دانلود مبانی نظری و پیشینه تفکر انتقادی

نام فایل : دانلود مبانی نظری و پیشینه تفکر انتقادی
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 156 کیلو بایت
تعداد صفحات : 79
بازدید : 21

دانلود فایل
خلاصه:
مبانی نظری و پیشینه تفکر انتقادی

توضیحات:
بصورت فایل وردهمراه با منابع2-1- تاریخچه و مبانی نظری تفکر انتقادی........................................................................... 442-1-1- تفکر انتقادی .......................................................................................................... 452-1-1-1- تلاشی در جهت ارائه تعریفی مورد توافق همگان: پروژه تحقیقاتی دلفی در سال 1990.................................................... 482-1-1-1-1- مؤلفه‌های تفکر انتقادی............................................................... 502-1-1-1-1-1- مؤلفه مهارتی تفکر انتقادی............................................... 502-1-1-1-1-2- مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی............................................. 522-1-1-1-1-2-1- مفهوم گرایش........................................................... 522-1-1-1-1-2-2- گرایش‌های تفکر انتقادی....................................... 542-1-1-1-1-2-3- سنجش گرایش‌های تفکر انتقادی ..................... 552-1-1-1-1-3- رابطه مؤلفه مهارتی و مؤلفه گرایشی تفکر انتقادی ............................................................................. 562-1-1-2- عمومی بودن تفکر انتقادی در مقابل اختصاص داشتن آن به زمینه‌ای خاص .................................................................................. 572-1-2- تمایز تفکر انتقادی از مفاهیم دیگر................................................................... 582-2- تحقیقات پیشین در زمینه عوامل تأثیرگذار بر گرایش‌های تفکر انتقادی......... 602-2-1- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی........................ 612-2-2- رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و ابعـاد الگـوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد ................................................................................... 752-2-3- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد و گرایش‌های تفکر انتقادی................................................................................. 812-2-3-1- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و گرایش‌های تفکر انتقادی................................................................... 822-2-3-2- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات دانشجـو- استـاد و گرایش‌های تفکر انتقادی................................................................... 852-2-4- رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه................................................................ 882-2-5- رابطه بین ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختی پـایـه و گرایش‌های تفکر انتقادی................................................................................. 962-2-6- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد در رابطه بین ارزش‌های فرهنگی و گرایش‌های تفکر انتقادی ................ 992-2-7- نقش واسطه‌گری ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد در رابطه بین ارزش‌‌های فرهنگی و ارضای نیازهای روان‌شناختی پایه 1012-2-8- نقـش واسطـه‌گـری ارضـای نیـازهـای روان‌شنـاختـی پـایـه در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطات خانواده و دانشجو- استاد و گرایش‌های تفکر انتقادی................................................................................. 1042-3- فرضیه‌های پژوهش........................................................................................................... 1062-4- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.............................................................................. 108


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شهروندی سازمانی


مبانی نظری و پیشینه اختلال لجبازی – نافرمانی


این طرح با هدف تعیین تفاوت بین تیپ A و B از نظر میزان افسردگی انجام گرفت


چگونه توانستم بوسیله روش تدریس ایفای نقش و نمایش درس فلسفه را برای دانش آموزان جذاب نمایم