دانلود رفتار الیاف كربن در بتن

نام فایل : دانلود رفتار الیاف كربن در بتن
گروه : عمران
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 24 کیلو بایت
تعداد صفحات : 15
بازدید : 27

دانلود فایل
خلاصه:
مقاله حاضر نتایج آزمایشات برای تعیین خواص و رفتار پیونذ الیاف كربن نشان می‌دهد رفتار تحت بار حرارتی مورد مطالعه بوده است

توضیحات:
مقدمه:بدلیل افزایش تقاضا برای استفاده از مواد جدید نیز خوردنده الیاف كربن توحه بیشتری را در حوزة طراحی پل به خود اختصاص می‌دهد. مزیت آن كاهش پوشش بتن بدلیل مقاومت به خوردگی در پوشش بتن و موارد مرتبط می‌باشد. برای رشته‌های پیش تنیده در بارهای زیاد و آنها با رشته‌های فولادی مقایسه می‌شوند. استفاده از تقویت با كربن غیرپیش تنیدة تهیه شده از مشی‌ها، هنوز رایج شده است. توسعة مش تقویت بافت شامل تعیین خواص الیاف و رفتار كوتاه مدت و بلندمدت در بتن می‌باشد. رفتار پیوند الیاف كربن غیرتلقیصی در بتن ، رضایتبخش نمی‌باشد زیرا الیاف داخلی در ناحیة پیوند می‌لغزند، آزمایشات با الیاف اپوكسی ادامه یافت. رزین اپوكسی باید پیوند الیاف با الیاف را بهبود بخشد و ظرفیت حمل بار توسط فعال كردن الیافبیشتر، بهبود یابد.لایه‌بندی اپوكسی در الیاف كربن و بسته به مقدار الیاف در تماس با زرین اپوكسی است. در عكس REM نحوة پوشش اپوكسی الیاف كربن دیده می‌شود. در اینجا آزمایشات با انواع مختلف الیاف و مخلوط‌های شده و رفتار تحت عمل حرارتی ارائه می‌شوند.2- آزمایشات PWlLOWT .قبل از توسعه یك مش تقویت الیاف كربن، رفتار پیوند بین الیاف و بتن باید تعیین شود. بنابراین آزمایشات مختلفی انجام شدند. در این بررسی‌ها قطرهای الیاف با استحكام‌های بتن مختلف تركیب شدند. نمونه‌های آزمایش در جایی بكار رفتند كه آزمایش قبلاَ شرح داده شده است. آزمایشات پیوند در موخ‌شوله فور تكنیك، ویرت شافت‌اوند، كولتور(HTWK) لایپزیك انجام شدند. برای نعیین استحكام بتن نمونه‌ها 3 مكعب10/10/10cm3 برای هر مخلوط بتن تولید شد و پس از 28 روز قبل از آزمایشات، آماده گردیدند. در مرحله اول الیاف با ضخامت مختلف در تركیب با استحكام‌های بتن بررسی شدند. جدول زیر آزمایشات انجام شده را نشان می‌دهد.15 ص


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

خصوصیات عمومی مصالح احاطه بر تاثیر این خصوصیات، مهندسین را در انتخاب بهینه مصالح در جهت بدست آوردن كیفیت مناسب كل بنا كمك می‌كند برای دستیابی به حداقل قابل قبول خصوصیات هر یك ازمصالح در شرایط خاص، روشهای آزمایشگاهی بكار می‌رود درایران موسسه استاندارد تحقیقات صنعتها این وظیفه را انجام می‌دهد


دانلود تحقیق درباره بتن


باغ عباس آباد بهشهر به این دلیل كه یك مجموعه سلطنتی به جای مانده از دوران صفوی است و از این لحاظ با بدیل‌های خود در اصفهان، قزوین و كاشان قابل مقایسه است، بسیار شایسته توجه است این باغ با ارزش، دست‌كم از یك نظر دیگر اهمیت زیادی می‌یابد و آن توجه به این نكته است كه باغ ایرانی كه الگوی نقطه‌ای بهشتی در برهوتی كویری و سوزان را دستمایه خود قرار داده،


گزارش کارآموزی ساخت سوله و ساختمان اداری در 45 صفحه ورد قابل ویرایش