دانلود مبانی نظری و پیشینه تفکر انتقادی

نام فایل : دانلود مبانی نظری و پیشینه تفکر انتقادی
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 156 کیلو بایت
تعداد صفحات : 79
بازدید : 11

دانلود فایل
خلاصه:
مبانی نظری و پیشینه تفکر انتقادی

توضیحات:
بصورت فایل وردهمراه با منابع2-1- تاریخچه و مبانی نظری تفکر انتقادی........................................................................... 442-1-1- تفکر انتقادی .......................................................................................................... 452-1-1-1- تلاشی در جهت ارائه تعریفی مورد توافق همگان: پروژه تحقیقاتی دلفی در سال 1990.................................................... 482-1-1-1-1- مؤلفه‌های تفکر انتقادی............................................................... 502-1-1-1-1-1- مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی............................................... 502-1-1-1-1-2- مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی............................................. 522-1-1-1-1-2-1- مفهوم گرایش........................................................... 522-1-1-1-1-2-2- گرایش‌های تفکر انتقادی....................................... 542-1-1-1-1-2-3- سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی ..................... 552-1-1-1-1-3- رابطه مؤلفه مهارتی و مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی ............................................................................. 562-1-1-2- عمومی بودن تفکر انتقادی در مقابل اختصاص داشتن آن به زمینه‌ای خاص .................................................................................. 572-1-2- تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر................................................................... 582-2- تحقیقات پیشین در زمینه عوامل تأثیرگذار بر گرایش‌های تفکر انتقادی......... 602-2-1- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی........................ 612-2-2- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ابعـاد الگـوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد ................................................................................... 752-2-3- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد و گرایش‌های تفکر انتقادی................................................................................. 812-2-3-1- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و گرایش‌های تفکر انتقادی................................................................... 822-2-3-2- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجـو- استـاد و گرایش‌های تفکر انتقادی................................................................... 852-2-4- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه................................................................ 882-2-5- رابطه بین ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختی پـایـه و گرایش‌های تفکر انتقادی................................................................................. 962-2-6- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی ................ 992-2-7- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد در رابطه بین ارزش‌‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه 1012-2-8- نقـش واسطـه‌گـری ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختـی پـایـه در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد و گرایش‌های تفکر انتقادی................................................................................. 1042-3- فرضیه‌های پژوهش........................................................................................................... 1062-4- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.............................................................................. 108


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مبانی نظری و پیشینه ارزیابی عملکرد و مدل تعالی سازمانی


روان شناسی تربیتی رویکردهای روانشناسی مراحل عمومی آموزش طبقه بندی هدفهای آموزشی سبکهای یادگیری شناختی نظریه های رشد


یکی از مهم ترین مسائلی که تمامی کشور های جهان با آن روبرو هستند و مورد توجه بسیاری از دانشمندان و کارشناسان بوده و می باشد مسأله تعلیم و تربیت افراد است


مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض زناشوئی