دانلود مبانی نظری و پیشینه رابطه طلاق با سازگاری زنان و کودکان

نام فایل : دانلود مبانی نظری و پیشینه رابطه طلاق با سازگاری زنان و کودکان
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 172 کیلو بایت
تعداد صفحات : 94
بازدید : 16

دانلود فایل
خلاصه:
مبانی نظری و پیشینه رابطه طلاق با سازگاری زنان و کودکان

توضیحات:
بصورت فایل وردهمراه با منابعمقدمه...................................................................................................................................................................... 112-1- مبانی نظری سازه طلاق......................................................................................................................... 112-1-1- انواع طلاق............................................................................................................................................ 132-1-2- تعارض ناشی از طلاق عاطفی......................................................................................................... 182-1-3- نظریه های طلاق عاطفی.................................................................................................................. 202-1-3-1- نظریه طلاق عاطفی كسلر........................................................................................................... 202-1-3-2- نظریه سیستمی كیفیت زناشویی ماركز................................................................................. 202-1-3-3- نظریه مثلث عشق استرنبرگ.................................................................................................... 212-1-3-4- نظریه نظم خورد چلبی............................................................................................................... 222-1-4- عوامل موثر بر اختلاف زناشویی و طلاق .................................................................................... 242-1-4-1- وقت صرف كردن با هم............................................................................................................... 242-1-4-2- تقسیم كار....................................................................................................................................... 252-1-4-3- نگهداری از بچه ها........................................................................................................................ 262-1-4-4- مسایل مالی..................................................................................................................................... 282-1-4-5- مسئله اقوام همسر........................................................................................................................ 292-1-5- تاثیرات طلاق....................................................................................................................................... 302-1-5-1- تاثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر زنان................................................................................. 302-1-5-1-1- عوارض فردی............................................................................................................................ 342-1-5-1-2- عوارض خانوادگی ................................................................................................................... 352-1-5-1-3- عوارض اجتماعی...................................................................................................................... 362-1-5-2- تاثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر كودكان........................................................................... 362-2- مبانی نظری سازه سازگاری................................................................................................................. 492-2-1- تعریف سازگاری.................................................................................................................................. 492-2-2- نظریات سازگاری................................................................................................................................. 502-2-3- خصوصیات افراد سازگار.................................................................................................................... 512-2-4- ابعاد سازگاری...................................................................................................................................... 532-2-5- شاخصهای سازگاری........................................................................................................................... 552-2-6- افسردگی............................................................................................................................................... 572-2-7- اضطراب................................................................................................................................................. 592-2-8- پرخاشگری............................................................................................................................................ 632-3- پیشینه پژوهش........................................................................................................................................ 652-3-1- پیشینه پژوهش در خصوص تأثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر سازگاری زنان................... 652-3-2- پیشینه پژوهش در خصوص تأثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر سازگاری کودکان............. 69


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپس


چگونه رفتارهای نامطلوب دانش آموزان را با استفاده از روش های نوین تدریس همیاری،رویدادی،ساخت گرایی، ایجاد انگیزش بهبود بخشم


تحقیقی بسیار کامل و جامع درباره انواع انحراف جنسی در کشورهای مختلف و دیدگاه های آنها


مبانی نظری و پیشینه رابطه ویژگی ‌های شخصیت و خود پنداره با کیفیت زندگی