دانلود مبانی نظری و پیشینه رابطه طرد - پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان

نام فایل : دانلود مبانی نظری و پیشینه رابطه طرد - پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 110 کیلو بایت
تعداد صفحات : 88
بازدید : 20

دانلود فایل
خلاصه:
مبانی نظری و پیشینه رابطه طرد پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان

توضیحات:
بصورت فایل وردهمراه با منابعتعریف پرخاشگری...............................................................................................................................................15انواع پرخاشگری...................................................................................................................................................17پرخاشگری پیدا و پنهان........................................................................................................................................18پرخاشگری پیش کنشی و واکنشی........................................................................................................................18پرخاشگری ابزاری و خصمانه .............................................................................................................................19پرخاشگری عاطفی و تجاوزگرانه..........................................................................................................................19پرخاشگری دفاعی و مجرمانه..............................................................................................................................20دیدگاه های نظری در مورد پرخاشگری...........................................................................................................20دیدگاه روانکاوی..............................................................................................................................................20دیدگاه یادگیری................................................................................................................................................21دیدگاه عقلانی-هیجانی....................................................................................................................................23دیدگاه جامعه شناسی.......................................................................................................................................22دیدگاه ذاتی و غریزی......................................................................................................................................23دیدگاه موقعیتی................................................................................................................................................23دیدگاه انگیزشی ..............................................................................................................................................25راههای کنترل پرخاشگری...............................................................................................................................28مؤلفه های مزاج..............................................................................................................................................33سطح فعالیت...................................................................................................................................................34قابلیت پیش بینی.............................................................................................................................................34نزدیک شدن یا کناره گیری از محرک جدید...................................................................................................35سازش پذیری..................................................................................................................................................36شدت بیان خلق..............................................................................................................................................37ثبات فراخنای توجه .......................................................................................................................................38حواس پرتی ....................................................................................................................................................39آستانه حسی....................................................................................................................................................40پدر و مادر شدن......... ....................................................................................................................................41تعامل مادر-فرزند.............................................................................................................................................42تعامل پدر-فرزند..............................................................................................................................................45طرد-پذیرش والدین.........................................................................................................................................48رویکردهای نظری به تعامل والد-فرزند.........................................................................................................52نظریه روان تحلیل گری....................................................................................................................................52نظریه زیستی.....................................................................................................................................................53نظریه رفتارگرایی..............................................................................................................................................53نظریه یادگیری اجتماعی...................................................................................................................................54نظریه­ ی انسان گرایی........................................................................................................................................55نظریه تعامل گرایی نمادین...............................................................................................................................56نظریه منظومه ای..............................................................................................................................................57نظریه طرد-پذیرش والدین..............................................................................................................................58نظریه دلبستگی.................................................................................................................................................59کیفیت دلبستگی...............................................................................................................................................62دلبستگی در دوران کودکی..............................................................................................................................63شیوه های فرزندپروری...................................................................................................................................65بازنگری پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با متغیرها........................................................................69بازنگری پژوهش­های داخلی انجام شده در رابطه با متغیرها..........................................................................86


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع فراشناخت


پرسشنامه خودكارامدی كاریابی


پیشینه پژوهش وچارچوب مبانی نظری قابلیتهای بازاریابی


مبانی نظری و پیشینه مهارت های اجتماعی