دانلود بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان

نام فایل : دانلود بررسی رابطۀ بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 254 کیلو بایت
تعداد صفحات : 60
بازدید : 32

دانلود فایل
خلاصه:
پژوهش حاضر نتیجه یک تحقیق میدانی است که هدف آن بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور کوهدشت می باشد در این تحقیق جهت برآوردن اهداف مورد نظر از پرسشنامه حمایت اجتماعی استفاده شده است و برای سنجش ارتباط بین موضوع پژوهش از آزون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

توضیحات:
فصل اول: كلیات تحقیقمقدمه 2بیان مسئله 4ضرورت مسئله 7فرضیه ها 8اهداف تحقیق 8اهداف جزئی 7تعریف نظری 8فصل دوم: ادبیات تحقیقمباحث نظری 10سلامت روانی 10بخش اول: بازخوردهای مزبوط به خود شامل 12اصول بهداشت روانی 15ملاک های سلامت روان 15سلامت روان از دیدگاه مکاتب گوناگون 16عوامل موثر سلامت روان 17نقش خانواده در سلامت روان 19مفهوم سلامت روان در نظریه اسلام 20مفهوم سلامت روان و بهنجاری از دیدگاه نظریه پردازان 21پیامدهای سلامتی 25حمایت اجتماعی 25سنجش حمایت اجتماعی 26انواع حمایت 27مدل های حمایت اجتماعی 29حمایت اجتماعی و سلامتی 30حمایت اجتماعی و تغییرات فیزیولوژیک 31تغییرات ایمنی بدن 32حمایت های اجتماعی و رفتارهای بهداشتی 32فصل سوم: روش تحقیقروش تحقیق 35جامعه آماری 35روش نمونه گیری 36سلامت روان 36ویژگی های روانسنجی GHQ29 37روش کمی سازی و نمره گذاری 37ابزار اندازه گیری حمایت اجتماعی 38روایی ابزار پژوهش 38پایایی ابزار پؤوهش 38شیوه اجرا 38روش تجزیه و تحلیل داده ها 39روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره) 39فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده هاآمار توصیفی داده ها 41توصیف استنباطی داده ها 47فصل پنجم: نتیجه گیرینتیجه گیری 51ملاحضات و مشكلات تحقیق 53محدودیت های پژوهش 55پیشنهادات 56منابع و ماخذ 57


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

چگونه می توانم رفتارناپسند را در دانش آموزم برطرف كنم


مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع پیشینه‌ی سوگیری توجه


مبانی نظری و پیشینه خود پنداره


پاورپوینت بررسی رنگ درمانی در 12اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx