دانلود مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان

نام فایل : دانلود مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 269 کیلو بایت
تعداد صفحات : 67
بازدید : 3

دانلود فایل
خلاصه:
مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان

توضیحات:
بصورت فایل وردهمراه با منابع2-1. مقدمه: 142-2. گستره نظری مسأله مورد پژوهش... 142- 2-1 . مفهوم خشونت.. 142-2-1-1. تاریخچه خشونت خانوادگی.. 142-2-1-2. تعریف خشونت.. 152-2-1-3. تعریف خشونت خانوادگی نسبت به زنان. 162-2-1-4. شیوع خشونت.. 172-2-1-5. طبقه بندی خشونت.. 182-2-1-5-1. خشونت بدنی یا فیزیکی: 192-2-1-5-2. خشونت روانی: 202-2-1-5-3. خشونت جنسی: 202-2-1-5-4. خشونت اقتصادی: 212-2-1-6. عوامل مؤثر در ارتکاب خشونت.. 222-2-1-7. انواع خشونت در خانواده طبق مشخصات قربانی.. 252-2-1-7-1. خشونت بین همسران: 252-2-1-7-1-1. خشونت شوهر نسبت به زن: 252-2-1-7-1-2. خشونت زن نسبت به شوهر: 262-2-1-7-2. خشونت نسبت به کودکان (کودک آزاری): 272-2-1-7-3.خشونت بین فرزندان: 282-2-1-7-4.خشونت نسبت به سالمندان: 282-2-1-8. عوارض و تبعات خشونت خانوادگی علیه زنان. 292-2-1-8-1. عوارض جسمانی خشونت: 292-2-1-8-1-1. قتل: 292-2-1-8-1-2. صدمات جدی: 302-2-1-8-1-3. صدمات دوران بارداری: 302-2-1-8-1-4. حاملگی زودهنگام و ناخواسته: 302-2-1-8-1-5. بیماری های مقاربتی، شامل HIV/AIDS: 302-2-1-8-1-6. استعداد ابتلا به سایر بیماری ها: 302-2-1-8-2. عوارض روانی خشونت: 302-2-1-9-1. تئوری روان تحلیلی: 312-2-1-9-2. تئوری رفتارگرایی: 322-2-1-9-3. تئوری انتقال میان نسلی: 332-2-1-9-4. تئوری ناکامی پرخاشگری: 332-2-1-9-5. تئوری شناختی: 342-2-1-9-6. تئوری زیست شناسی اجتماعی: 342-2-1-9-7. تئوری منابع: 352-2-1-9-8. نظریه کنترل اجتماعی: 362-2-1-9-9. تئوری سیتمی خانواده: 362-2-1-10. خشونت علیه زنان: 382-2-1-11. خشونت علیه زنان و انواع آن (از نظر نوع و زمان وقوع) 382-2-1-11-2. خشونت در شیرخواری.. 392-2-1-11-3. خشونت در کودکی: 392-2-1-11-4. خشونت در نوجوانی و بزرگی: 402-2-1-11-5. خشونت در پیری: 402-2-1-12. انواع خشونت علیه زنان: 402-2-1-13. خشونت خانگی.. 432-2-2. هوش هیجانی.. 432-2-2-1. مفهوم هوش... 432-2-2-2. تعریف هوش... 442-2-2-3. انواع هوش... 462-2-2-4. هوش هیجانی.. 472-2-2-5. تعاریف هوش هیجانی.. 482-2-2-6. ابعاد هوش هیجانی.. 502-2-2-6-2. آگاهی اجتماعی: 502-2-2-6-3. مدیریت روابط: 512-2-2-6-4. خودکنترلی: 512-2-2-7. دیدگاه های هوش هیجانی.. 512-2-2-7-1. دیدگاه توانمندی (پردازش اطلاعات) 522-2-2-7-2. دیدگاه مختلط: 522-2-2-8. مدل های هوش هیجانی.. 532-2-2-8-1. مدل توانایی هوش هیجانی سالووی و مایر. 532-2-2-8-2. مدل مختلط هوش هیجانی بار– ان. 542-2-2-8-3. مدل ترکیبی هوش هیجانی.. 562-2-2-9. الگوی هوش هیجانی: 572-2-2-9-1. مشهورترین الگوهای هوش هیجانی: 582-2-2-9-1-1. الگوی توانایی سالووی و مایر: 582-2-2-9-1-2.الگوی غیر شناختی بار- آن: 582-2-2-9-1-3. الگوی شایستگی گلمن: 582-2-2-10. سیر تاریخی هوش هیجانی: 592-2-2-11.سیر تکاملی هوش هیجانی: 602-2-2-12.ویژگی های افرادی که هوش هیجانی بالا دارند. 602-2-2-13.اندازه گیری هوش هیجانی.. 612-2-2-13-1. مقیاس ترجیحی: 612-2-2-13-2. مقیاس عملکردی: 612-2-2-14. اهمیت هوش هیجانی در زندگی.. 622-3. بررسی پیشینه مطالعاتی.. 652-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور: 652-3-2. پژوهش های انجام شده در ایران: 69


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم انضباط دانش آموزان دختر دوم راهنمایی را در هنگام تدریس درس علوم اجتماعی بهبود بخشم؟


مجموعه ای کامل از مقالات فراشناخت در روانشناسی مجموعه کامل مقالات


مقدمه پسخوراند عصبیکه همچنین به عنوان پسخوراند زسیتی هم شناخته می شود یک نوع از درمانADHA(اختلال کمبود توجه،بیش فعالی)است که در آن افراد یاد میگیرند که الگوهای کلی EEG(موج نگار الکتریکی مغز) شان را به شکلی که با توجه متمزکزسازگار شود،تغییر دهنداین امر با جمع آوری داده هایEEG در افرادی که درحال تمرکز بر روی محرک های ارائه شده بر روی صفحه کامپیوتر ه


مبانی نظری و پیشینه رابطه شیوه های فرزند پروری و نگرش مذهبی با تاب آوری دانش آموزان