دانلود گزارش کارآموزی در اداره بیمه ایران

نام فایل : دانلود گزارش کارآموزی در اداره بیمه ایران
گروه : حسابداری
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 123 کیلو بایت
تعداد صفحات : 61
بازدید : 185

دانلود فایل
خلاصه:
گزارش کارآموزی در اداره بیمه ایران

توضیحات:
چکیدهبیمه با ایجاد امنیت خاطر وآرامش روحی ، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی پیش بینی نشده را در اذهان کمرنگ کرده واز این طریق به روان شدن چرخه کار وزندگی کمک می نماید . بدون پیشتوانه ، حمایت پوششها ، فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی نیز باعث عدم اطمینان خواهد بود . با توجه به اینکه یکی از عوامل بنیادی در رشد وتوسعه (امنیت …….) می باشد واین امر نیز بدون وجود بیمه تحقق نخواهد یافت، شرکتهای سهامی بیمه ایران با توانائی پذیرفتن انواع پوششها وبا همه سرمایه تلاش نموده است تا ضمن ایجاد امنیت در سرمایه گذاری گامی مؤثر در ایجاد خدمات بهتر به بیمه گذاران محترم بردارد.در این پروژه مختصر هدف آموزش اصول حسابداری وقواعد علمی به صورت تئوری مطرح نیست. بلکه بدنبال آن هستیم که مفاهیم کلی وتوانائی های لازم وضروری برای کارکنان شرکت بیمه وپرسنل قسمتهای حسابداری شعب را ارائه نمائیم. به نحوی که خواننده پس از مطالعه آن و انطباق مباحث با عینیات وموارد علمی وبا بکارگیری بخشنامه های لازم لااجرای جاری مدیریت محترم امور مالی وآئینامه نحوه تنظیم وتحریر و نگهداری دفاتر مهارتهای ذیل را کسب نماید :طرح وتفهیم وشناخت سرفصلهای مختلف حسابداری در بیمه .آشنایی با درآمد عملیاتی شرکتهای بیمه وشناخت انواع حق بیمه .آشنایی با چگونگی ثبت صحیح وکاربرد اصولی حسابداری در صدور اسناد وثبت سرفصلهای حسابداری رایج در شرکت بیمه در دفاتر حسابداری (معین).توانایی در کنترل ورسیدگی از سرفصلهای حسابداری که اصطلاحاً تیک حسابهای نیز اطلاق میگردد .توانائی استخراج آمارهای درخواستی وتنظیم صورت حسابها وگزارشات حسابداری .فهرستمقدمهپیشگفتارتاریخچهمشخصات شرکتبیمه ایران از آغاز تا امروزماهیت حسابهای شرکتارقام ترازنامه ای(دارائی)ارقام ترازنامه ای (بدهیها)ارقام سود وزیانی(هزینه ها)ارقام سود زیانی (درآمدها)انواع سرفصلها ، درآمد وهزینه عملیاتینحوه ثبت اسناد حسابداریرسیدگی به حساب بانکها – تیک حسابهای دریافتیرسیدگی به حسابهای بانکها – تیک حسابهای پرداختیرسیدگی به حساب سپرده کوتاه مدت وبلند مدترسیدگی وکنترل حساب اسناد دریافتیرسیدگی به حساب بدهکاران شرکتحساب سپرده های پرداختیرسیدگی به حساب پیش پرداخت دارائیهای ثابترسیدگی به حسابهای بدهکاران متفرقهرسیدگی به حساب هزینه هارسیدگی به حساب خسارتها وحق بیمه هارسیدگی به حساب بستانکارانرسیدگی به حساب حسابداری کلمنابع و ماخذرعایت دقیق ومنطقی اصول حسابداری درهر زمانی ضامن حفظ نظم ایده آل شبکه اطلاعات آماری وعامل موثر وقاطع در حسن جریان امور مالی ونهایتا ” مدیریت مطلوب مؤسسه می باشد. طبیعی است که اهمیت این فن در سازمانی مانند بانک و بیمه که محور اصلی موضوع فعالیت آنان مبادلات پولی واعتباری وتعهدی است به شکل بارزتر نمود پیدا خواهد کرد .بدیهی است شناخت واشراف به مطالب مطروحه برای تمام پرسنل حسابداری ضروری است . لکن در صورتیکه بعضی از کارکنان صرفا” در قسمت خاصی از حسابداری همکاری دارند بهتر است مباحث وقسمتهای مرتبط با مسئولیت محوله خود را با تعمیق بیشتر وتحلیلی تراز سایر بخشها مورد توجه قرار دهند. واز آنجا که مفاد مطروحه صرفاً ” برای استفاده کارکنان شعب که بالحاظ اختیارات آنها وسرفصلهای رایج در صورت دفتر کل شعب تنظیم گردیده است ، علاقمندان به آشنایی کامل تر می توانند به کتب معتبر حسابداری وحسابرسی وبیمه مراجعه نمایند .


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

طرح مالی بررسی دایره حسابداری شعب بانك‌ها در 207 صفحه ورد قابل ویرایش


در کشور ما قسمت عمده بخش عمومی به دستگاه عمومی به دستگاه های دولتی اختصاص دارد که در دو دهه اخیر از رشد و توسعه فوق العادهای برخوردار بوده استافزایش بهای نفت ، ملی شدن شرکتهای تولیدی ، خدماتی و اعتباری بخش خصوصی و همچنین پیدایش نهادهای خود جوش از بطن انقلاب ، از جمله عوامل موثر در این توسعه اند


مقاله تحلیل و مدیریت ریسک


پیشینه و مبانی نظری تقسیم سود سهام در بازار رو به ركود