دانلود تاثیر رنگ بر حافظه كودكان

نام فایل : دانلود تاثیر رنگ بر حافظه كودكان
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 644 کیلو بایت
تعداد صفحات : 90
بازدید : 69

دانلود فایل
خلاصه:
در پژوهش حاضر تأثیر رنگ بر حافظه كودكان اول دبستان مورد آزمون قرار گرفته است جامعه آماری و تعداد دانش آموزان، آزمون شده 42 نفر می باشند كه با استفاده از روش دو گروه مستقل و تصادفی مورد سنجش قرار گرفته اند

توضیحات:
فهرست مطالبعنوان صفحهچکیدهفصل اول : مقدمهمقدمه 1بیان مسئله 4هدف پژوهش 4اهمیت موضوع 4فرضیات پژوهش 5متغیرهای اساسی پژوهش 5تعاریف عملیاتی 6فصل دوم : پیشینه تحقیقمفهوم رنگ 8پیدایش رنگها 11دسته بندی رنگها 14رنگ شناسی کودکان 21رویت رنگ 25طبیعت رنگها 26آمیزش رنگها 27اختلالات رویت رنگ 30فیزیولوژی رنگ 32عنوان صفحهتقویت درک رنگ 33حافظه 34رشد حافظه در نوباوگی 40حافظه چیست ؟ 42انواع حافظه 46حافظه کوتاه مدت 47حافظه بلند مدت 49اندازه گیری حافظه (یادآوری با فرایندشناسی بازآموزی) 53حافظه سازنده 56عوامل موثر بر یادگیری وتقویت حافظه 57تداعی اندیشه ها 59درباره فرایند به خاطر سپردن 61حافظه و فراگیری 63فصل سوم : روش اجرای تحقیقجامعه آماری 69روش تحقیق 69نمونه 69حجم نمونه 69روش نمونه گیری 70عنوان صفحهابزار تحقیق 70روش و چگونگی اجرا 70روش آماری 71فصل چهارم : تجزیه و تحلیلجدول شماره 1 و 2 برای گروه رنگی و بازشناسی همراه با نمودار 73جدول شماره 3 برای گروه سیاه و سفید همراه با نمودار 74جدول شماره 4 برای بازشناسی گروه سیاه و سفید همراه با نمودار 75فصل پنجم : بحث و نتیجه گیریخلاصه مطالب 82محدودیتهای پژوهش و پیشنهاداتمنابعضمایم


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی


چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق دلبستگی شغلی


اقدام پژوهی چگونه می توانم با طرح سوالات جذاب و کاربردی در افزایش سطح یادگیری دانش آموزانم موثر باشم


چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه انسانی