دانلود دانلود گزارش كار آزمایش اندازه گیری ضریب اصطکاک در سطوح افقی و شیبدار

نام فایل : دانلود دانلود گزارش كار آزمایش اندازه گیری ضریب اصطکاک در سطوح افقی و شیبدار
گروه : گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 39 کیلو بایت
تعداد صفحات : 3
بازدید : 16

دانلود فایل
خلاصه:
هدف آزمایش تعیین ضریب اصطكاك ایستایی سطح شیبدار و سطح افق تئوری آزمایش اول هرگاه جسمی در امتداد سطح جسم دیگر حركت كند نیروی مقاومی در سطح تماس در جسم و در خلاف جهت حركت پدید می آید كه این نیرو را نیروی اصطكاك می نامند این نیرو را می توان به دو نوع تقسیم كرد

توضیحات:
هدف آزمایش:تعیین ضریب اصطكاك ایستایی سطح شیبدار و سطح افق تئوری آزمایش اول:هرگاه جسمی در امتداد سطح جسم دیگر حركت كند نیروی مقاومی در سطح تماس در جسم و در خلاف جهت حركت پدید می آید كه این نیرو را نیروی اصطكاك می نامند. این نیرو را می توان به دو نوع تقسیم كرد:1-نیروی اصطكاك ایستایی: این نیرو در حالتی ایجاد می شود كه دو جسم می كوشند بر روی هم حركت كنند در شكل زیر نیروی اصطكاك ایستاییاثر نیروی F را خنثی كرده و در نتیجه جسم در مقابل حركت مقاومت می كند.بزرگی نیروی اصطكاك ایستایی بین دو سطح از صفر تا حد معینی كه نیروی اصطكاك ایستایی در آستانه حركت نامیده می شود تغییر می كند.یعنی: (فرمول کپی نشده)كه در رابطه فوق ضریب اصطكاك ایستایی بین دوسطح است و فقط به جنس سطوح تماس بستگی دارد و N نیروی عمودی وارد بر سطح تماس است.2-نیروی اصطكاك جنبشی: اگر جسمی بر روی جسم دیگری در حال حركت باشد آنگاه نیروی اصطكاك جنبشی بین دو سطح به وجود می آید كه بزرگی آن از رابطه زیر بدست می آید:


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دانلود کارخانه ماشین سازی اراک 63 ص تحقیق کارخانه ماشین سازی اراک 63 ص مقاله کارخانه ماشین سازی اراک 63 ص کارخانه ماشین سازی اراک 63 ص


در بسیاری از فرایند های صنعتی عملیاتی مانند جابجایی اجسامی یا مواد از یك مكان به مكانی دیگر با اعمال نیرو برای نگهداری شكل دادن یا فشردن یك محصول مورد نظر می باشد به منظور به اجرا در آوردن این قبیل عملیات به یك نیروی محركه اولیه (به غیر از تجهیزات الكتریكی) نیاز خواهیم داشت جهت انتقال انرژی از یك نقطه به نقطه دیگر به منظور ایجاد یك حركت خطی یا چر


یکی ازویژگیهای بارز سازمانهای پیشرو اعم از دولتی یا خصوصی، کاربرد موفقیت آمیز اندازه گیری عملکرد به منظور دستیابی به بینش و قضاوت صحیح نسبت به کارایی و اثر بخشی برنامه ها ،فرایندها و افراد آنهاست سازمانهای متعالی درگردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به عملکرد متوقف نمی مانند ، بلکه با استفاده از اندازه گیری عملکرد ،بهسازی راهدایت کرده و استراتژیها را


ما در دنیایی بسیار پیچیده و پویا زندگی می کنیم که دو ویژگی عمده دارد منابع محدود و نیازهای نامحدود در امکانات و عدم محدودیت نیازها و خواسته های بشری است