دانلود تحقیق در مورد متره و برآورد

نام فایل : دانلود تحقیق در مورد متره و برآورد
گروه : عمران
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 65 کیلو بایت
تعداد صفحات : 48
بازدید : 3

دانلود فایل
خلاصه:
تعریف متره و برآورد اندازه‌گیری و محاسبه مقادیر مورد نیاز یك پروژه و یا كارهای انجام شده در یك ساختمان را متره می‌گویند افرادی كه این محاسبات را انجام می‌دهند، مترور «Metror» می‌گویند برای متره كردن باید بدانیم هر مشخصات را به چه واحدی اندازه‌گیری كنیم

توضیحات:
فهرست مطالبتعریف متره و برآورد 1الف) روش متره و برآورد باز: 2ب) روش متره و برآورد بسته: 3هدف از تهیه متره و برآورد 4نحوه متره و برآورد 5اصلاحات مربوط به عملیات یك پروژه عمرانی. 5برنامه‌ریزی شبكه‌ای.. 8كلیات.. 8منابع برنامه‌ریزی.. 11سلسله مراتب برنامه زمان‌بندی شده 11كنترل پروژه 12برقرار ارتباط با برنامه زمان‌بندی شده 12دستورالعمل‌های شفاهی و كتبی. 12شیوه‌های نمایش ترسیمی. 13كنترل پروژه 13ترازهای كنترل. 14نظارت پروژه 15ارزیابی و پیش‌بینی. 17آشنایی با روند اجرای پروژه‌های ساختمانی. 18خدما ت مرحله اول. 18خدمات مرحله دوم 21نحوه ارجاع كار و انتخاب مشاور. 22چگونگی انتخاب پیمانكار. 23انواع روش‌های اجرای كار. 28انواع قراردادها 29ضوابط و مقررات مالی در اجرای پروژه‌های ساختمانی. 31تعریف متره و برآورداندازه‌گیری و محاسبه مقادیر مورد نیاز یك پروژه و یا كارهای انجام شده در یك ساختمان را متره می‌گویند. افرادی كه این محاسبات را انجام می‌دهند، مترور «Metror» می‌گویند. برای متره كردن باید بدانیم هر مشخصات را به چه واحدی اندازه‌گیری كنیم.اگر مقادیری كه پس از محاسبات به دست آمده را قیمت‌گذاری كنیم، برآورد انجام داده‌ایم. هرچه میزان متره و برآورد انجام گرفته، از دقت بالاتری برخوردار باشد، امكان برنامه‌ریزی صحیح برای تهیه مصالح، ماشین‌آلات، تجهیزات و تامین به موقع منابع مالی برای اجرای كار بیشتر فراهم می‌گردد. یكی از دلایل عمده بروز مشكل در روند اجرای پروژه‌ها، ایجاد وقفه در آنها و طولانی شدن زمان اجرای پروژه، عدم اعمال دقت لازم در متره و برآورد اولیه كار می‌باشد.متره و برآورد پروژه بر عهده مهندسان مشاور می‌باشد كه می‌بایست مقادیر كارهای اجرای پروژه را تعیین و در جداول مربوطه منعكس نمایند و هزینه اجرای كارها را به تفكیك نوع كار (انبیه تاسیسات، مكانیكی، تاسیسات برقی، جمع‌آوری فاضلاب، خطوط انتقال آب و ..) محاسبه نماید.متره و برآورد پروژه‌های عمرانی به دو صورت انجام می‌گیرد:الف)‌ متره و برآورد بازب‌) متره و برآورد بستهالف) روش متره و برآورد باز:كلیه مصالح و كارگران لازم از صورت متره‌ها استخراج و در جداولی وارد می‌گردد. سپس قیمت‌های واحد روز هر كدام را در آنها ضرب و در انتها قیمت كل كار تعیین می‌گردد.به عنوان مثال، دیواری به طول 2 متر، ارتفاع 1 متر وضخامت 35 سانتی‌متر داریم. در آنالیز به روش باز داریم:1. 0.35×1×2=0.7m3 (حجم دیوار چینی)0.7×600=420 (عدد)در هر مترمكعب آجرچینی نیاز به 600 عدد آجر داریم.420/1000×A=B (ریال)اگر قیمت هر 1000 عدد آجر A ریال باشد،2. 0.7×1.4=0.175حدود 4/1-3/1 حجم دیوار را ملات تشكیل می‌دهد.3. 2200-200-100=1900kg (ماسه مصرفی)طبق آیین‌نامه نامه وزن مخصوص بتن غیرمسلح 2200kg/m3می‌باشد. اگر 200kg سیمان نیاز باشد، با فرض w/c=0.5 (وزن سیمان/ وزن آب): طرح اختلاف، در نتیجه 100kg آب نیاز داریم.4. (ریال) C D Eآب سیمان ماسهM30.7(قیمت مصالح) ð (B+C+D+E) ×0.7=F5. 0.7×6=4.2~4 (ساعت بنا)0.7×8×3=16.8~17 (ساعت كارگر)اجرت هر روز كار بنا Gریال، اجرت هر روز كارگر H ریال. در نتیجه اجرت چیدان دیوار:(G×4/8)+(h×17)=I (ریال)F+I=J (قیمت ساخت كل دیوار)ب) روش متره و برآورد بسته:در این روش ابتدا كارها بر اساس نوع و ماهیت و واحدهای اندازه‌گیری درنظر گرفته شده برای آنها تفكیك می‌گردند. مثلاً آجرچینی، بتن‌ریزی، خاك‌برداری، سیمان‌كاری، آرماتوربندی و ... بر اساس نقشه‌های اجرایی مشخص و سپس وارد فرم‌های موسوم به ریزمتره می‌شود. دفترچه‌های فهرست بها در رشته‌های اقلام مصرفی در پروژه‌ها را در هر سال دارد و با ضریب قیمت در آیتم‌های ریزمتره برآورد پروژه مشخص می‌گردد.