دانلود گودبرداری و پی كنی

نام فایل : دانلود گودبرداری و پی كنی
گروه : عمران
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 42 کیلو بایت
تعداد صفحات : 68
بازدید : 47

دانلود فایل
خلاصه:
طبقه بندی زمینها زمینها رابر حسب مورد می توان بر حسب نوع (اندازه) مصالح متشكله، برحسب وضعیت طبیعی، و یا برحسب میزان نشست و قابلیت تراكم طبقه بندی نمود الف) طبقه بندی زمینها بر حسب نوع مصالح متشكله مصالح تشكیل دهندة انواع زمینها، به غیر از زمینهای سنگی، عبارتند از شن، ماسه، سیلت، رس و مواد آلی یا ارگانیكی حاصله از گیاهان

توضیحات:
گودبرداری و پی كنیطبقه بندی زمینهازمینها رابر حسب مورد می توان بر حسب نوع (اندازه) مصالح متشكله، برحسب وضعیت طبیعی، و یا برحسب میزان نشست و قابلیت تراكم طبقه بندی نمود.الف). طبقه بندی زمینها بر حسب نوع مصالح متشكلهمصالح تشكیل دهندة انواع زمینها، به غیر از زمینهای سنگی، عبارتند از شن، ماسه، سیلت، رس و مواد آلی یا ارگانیكی حاصله از گیاهان.ب) طبقه بندی زمینها بر حسب وضعیت طبیعیزمینها را بر حسب وضعیت طبیعی به دو دسته زمینهای خاكریزی شده یا مصنوعی و زمینهای طبیعی تقسیم می كنند.ج) طبقه بندی زمینها بر حسب میزان نشستزمینهای غیر قابل تراكمزمینهای با قابلیت تراكم كمزمینهائی با قابلیت تراكم زیادتعیین مقاومت مجاز زمینتعیین ابعاد پی به میزان زیاد بستگی به قابلیت زمین برای تحمل فشار دارد. لذا تعیین مقاومت مجاز زمین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زمینهائی كه قبلاً در آنها ساختمان و یا سازه ای ساخته شده است و وضعیت آنها مشخص است ممكن است احتیاج به آزمایشهای مجدد نداشته باشد.موضوع تعیین مقاومت و سایر مشخصات زمین در مواقعی كه زمین ناشناخته بوده و ساختمان و پروژه ایكه قرار است برروی آن ساخته شود بزرگ و قابل اهمیت باشد بسیار حائز اهمیت است.پیاده كردن نقشهپیاده كردن نقشه روی زمین قبل از گودبرداری و یا هر نوع عملیات اجرائی بجز برداشتن خاكهای سطحی و گیاهی و كندن بوته ها، غالباً به عمق 15 تا 25 سانتیمتر، صورت می گیرد. برای پیاده كردن نقشه روی زمین دو مشخصه بر و كف باید معین باشد.روشهای گودبرداری و پی كنیالف) گودبرداری در زمینهای خوب و خشكب) گودبرداری در زمینهای خشك نسبتاً سستج) گودبرداری در زمینهای سست و خشكگودبرداری وسیع و عمیقدر مواقعی كه پی ها نزدیك بهم بوده و در عمق نسبتاً زیادی باید ساخته شوند و یا در مواقعی كه ساختمان دارای زیرزمین بوده و طبعاً پی ها پائین تر از كف تمام شده آن باید بنا شوند و زمین سست و ریزشی باشد، گودبرداری به یكی از طرق ترانشه محیطی، تیرهای شیب دار، فرازبندی، و دیوارهای پرده ای انجام می گیرد.روش ترانشه محیطیدر این روش قبلاً ترانشه ای در پیرامون محل مورد نظر، نظیر زیرزمین كه قرار است گودبرداری شود حفر می كنند. عرض ترانشه باید برای استقرار چوب بست، ساختن دیوار حائل و فضای لازم بریا كارگران به اندازة كافی در نظر گرفته شود. ترانشه را به یكی از طرقی كه قبلاً گفته شد حفر كرده و كف آنرا به ضخامت 5 تا 10 سانتیمتر با بتن مگر پوشانده بصورت كاملاً افقی درمی آورند تا سطح مناسبی برای پی سازی و ساختن دیوار زیرزمین بوجود می آید. موقعی كه دیوار اطراف كامل شد قسمت میانی را حفر كرده و خاكهای حاصله را خارج می كنند سپس كف سازی را انجام می دهند.