دانلود بودجه و بودجه ریزی

نام فایل : دانلود بودجه و بودجه ریزی
گروه : حسابداری
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 102 کیلو بایت
تعداد صفحات : 19
بازدید : 20

دانلود فایل
خلاصه:
بودجه و بودجه ریزی و مفهوم بودجه ریزی

توضیحات:
اولین قانون محاسبات عمومی ایران در سال 1290 هـ . ش به تصویب رسید در ماده یك قانون بودجه این چنین تعریف شده است :« بودجه دولت سندی است كه معاملات دخل و خر ج مملكت برا ی مدت معینی در آن پیش بینی وتصویب شده باشد مدت مز بور را سند مالی می گویند و عبارت است از یك سال شمسی. البته دیدگاهها و تعاریف در مورد بود جه متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت است و دیدگاههای موجود در این زمینه نیز تحت تا ثیر شرایط متفاوت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جوامع است . به طور كلی در میان انواع تعاریفی كه از بودجه به عمل آمده، سه دسته عمده را می توان تشخیص داد :فهرست مطالبفصل اول : بودجه. 2مفهوم بودجه 2تعریف بودجه 2الف) تعاریفی كه بر جنبۀ سیاسی بودجه تأكید دارند 2ب) تعاریفی كه به جنبه های اقتصادی ومالی تا كید دارند. 3ج) تعاریفی كه بر جنبه های برنامه ای و مدیریتی بودجه تأكید دارند. 4د) سایر تعاریف 4اهداف و مقاصد بودجه 5تاریخچه بودجه نویسی در ایران.. 7روشهای تنظیم بودجه. 9الف) روشهای برآورد و تنظیم درآمدها 9ب) روشهای برآورد هزینه ها 11فصل دوم : بودجه ریزی در سازمان مسكن و شهرسازی.. 12...موافقتنامۀ اعتبارات جاری 17تخصیص بودجه به سازمان.. 18منابع. 18


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

عنوان دانلود پاورپوینت بازارهای کارا (فصل دهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دسته مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته مدیریت مالیحسابداری اقتصادفرمت پاورپوینت(Powerpoint) تعداد اسلاید 14 اسلاید کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدیریت سرمایه گذا


این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن كه در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی كه از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی كه مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد نكات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است


این فایل شامل اسلایدهایی در اقلام مربوط بهای تمام شده و نقش آن در تصمیم گیری مدیران به زبان فارسی می باشد که مواردی نظیر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، رویکردهای تصمیم گیری مدیران، گزارش مقایسه ای، نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده، انواع تصمیمات مدیران با استفاده از اقلام بهای تمام شده و … را در 33 اسلاید ارائه می کند


پیشینه و مبانی نظری بهره وری و سیاست تقسیم سود