دانلود مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی

نام فایل : دانلود مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 936 کیلو بایت
تعداد صفحات : 62
بازدید : 70

دانلود فایل
خلاصه:
مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی

توضیحات:
بصورت فایل وردهمراه با منابعکفایت اجتماعی: 13کفایت اجتماعی، تمرکز بر رفتارهای فرا اجتماعی.. 14مهارت ها و توانایی شناختی: 15مهارتهای رفتاری.. 16کفایت های هیجانی.. 16آمایه های انگیزشی و انتظارات.. 17کفایت اجتماعی و بهداشت روانی مثبت.. 17دلبستگی.. 18مفاهیم اساسی نظریه دلبستگی: 19پایه های شکل گیری نظریه‌های دلبستگی.. 20نظریه روان تحلیلی: 20نظریه یادگیری.. 20آنافروید : 22نظریه اشپیتز: 22نظریه اریکسون: 22نظریه وینی کات : 23نظریه ماهلر: 23نظریه شناختی : 24مراحل دلبستگی.. 24رویکرد رفتاری.. 24مرحله پیش دلبستگی (تولد تا 6 هفتگی) 24مرحله دلبستگی در حال انجام (6 هفتگی تا 6-8 ماهگی) 25مرحله دلبستگی واضح (6-8 ماهگی تا 18 ماهگی- 2 سالگی) 25تشکیل رابطه متقابل (18 ماهگی تا 2 سالگی و بعد از آن ) 26الگوهای دلبستگی.. 27دلبستگی اجتنابی یا مضطربانه- اجتنابی.. 27دلبستگی مقاوم یا مضطربانه- مقاوم. 28دلبستگی آشفته - سردرگم یا مضطربانه- سردرگم. 28عوامل موثر بر کفیت دلبستگی : 29انواع اختلالات دلبستگی.. 30نوع اول: اختلال دلبستگی بدون تعلق (دل‌بسته) 30نوع دوم: اختلال دلبستگی نامتمایز. 30نوع سوم: اختلال دلبستگی بازداری شده‌ (منع شده) 31نوع چهارم: اختلال دلبستگی پرخاشگرانه. 32نوع پنجم: اختلال نقش وارونه (جابجا شده‌) 32دلبستگی اولیه و روابط رمانتیک بزرگسالان. 33مواضع نظریه پردازان در رابطه با موضوع پژوهش... 35در زمینه هویت.. 35تعریف هویت.. 35دیدگاههای نظری درباره هویت.. 37رویکرد ساختاری هویت.. 38دیدگاه اریکسون. 38دیدگاه مارسیا 40رویکرد فرآیندی به هویت.. 42دیدگاه بورک (نظریه کنترل هویت) 42دیدگاه برزونسکی به هویت.. 45فرآیند هویت.. 46محتوی هویت.. 47شخصی، جمعی و اجتماعی.. 47ساختار هویت.. 48سبك‌های پردازش هویت.. 49سبك پردازش هویت اطلاعاتی.. 50سبك‌ پردازش هویت هنجاری.. 52سبك پردازش هویت مغشوش – اجتنابی.. 54یك مدل تصویری از سبك‌های هویت.. 56عوامل موثر بر شكل‌گیری هویت.. 57جایگاه خود در نظریه سبك های پردازش هویت.. 58سبك‌های پردازش هویت و مبانی تعریف «خود» 59سبك‌های پردازش هویت و جهت گیری علّی.. 59سبك‌های هویت و مفروضه‌های معرفت شناختی.. 60سبك پردازش هویت و اهداف تحصیلی و شغلی.. 61سبك های پردازش هویت و روابط بین فردی.. 62سبك‌های پردازش هویت و سن.. 62رابطه سبك های هویت با عملكرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی.. 63پیشینه مطالعاتی.. 66


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

اریكسون برای رشد روانی – اجتماعی هشت مرحله را مد نظر قرار داد تحولات رشدی از نظر اریكسون در طول یك پیوستار مطابق «اصل تكوین» رخ می دهند و این هشت مرحله صرفاً هشت نقطه از این پیوستار را نشان می دهد اصل تكوین عبارت از این است كه رشد شخصیت در مراحلی از پیش تعیین شده صورت می یگرد رابطه این مراحل با هم شبیه رابطه طبقات مختلف گلبرگ های یك گل است هر گلبر


پرسشنامه مذهبی‌بودن


بررسی اثرات درمان نوروسایكولوژی در كارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی


وقتی یادگیری به علت نیاز به دانستن از طریق فراگیر باشد، تأثیر بیشتری خواهد داشت مثلاً روز قبل از عمل جراحی، میزان یادگیری بیمار در مورد عوارض احتمالی بعد از عمل و راههای پیشگیری از این عوارض به طور شگفت انگیزی بالا می رود