دانلود سیر طبیعی پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا

نام فایل : دانلود سیر طبیعی پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا
گروه : عمران
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 133 کیلو بایت
تعداد صفحات : 17
بازدید : 15

دانلود فایل
خلاصه:
ملیات طرح مورد نظر می توان مربوط به بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، ساختمان مسكونی، سد یا مخزن، تصفیه خانه، راه، پل، جاده و باشد

توضیحات:
بحث اجراییتهیه طرح و نظارت بر اجرا تامین منابع مالی به عنوان هدف نهایی(سیر طبیعی پروژه از ابتدا تا مرحله اجرا):1-مطالعات مقدماتی (فاز مطالعات اولیه)2-تصویب كلیات طرح3-تامین اعتبار4-انتخاب مهندسین مشاور5-تهیه نقشه های مقدماتی، محاسباتی و اجرایی (فاز طراحی)6-مناقصه، انتخاب پیمانكار و عقد قراردادA- برای اجرای یك طرح كلیات آن طرح می شود.ملیات طرح مورد نظر می توان مربوط به بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، ساختمان مسكونی، سد یا مخزن، تصفیه خانه، راه، پل، جاده و ... باشد.به عنوان مثال اگر بخواهیم از نقطه A تا B یك راه بسازیم یا در مورد مطالعات اولیه آن برای امكان سنجی محلی برای ساخت دانشگاه اقداماتی مد نظر باشد باید آن را مورد بررسی قرار دهند.این امكان سنجی به چند دسته تقسیم می شود:1-مالی و اعتباری. مثل پروژه های نیمه تمام2- منطقه ای (توپوگرافی) مثل ساخت پل یا یك راه3- فرهنگی و سیاسی، از لحاظ موقعیت اجتماعی ساخت یك پروژه در یك مكان خاص4- اقتصادی، مثل برگشت پول یك سد در ظرف سی سال5- فنی، مثل ساخت یك سازه (ساختمان) روی گسلذیحسابB- حال پس از تصویب موارد بالا كلیات طرح به ذیحساب منتقل می شود كه در سازمان دارایی با توجه به بودجه های ملی بررسی و در مرحله دوم طرح مورد تایید و تصویب نهایی قرار می گیرد.معاون مالی مدیر عامل سازمان داراییبودجه های جاری، درآمدهای جاری، هزینه هی جاری= كه ارگان درآمد دارد و هزینه میكند.C- در این قسمت كه تامین اعتبار می باشد در هر سازمانی كه قرار است بودجه ملی مصرف شود شخصی به نام ذیحساب كه از وزارت اقتصاد و دارایی و دستور العمل های آن پیروی می كند همراه مدیرعامل و 2 معاون مالی تامین اعتبار می كنند.بنابراین ذیحساب پول تصویب شده در تهران را به پروژه های عمرانی تخصیص می دهد.در این زمان وقتی تصویب شد پروژه با توجه به بودجه ای كه برای آن تخصیص داده شده آماده ساخت می گردد (تامین اعتبار)D: انتخاب مهندسین مشاور:(روال): 1-آگهی در روزنامه و دعوت از مشاوران: مشاور با دادن سوابق و جلسه ای كه با كارفرما دارد با توجه به امتیازی كه كارفرما می دهد مورد تایید قرار می گیرد.2-بررسی اسناد ارزیابی ارائه شده توسط مشاوران و گزینش چند مشاور توانمند3-دعوت از مشاوران گزینش شده جهت شركت در مناقصه4-برگزای مناقصه و تعیین مشاور برنده كه معمولا مناسبترین قیمت هست.E: پس از تعیین مشاور او به تهیه نقشه های مقدماتی، محاسباتی و اجرای می پردازد.= (فاز طراحی)طرح توجیهی را از بررسی نقشه های مقدماتی به كارفرما می دهد و كارفرما پس از تایید به انجام محاسبات دقیق تر می پردازد و آن به نقشه اجرایی می رساند.F: انتخاب پیمانكار:1-آگهی روزنامه و دعوت از پیمانكاران برای آوردن اسناد ارزیابی.2-جلسه بررسی اسناد ارزیابی و گزینش پیمانكاران توانمند كه قابلیت اجرا دارند.3-دعوت از پیمانكاران به شركت در مناقصه و بررسی اسناد مناقصه(مثل بررسی یك منطقه از لحاظ داشتن آب، برق، شرایط جوی مناسب، منابع ماشین آلاتی به عنوان مثال مناطق مرزی و مدنظر داشتن هزینه ها برای گرفتن مجوز و بررسی معادن نزدیك به كار برای مصالح و حتی میلگرد و در نهایت امن بودن یا ناامنی منطقه از عواملی است كه پیمانكار باید در نظر داشته باشد).4-برگزاری مناقطه و تعیین پیمانكار برنده 3 معمولا پایین ترین قیمت هستند.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

بررسی مصالح و فناوریهای جدید در صنعت ساختمان


سد سدکارون پل نیروگاه


تحقیق مزایای ساختمان فلزی


به طور کلی نقشه برداری را می­توان علم تهیه و پیاده کردن نقشه دانست اما به دلیل گستردگی زیاد این علم در دنیای امروز تعریف بالا را نمی توان جامع دانست کنترل کارهای اجرایی و تعیین میزان نشست ساختمانهادر عملیات ساختمانی و مونتاژ واحدهای تولیدی و صنعتی ، طرحهای مربوط به تسطیح اراضی در شهرسازی و کشاورزی ، و کنترل دایمی انحراف سدها از نظر فشار آب در تا