دانلود بهره برداری جنگل در ایران و دیگر کشورها

نام فایل : دانلود بهره برداری جنگل در ایران و دیگر کشورها
گروه : منابع طبیعی
فرمت فایل : zip
حجم فایل : 4.489 مگا بایت
تعداد صفحات : 29
بازدید : 35

دانلود فایل
خلاصه:
بهره برداری جنگل یکی از مهمترین قسمت های مدیریت در جنگل ها می باشد بهره برداری، فعالیتی ضروری در مدیریت جنگل و شامل تمام فعالیت ها از قطع درخت تا تحویل چوب به كارخانه است آشنایی بار روش های مختلف بهره برداری جنگل در ایران و مقایسه آن با سایر روش های رایج در دنیا می تواند به عنوان راهکار مناسبی برای تصمیم گیری در امر مدیریت جنگل باشد

توضیحات:
بهره برداری جنگل یکی از مهمترین قسمت های مدیریت در جنگل ها می باشد. بهره برداری، فعالیتی ضروری در مدیریت جنگل و شامل تمام فعالیت ها از قطع درخت تا تحویل چوب به كارخانه است. آشنایی بار روش های مختلف بهره برداری جنگل در ایران و مقایسه آن با سایر روش های رایج در دنیا می تواند به عنوان راهکار مناسبی برای تصمیم گیری در امر مدیریت جنگل باشد. موارد اشاره شده در این فایلعوامل مهم مؤثر در انتخاب روش بهره برداری،روش های مختلف بهره برداریابزار و وسایل مورد استفاده در عملیات بهره­برداری جنگلماشین آلات بهره بردایاشکال مختلف حمل و نقل سنتیانتخاب روش حمل و نقلانتخاب نوع ماشین آلات و سیستم چوبکشیانواع ماشینهای چوبکشی


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

گزارش کارآموزی در اداره آب و فاضلاب


تصفیه آب و فاضلاب اهدف کلی تصفیه فاضلاب تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم


گزارش کارآموزی در اداره آب و فاضلاب


روش ساده تجربی با مشاهده داده فرسایش نسبت به عوامل زیست محیطی، از طریق تحلیل آماری مرتبط می باشدبه طور کلی، توسعه الگوهایی برای برآورد میانگین بلند مدت تلفات و افت خاک راحتتر است نسبت به برآورد آن د یک طوفان و نیز برای تخمین در مناطق معمولی نسبت به مناطق خاص به دلیل اینکهآن طرحها به صورت تئوری قابل انبساط نیستند