دانلود مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر در شکل گیری هویت ایرانی – اسلامی

نام فایل : دانلود مبانی نظری و پیشینه عوامل موثر در شکل گیری هویت ایرانی – اسلامی
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 198 کیلو بایت
تعداد صفحات : 93
بازدید : 26

دانلود فایل
خلاصه:
مبانی نظری و پیشینه عوامل مؤثر در شکل گیری هویت ایرانی – اسلامی

توضیحات:
بصورت فایل وردهمراه با منابع2-1) مقدمه................................................................................................ 19بخش اول : ادبیات تحقیق................................................................................ 202-2) مفهوم لغوی هویت ................................................................................ 202-3) هویت در علوم مختلف............................................................................ 212-4) مراتب هویت....................................................................................... 252-4-1 ) هویت فردی.................................................................................... 252-4-2 ) هویت جمعی ( اجتماعی )................................................................... 272-5 ) رویکردها در نظریه پردازی هویت.............................................................. 282-5-1 ) رویکرد کلاسیک............................................................................... 282-5-2 ) رویکرد مدرن.................................................................................. 292-5-3 ) رویکرد پسامدرن.............................................................................. 312-6 )نظریه های مربوط به هویت در جامعه شناسی................................................... 322-6-1 ) دیدگاه کنش متقابل نمادین................................................................... 322-6-2 ) نظریه تعامل گرایان ساختی................................................................... 322-6-3 ) نظریه تعامل گرایان فرایندی.................................................................. 332-6-4 ) نظریه هویت ................................................................................... 342-6-4-1 )نظریه هویت استرایکر....................................................................... 342-6-4-2 )نظریه هویت مک کالو سیمونز ........................................................... 362-6-4-3 )نظریه هویت پیتر بورک (نظریه کنترل هویت )........................................... 372-7)نظریه های مربوط به هویت در روان شناسی..................................................... 392-7-1 ) نظریه هویت اجتماعی......................................................................... 392-7-2 ) نظریه دسته بندی خود......................................................................... 402-7-3 )نظریه تربیت..................................................................................... 412-7-4 ) نظریه ساختاری هویت........................................................................ 422-8 ) مفهوم هویت در ایران............................................................................ 432-8-1 ) رویکرد هستی شناسانه هویت................................................................ 432-8-2 ) رویکردجامعه شناسانه هویت و گرایش های آن............................................ 442-8-2-1 ) گرایش باستان گرای هویت................................................................ 452-8-2-2) گرایش غنیمت گرای هویت وقرائت های آن............................................. 452-8-2-2-1 ) قرائت تلفیقی دو مولفه ای............................................................ 462-8-2-2-2 ) قرائت های تلفیقی سه مولفه ای....................................................... 462-8-3 ) رویکرد تحول گرای هویت و گرایش های آن.............................................. 472-9 )هویت ملی.......................................................................................... 502-9-1 ) تعریف هویت ملی............................................................................. 522-10 ) هویت ایرانی.................................................................................... 532-11) هویت دینی....................................................................................... 602-11-1) تعریف هویت دینی........................................................................... 622-12) هویت اسلامی.................................................................................... 622-13 ) مولفه های هویت ایرانی – اسلامی در این تحقیق........................................... 722-13-1 ) هویت اسلامی در تحقیق حاضر............................................................ 742-13-1-1 ) اصول دین................................................................................. 742-13-1- 2 )شناخت فروع دین........................................................................ 762-13-1-3 ) محرّمات در اسلام........................................................................ 782-13-1-4 ) علاقمندی به سفارشات................................................................... 792-13-1-5 ) آشنایی با تاریخ و اساطیر................................................................ 79.2-14-2 )هویت ایرانی در تحقیق حاضر.............................................................. 802-14-2-1 )تاریخ و اساطیر ایران...................................................................... 802-14-2-2 )مهربانی و صلح دوستی ایرانی............................................................ 812-14-2-3 )زبان و ادبیات فارسی...................................................................... 822-14-2-4 ) علاقمندی به علم و دانش................................................................ 832-14-2-5 ) غرور ایرانی................................................................................ 842-15 )عوامل موثر بر شکل گیری هویت............................................................... 852-15-1 ) عوامل موثر بر شکل گیری هویت در تحقیق حاضر....................................... 872-15-1-1 ) خانواده(والدین ).......................................................................... 872-15-1-2 )نظام آموزشی............................................................................... 912-15-1-3 )وسایل ارتباط جمعی...................................................................... 932-15-1-4 ) گروه همسالان............................................................................. 952-15 -1-5 ) انواع بازیها................................................................................ 962-16 ) پیشیبنه تحقیق.................................................................................. 1002-16-1 ) تحقیقات خارجی........................................................................... 1002-16-2 ) تحقیقات داخلی............................................................................ 1022-17 ) مدل نظری تحقیق............................................................................ 106


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سطوح انگیزه یادگیری بالینی


طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 9596


پرسشنامه آزمون شخصیتی کرنل CI فرم N2


پروتکل اجتماع درمان مدار