دانلود مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی

نام فایل : دانلود مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 124 کیلو بایت
تعداد صفحات : 71
بازدید : 15

دانلود فایل
خلاصه:
مبانی نظری و پیشینه اضطراب و تعلل ورزی

توضیحات:
بصورت فایل وردهمراه با منابعمقدمه. 14اضطراب... 14اختلالات اضطرابی از دیدگاه DSM-IV-R.. 19اختلال اضطراب منتشر. 21اختلال وحشت زدگی... 22اختلال فشار روانی پس آسیبی... 22اضطراب آشکار و پنهان.. 23عناصر اضطراب... 25شیوع اضطراب... 26ریشه ها و عوامل اضطراب... 27درجات اضطراب... 28تشخیص بالینی اضطراب... 29انواع پاسخ به اضطراب... 29دیدگاه صاحبنظران در خصوص اضطراب و منشأ آن.. 31نظریة روانکاوی فروید.. 32دیدگاه سالیوان.. 34دیدگاه هورنای.. 35دیدگاه اتورانک.... 37دیدگاه آدلر «روانشناسی فردی». 37نظریة پرز «گشتالت درمانی». 38اضطراب از دیدگاه رفتارگرایی... 39دیدگاه راجرز. 40دیدگاه الیس.... 41دیدگاه گلاسر. 41دیدگاه علوم پزشکی و زیستی در خصوص اضطراب... 42تفاوت و تشابه اختلالات اضطرابی... 42تعلل ورزی.. 43تعلل ورزی تحصیلی... 44دیدگاه های موجود در مورد تعلل ورزی.. 46تعلل به عنوان یک مشکل رفتاری.. 46تعلل به عنوان یک مشکل شناختی... 46تعلل به عنوان یک مشکل انگیزشی... 47تعلل به عنوان یک عادت... 47تعلل به عنوان یک اختلال شخصیتی... 47شیوع تعلل ورزی.. 47انواع و اقسام تعلل ورزی.. 49شیوه های درمانی تعلل ورزی.. 51نظریه منطقی-هیجانی الیس.... 51نظریه درمان شناختی... 51نظریه خودناهمگنی... 52نظریه مدیریت زمان.. 52نظریه پردازش اطلاعات... 52نظریه مدیریت رفتار. 53نظریه انگیزشی... 53ارتباط میان تعلل ورزی و سایر ویژگی های روانشناختی... 53مدیریت استرس.... 55استرس یا فشار روانی... 56منابع استرس.... 58وقایع آسیب زا 58رویدادهای زندگی... 59تعارضات درونی... 60استرس ناشی از دگرگونی های اجتماعی... 60مدل های نظری استرس.... 60مدل مبتنی بر محرک... 60مدل مبتنی بر پاسخ.. 61پاسخ های فیزیولوژیک به استرس ها 62پاسخ های روان شناختی به تنیدگی... 64مدل تعاملی... 65حل مسأله اجتماعی... 66مهارت های حل مسئله. 66الگوهای حل مسئله. 67آموزش روش حل مسئله. 68پیشینه پژوهشی... 69پژوهش های انجام شده در داخل کشور. 70پژوهش های انجام شده در خارج از کشور. 75


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دانلود مقاله درباره ارزشیابی و تاثیر ان در پیشرفت تحصیلی و روش های افزایش پیشرفت


چگونه اعتماد به نفس دانش آموز پایه را بالا ببرم


مبانی نظری وپیشینه تحقیق با موضوع رضایت شغلی


درس جمله سازی که زمینه انشا نویسی است علاقه مند نمایم