دانلود تحقیق سیستم استهلاك دارایی ثابت

نام فایل : دانلود تحقیق سیستم استهلاك دارایی ثابت
گروه : حسابداری
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 26 کیلو بایت
تعداد صفحات : 25
بازدید : 18

دانلود فایل
خلاصه:
هدف از این سیستم مكانیزه نمودن عملیات حسابداری اموال می باشد كه به منظور سهولت و سرعت بخشیدن در روند تعیین استهلاك اموال و صدور سند حسابداری آن طراحی گردیده این سیستم امكاناتی نظیر سهولت در بازاریابی اطلاعات توان تعیین ماهانه استهلاك اموال بر حسب طبقه بندی خاص آن پشتیبانی و حفظ امنیت سیستم با تعویض اسم رمزها ، فشرده سازی و باز سازی ونسخه برداری د

توضیحات:
كلیات 1ـ1ـ اهداف2ـ1ـ منابع و مدارك مرجع1ـ كلیات 1ـ1ـ اهدافهدف از تهیه این گزارش مشروح از مكانیزه نمودن عملیات دستی سیستم استهلاك دارائیهای ثابت می باشد عملیات مكانیزه نمودن سیستم فوق با توجه به بررسی های اولیه در نظر گرفته شده و به منظور :1ـ سهولت و سرعت بخشیدن به روش دستی سیستم .2ـ قابلیت مرتبط بودن با سایر سیستمهای مجتمع .3ـ ایجاد كد های واحد در سیستم جهت یكپارچه سازی بیشتر.4ـ بهره گیری ازمحدودیت های متنوع در گزارشات .5ـ محدودنمودن دستیابی به اطلاعات برای عناصر غیرمجاز .6ـ ارائه آمارتلفیقی و خروجیهائی كه دارای پردازشهای تكراری و زیاد در زمان اندك باشند . 2ـ1ـ منابع و مدارك مرجع به منظور طراحی مشروح و راه اندازی سیستم مكانیزه مطرحه بخش های گوناگون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و اطلاعات لازم در مورد ورودیها،خروجیها ، گردش كار ،وظایف نیروی انسانی و ارتباطات با دیگر قسمت ها از این طریق كسب گردید.2- شرح سیستم1-2- تعریف سیستم 2-2 – نمودار سیستم2ـ شرح سیستم 1ـ2ـ تعریف سیستمهدف از این سیستم مكانیزه نمودن عملیات حسابداری اموال می باشد كه به منظور سهولت و سرعت بخشیدن در روند تعیین استهلاك اموال و صدور سند حسابداری آن طراحی گردیده . این سیستم امكاناتی نظیر سهولت در بازاریابی اطلاعات توان تعیین ماهانه استهلاك اموال بر حسب طبقه بندی خاص آن پشتیبانی و حفظ امنیت سیستم با تعویض اسم رمزها ، فشرده سازی و باز سازی ونسخه برداری داده ها را در اختیار می گذارد .سیستم حسابداری اموال در حالت كلی به زیرسیستم های ذیل تقسیم می گردد:الف ـ ورودی اطلاعات .(ثبت و تصحیح اطلاعات جمعداری و حسابداری اموال و قطعی نمودن دوره)1ـ ثبت اطلاعات 2ـ نقل و انتقال بین مراكز هزینه 3ـ ثبت سند خرید 4ـ ثبت سند تعدیلات 5ـ حذف یا فروش مال 6ـ پاكسازی اطلاعات بانك 7ـ ثبت قطعی دوره ب ـ بخش عمومی سیستم ( ورود و تصحیح كدینگ عمومی سیستم )1ـ كد محل مال 2ـ كد نوع مال 3ـ كدینگ حساب گروهها 4ـ كدینگ مراكز هزینه 5ـ كد تحویل گیرنده 6ـ نوع حذف ج ـخروجی سیستم (گزارشات استهلاك و جمعداری اموال )1ـ صدور كارت دارائی ثابت2ـ صورت ریز استهلاك 3ـ صورت استهلاك مركز هزینه 4ـ صورت استهلاك انباشته 5ـ گزارش سوابق انتقالات اموال 6ـ گزارش سوابق اموال حذف شده 7ـ گزارش لیست اموال مستهلك شده د ـ اپراتور (توانائیهای مورد نیاز كاربران سیستم )1ـ تغییر محدودیت كاربران 2ـ نسخه برداری 3ـ بازسازی 4ـ صفحه كلید 5ـ بارگذاری 6ـ فشرده سازی و ـ گزارش آماده لازم بذكر است تقسیم بندی فوق صرفا جهت آشنائی با عملكرد سیستم بوده و هیچگونه اولویت بندی مد نظر نبوده در صورتیكه روابط و اولویتها مد نظر نبوده در صورتیكه روابط و اولویتها مد نظر باشد بایستی بصورت زیر مد نظر گرفته شود.بخش ذخیره سازی اطلاعات اسناد خرید اموال از اولویت اولبرخوردار است و سپس بخش ذخیره سازی اطلاعات اسناد تغییرات اموال ، در واقع این بخش فعال نخواهد بود مگر بعد از ورود اطلاعات خرید اموال .بعد از قسمتهای بالا بازیابی اطلاعات و صدور سند استهلاك را می توان نام برد .ذكر این نكته حائز اهمیت است كه توانائی اپراتور دارای قدرت و رمز گذاری و امكان دهی به كاربران و ایجاد محدوده كاری برای آنان می باشد ، جای مشخص در ترتیب و توالی مراحل فعالیتهای سیستم ندارد . ترتیب انجام فعالیتهای سیستم بصورت نمودار زیر است .


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دانلود سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی 36 ص تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی 36 ص مقاله سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی 36 ص سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی 36 ص


بررسی ارتباط نسبتهای صورتهای مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام


مقاله موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران


هزینه دستمزد اساساً متشکل از مبالغ پرداختی به کارکنان به صورت ساعت کاری، دستمزد روزانه یاهفتگی و حقوق ماهانه می باشد هزینه دستمزد شامل بسیاری از عوامل هزینه از قبیل حقوق پایه، اضافه کاری، فوق العاده های اضافه کاری در روزهای تعطیلی و تعطیلات رسمی، حق نوبت کاری، پاداش، بیمه های اجتماعی سهم کارفرما و غیره می باشد بنابراین جمع هزینه های دستمزد پرداختی