپردازد. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان پسر دانشگاه های سطح شهر تهران هستند که از بین آنها 198 نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفی از دو دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه تهران انتخاب شدند.از مقیاس تکمیلی مردانگی و زنانگی آزمونMMPI-2به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین دانشجویان رشته ی فنی مهندسی و دانشجویان رشته هنر از نظر میزان زنانگی و مردانگی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همین طور بین دانشجویان مجرد و متاهل مورد بررسی تفاوت معنی داری دیده نشد.بعلاوه بین دانشجویان کارشناسی و ارشد نیز از نظر میزان زنانگی و مردانگی رابطه تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین شاغلین رشته فنی مهندسی و شاغلین رشته هنر نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت.کلید واژه ها:مردانگی ، زنانگی ،دانشجو، رشته تحصیلیفهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول (کلیات پژوهش): 1مقدمه 1بیان مسئله 5ضرورت و اهمیت پژوهش 7هدف پژوهش 9سئوالات پژوهش 9فصل دوم (پیشینه پژوهش): 11هویت جنسی 12پیدایی هویت جنسی 13نظریه طرحواره جنسی 15نقش یابی جنسی در اوایل کودکی 17تاثیرات ژنتیکی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی 18تاثیرات محیطی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی 19هویت و رفتار جنسی در اواسط کودکی 25تاثیرات فرهنگی بر نقش یابی جنسی در اواسط کودکی 26نقش یابی جنسی در نوجوانی 27هویت جنسی در میان سالی 30کلیشه ها یا تصورات قالبی جنسیتی چیست؟ 33تصورات قالبی جنسی 33عقاید و رفتارهای قالبی مربوط به جنسیت در اوایل کودکی 35عقاید جنسیت کلیشه ای در اواسط کودکی 36تصورات قالبی و کلیشه ای در مورد زنان 38ویژگی های جنس زن 38ویژگی های جنس مرد 39دیدگاه های کلیشه ای راجع به مردان 40تغییرات نقش های مردان 41عوامل موثر در تفویت تفاوت های زن و مرد 42تفاوت های زن و مرد از لحاظ خلقی 47نحوه برخورد با فشارهای روحی و عصبی 48تفاوت های مرد و زن در کمک کردن به دیگران 49نظریه طرحواره جنسیتی 51سازماندهی طرحواره های جنسیتی 51رشد طرحواره جنسیتی 53زنان و اقلیت های قومی 56حضور کمرنگ زنان در عرصه های مدیریتی 58وجود نگاه های سنتی 60آیا زنان می توانند رهبر باشند 62زنان ، جرم ، خلافکاری 68شیوه های سنجش مردانگی و زنانگی 74مقیاس های نقش جنسیت مردانه و نقش جنسیت زنانه 81تفسیر نره های مقیاس GM وGF 83فصل سوم (روش شناسی پژوهش): 85طرح تحقیق 86جامعه آماری 86نمونه آماری 86روش نمونه گیری 86ابزارهای پژوهش 86پایانی و اعتبار 88فصل چهارم(نتایج): 90الف:توصیف داده های آماری 91ب: تحلیل داده آماری 96فصل پنجم(بحث در نتایج): 104بحث در نتایج 108محدودیت ها 109پیشنهادات 110منابع 111پیوست 113


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

شهرها که در صد بالایی از جمعیت جهان را دارا می باشند، اولین هدف تروریسم هستند و بخاطر وابستگی سیستم شان آسیب پذیر می باشند در این مقاله تهدیدات و اهداف شهرها مورد تجدید نظر قرار می گیرد که بیشتر آنها مبنی بر حمایت از شهر است از حوادث 11 سپتامبر 2001 چیزهای زیادی آموخته شده است که بصورت طرح هستند و پیشنهاداتی همه مطرح شده که هم تکنیکی و هم جامعه ش


چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتماد به نفس


مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک مدیریت كلاس با یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی


اضطراب اجتماعی اضطرابی است كه خصوصاً هنگام برخوردهای اجتماعی متقابل افراد با یكدیگر بوجود می‌آید افرادی كه از اضطراب اجتماعی رنج می‌برند با افزایش مسائل روانی، ناتوانی در تمركز حواس و حالتهای عصبی روبرو هستند اشخاص دچار اضطراب اجتماعی به منبع ناراحتی خود كه برخوردهای اجتماعی است كه اكنون یا بزودی با آن مواجه خواهند شد آگاه هستند