متره و برآورد به چند طریق انجام می‌گیرد:الف) متره و برآورد مقدماتی: این كار از سوی مهندس مشاور پروژه بر اساس نقشه‌های مقدماتی تهیه شده، صورت می‌گیرد و همراه با نقشه‌ها و سایر گزارشات مشاور، تحویل كارفرما می‌شود.ب) متره و برآورد اولیه: این كار بر اساس نقشه‌های اجرایی و تفصیلی و قبل از شروع كار تهیه می‌گردد و مبنای برگزاری مناقصات و عقد قرارداد با پیمانكاران پروژه می‌باشد.ج) متره و برآورد موقت: این كار در مقاطع زمانی معین در طول اجرای كار تهیه می‌شود كه به آن در عرف رایج كارهای ساختمانی (صورت وضعیت موقت) می‌گویند و بر اساس كارهای انجام شده تا مقطع زمانی خاص از سوی مسئول كارگاه (نماینده پیمانكار) و دستگاه نظارت تهیه می‌شود و مبنای پرداخت‌های موقت به پیمانكار می‌باشد.د) متره و برآورد قطعی: پس از اتمام كلیه كارهای اجرایی تهیه می‌شود كه به آن در عرف رایج كارهای ساختمانی (صورت وضعیت قطعی) می‌گویند. در این نوع متره و برآورد باید غیر از نقشه‌های اجرایی و تفصیلی پروژه به كلیه تغییرات احتمالی و اضافه‌كاری‌ها و كم‌كاری‌ها و كارهای انجام گرفته خارج از نقشه‌ها توجه نموده و صورت جلسات تنظیمی بین نماینده پیمانكار و دستگاه نظارت را ضمیمه برگه متره كرد. این متره مبنای تصفیه حساب قطعی پیمانكار با كارفرما می‌باشد.هدف از تهیه متره و برآورد1. تعیین مصالح و لوازم و تجهیزات مورد نیاز اجرای پروژه2. تعیین نیروی انسانی مورد نیاز (ماهر و غیرماهر) در طول اجرای پروژه3. تعیین ماشین‌آلات مورد نیاز برای اجرای كار4. تعیین حجم عملیات هر یك از اجرای كار بر اساس واحدهای مشخص (مترطول، مترمربع، كیلوگرم، عدد و ...)5. تعیین هزینه هر یك از اجزای كار به شكل جداگانه (پی‌كنی، اسكلت، قالب‌بندی، حمل و نقل و ... )6. تعیین مبنا برای انجام هرگونه كسر یا اضافه‌كاری و یا تغییر مشخصات كار7. ایجاد توازن بین بودجه پیش‌بینی شده و طرح موردنظر8. تعیین مدت زمان اجرای یك كار و تهیه برنامه زمان‌بندی9. تهیه هزینه كل اجرای پروژهنحوه متره و برآوردبرای انجام یك متره و برآورد دقیق و صحیح، باید به نكات زیر توجه نمود:1. در ابتدا كلیه نقشه‌های اجرایی و تفصیلی را به دقت بررسی و مطالعه نمود از چگونگی آنها اطلاع كامل یافت.2. قیمت‌های روز مصالح، دستمزد و نیروی انسانی را بررسی و مشخص كرد.3. جدول‌ها و برگه‌های مورد نیاز را كه امكان مقادیر قسمت‌های مختلف كار و قیمت‌های واحد انجام كار در آن وجود داشته باشد. اصلاحات مربوط به عملیات یك پروژه عمرانی1. پیمان: مجموعه‌ای از اسناد و مدارك می‌باشد كه در مراحل مختلف اجرای كار از آنها استفاده می‌گردد. این مدارك شامل اصل قراردادها، نقشه‌ها و مشخصات فنی می‌باشد.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دلیل عمده استفاده از بتن، ملات و دوغابهای منبسط شونده آن است كه بتوان بر مشكلات انقباض (جمع شدگی) كه معمولاً در به كارگیری مواد با سیمان معمولی مشاهده می شود فائق آمد مكانیزم عمل به نحوی است كه باعث می شود مواد تعمیری به هنگام گیرش و سخت شدن (عمل آوری (CURINGانبساط پیدا كرده و با عمل انقباض مخالفت و آن را خنثی نماید


گزارش کاراموزی تاریخچه شركت دژ پل ابهر رود در 32 صفحه ورد قابل ویرایش


گزارش کارآموزی عمران نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول در 45 صفحه ورد قابل ویرایش


هدف از انجام عملیات تراكم ، كاهش میزان تخلخل خاك است وجود آب تا میزان مشخصی سبب تسهیل این عملیات می شود بدست آوردن این حد رطوبت و وزن مخصوص خشك بیشینه خاك پس از بكار بردن میزان معینی انرژی كوبشی ،‌هدف مهم آزمایش تراكم است