روش تیرهای مایلاز این روش در مواقعی استفاده می كنند كه امكان حفر محل در پشت خط محیطی، بدون نیاز به چوب بست، میسر باشد و لذا اینكار فقط در مواردی كه زمین به اندازة كافی مقاوم باشد امكانپذیر خواهد بود. پس از حفاری دامنه دیوارهای گودبرداری را صاف كرده و برای جلوگیری از ریزش احتمالی زمین آنرا چوب بست می كنند. دیوار حائل بتدریج و به دفعات ساخته می شود و چوب بست را به سمت بالا انتقال می دهند.روش سدهای جعبه ایاین روش با استفاده از صندوقچه هائی كه معمولاً از طریق قفل و بست كردن صفحات فلزی به یكدیگر و آب بندی كردن آنها ساخته می شوند صورت می گیرد. هرگونه نفوذ مختصر آب به داخل صندوقچه ها به وسیلة پمپ خارج می شود.روش دیوارهای پرده ایدر این روش یك دیوار نسبتاً نازك بتنی در اطراف محل گودبرداری برای جلوگیری از ریزش خاك و قبل از گودبرداری می سازند. این روش مواقعی كه محل گودبرداری نزدیك جریان آبی نظیر رودخانه واقع شده باشد و خطر نفوذ آب و ریزش زمین تواماً وجود داشته باشد نیز بكار می رود.زه كشی افقیزه كشی از طریق قرار دادن لوله های PVC به قطر 10 سانتیمتر، كه با فیلتر نایلونی افقی برای جلوگیری از ورود ذرات دانه های خاك، مجهزند و استفاده از پمپ برای خارج كردن آبهای سطحی صورت می گیرد.پیكلیه سازه هائی نظیر سدها، ساختمانها و پلها كه بر روی زمین قرار می گیرند دارای دو قسمت‌اند تحتانی یا پی. پی در حقیقت رابط بین سازه اصلی و زمین بوده و وظیفه اصلی آن انتقال وزن سازه اصلی آن انتقال وزن سازه اصلی و بارهای وارده بر آن به اضافة وزن خود به زمین است. پی را نمی توان مجزا از زمینی كه سازه پی برروی آن قرار می گیرد بحساب آورد، بهمین علت است كه خرابی پی ناشی از نشست و یا حركت زمین را معمولاً به خرابی و یا عدم استقامت پی به حساب می آورند.انواع پیپی ها را می توان بطور كلی به سه گروه پی های گسترده، پی های شمعی و پیرها تقسیم كرد.پی های گسترده:ساده ترین و معمولترین انواع پی ها، پی های گسترده اند. نوع پی معمولاً شامل تاوه ای است از بتن مسلح به شكل مربع یا مربع مستطیل كه وظیفه انتقال و توزیع بارهای وارده از ساختمان به زمین را بعهده دارد.سطح پی باید به اندازه ای باشد كه فشار وارده بر زمین بستر پی از مقاومت مجاز زمین تجاوز ننماید.وضعیت مطلوب پی موقعی است كه به شكل مربع ساخته شده و ستون درست در مركز آن قرار داشته باشد.پی های منفرد


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دانشجویان رشته عمران در طول تحصیل با درسهای تئوری آشنا میشوند ولی نیاز به كسب تجربه دارند وكسب این تجربه میسرنیست مگر آنكه دانشجویان درسر كارمطالبی راكه در كتابها خوانده اند لمس كرده وبا چشم خود طریقه انجام كارها راببینند وبه همین دلیل دو واحد رابه همین امر اختصاص داده اند كه این واحدها جزو مهمترین واحدهای این دوره می باشد


گزارش كارآموزی ساختمان تجاری مسكونی در شهر كرج در 42 صفحه ورد قابل ویرایش


پس از انقلاب اسلامی و بهم ریختن نظام گذشته،تلاش درراه گسترش صادرات غیرنفتی،سیر صعودی خود را پیموده و دست اندركاران تولید با اعمال روشهای جدید و استفاده از تكنیكهای بسته بندی به ارتقاء‌صادرات توجه قابل ملاحظه ای كرده انداما این صنعت دهز مانند دیگر صنایع در كشورهایی مانند ایران از جایگاه واقعی برخودار نبوده و برای رسیدن به سطح كشوری پیشرفته هنوز راه


گزارش كارآموزی اجرای سازه های بتنی در 24 صفحه ورد قابل ویرایش