دانلود کارآموزی شركت سبزینه وار

نام فایل : دانلود کارآموزی شركت سبزینه وار
گروه : گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 261 کیلو بایت
تعداد صفحات : 44
بازدید : 22

دانلود فایل
خلاصه:
دانشجویان در پایان هر دوره تحصیلی احتیاج به گذراندن یک دوره کارآموزی جهت آشنایی بیشتر با نحوه کار وهمچنین آموزش آموخته های تئوری خود دارندکارآموزی در نحوه یادگیری تاثیر بسیاری دارد به طوریکه بسیاری از دانشجویان در دوره کارآموزی نکاتی را می آموزند که در طول دوره تحصیلی حتی با آن برخورد نکرده اند

توضیحات:
پیشگفتاراینجانب ... پروژه كارآموزی خود را در شركت سبزینه وار شیراز گذرانده ام .این پروژه شامل گزارش ها ، و تجربیاتی است که در شركت سبزینه وار شیراز به مدت 240 ساعت کارآموزی ، ثبت شده است و مقایسه اطلاعات و تئوری های مختلف صورت گرفته است. ودر پایان از زحمات مسئولین شركت سبزینه وار شیراز كمال تشكر رادارم .مقدمه:دانشجویان در پایان هر دوره تحصیلی احتیاج به گذراندن یک دوره کارآموزی جهت آشنایی بیشتر با نحوه کار وهمچنین آموزش آموخته های تئوری خود دارند.کارآموزی در نحوه یادگیری تاثیر بسیاری دارد به طوریکه بسیاری از دانشجویان در دوره کارآموزی نکاتی را می آموزند که در طول دوره تحصیلی حتی با آن برخورد نکرده اند.اگر دانشجو دوره کارآموزی خود را در مکانی مناسب و با امکانات فراوان بگذارند به طوریکه آن مکان طوری باشد که بتوان از تجربه های افراد متخصص و فنی در زمینه آن شغل استفاده بهینه را کرد خیلی سریعتر وبهتر درباره آینده کاری خود می تواند تصمیم بگیرد و همچنین مواردی را آموزش دیده وتجربه هایی کسب میکند که بعدا در زمینه شغلی که انتخاب می کند برای او مفید می باشد پس باید در زمینه انتخاب مکان کارآموزی و استفاده درست و بهینه از تجربه افراد متخصص در آن مکان دقت داشت.میزان رضایت دانشجو از این دورهاین دوره بسیار مفید و برای دانشجوحاعز اهمیت می باشد وهدف آشنایی با محیط كارگاهی ، كسب تجربه ، ایجاد و درك روابط بین مفاهیم و اندوخته های تئوری با روشها و كاربردهای عملی و اجرایی ، ایجاد ارتباط با محیط كار و تعیین میزان كاربرد تئوری در عمل بوده است.فصل اول( آشنایی كلی با مكان كارآموزی )مشخصات كلی با مكان كارآموزیشركت سبزینه وار شیراز واقع در شیراز بلوار هفت تنان کوچه صفی خانی دست چپ کوچه پنجم دست راست درب چهارم که در تاریخ 1377 تاسیس و شروع به کار کرده با تعداد نیروی انسانی 10 نفر و اصول کار این شرکت طراحی و نگهداری از فضای سبز می باشد. پروژه های در دست احداث این شرکت : طراحی فضای سبز بیمارستان اردیبهشتطراحی فضای سبز کارخانه آرد خباز شیرازطراحی فضای سبز دیگر مراجعه کنندگانفصل دوم ( ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی كارآموزی )تشریح كلی از نحوة كار، وظایف و مسئولیت‌های كارآموزی در محل كارآموزی و ارائه لیستی از عناوین كارهای انجام شده توسط دانشجو:از جمله وظایف انجام شده در شرکت سبزینه وار شرکت به شرح زیر می باشد.1- آشنایی با فضای سبز2- آشنایی و نظارت طراحی و نگهداری فضای سبزفصل سوم( آزمون آموخته‌ ها، نتایج و پیشنهادات )گزارش کار کارآموزطراحی و نگهداری فضای سبزفضای سبز شهری عبارت از، فضایی كه نشان دهنده ی بخش حیاتی و ساخت مورفولوژیك شهر باشد . تحقیقات بسیاری در زمینه ی اثرات فضای سبز بر محیط زیست و نحوه عملكرد آن صورت پذیرفته است اما امروزه از مهمترین مسائلی كه باید مد نظر قرار گیرد این است كه توجه به حداكثر كاربری فضای سبز بدلیل تراكم ساخت و سازهای شهری در حداقل مكان صورت پذیرد . هر منطقه با توجه به خصوصیات اقلیمی و بیوكلیمایی و آلودگی حاصل از منابع طبیعی و انسان ساز، نیازمند انتخاب گونه های مناسب و سازگار و طراحی مرتبط با آن است . چگونگی بكارگیری اصول و مفاهیم بنیادی طراحی فضای سبز در نقاط مختلف شهر مثل شهرك های مسكونی، شهرك های صنعتی، تقاطع ها و میدان ها و … لازم و انكار ناپذیر است . شهر اهواز بدلیل قرارگیری در موقعیت اقلیمی و بیوكلیمایی خـاص خـود و بـا توجـه بـه صـنعتی بـودن آن و همچنـین گسترش افقی این شهر در سالهای اخیر كه موجب شده، صنایعی كه قبلاً خارج از محدوده شـهر قـرار داشـتند اینـك در اطراف منازل مسكونی قرار گیرند و نیز بدلیل قرار گرفتن این شهر در مسیر بادهای پنج گانه كه از جهت های مختلف در طول سال می وزد، نیازمند توجه جدی در این زمینه است .طراح و محوطه ساز فضای سبزمعرفی طراح و محوطه ساز سبز کسی است که بتواند از عهده شناخت اقلیم ، طراحی فضای سبز و نقشه کشی در محوطه سازی ، تهیه پروژه و محاسبات آن کاربرد آب در طراحی محوطه ها ، طراحی فضای سبز پارکها و منازل ، طراحی فضای سبز شهرها ، کاربرد تزئینات گیاهی و اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی برآید .نمونه وظایف 1. آشنایی با تعاریف اصولی در طراحیترسیم تصویر منظره 2. آشنایی با وسایل طراحیوسایل نقشه کشی دستگاه نقشه کشی خط کش T گونیا 3. آشنایی با انواع خطوط4. آشنا شدن با مقیاس و انواع آن5. شناسایی اصول ترسیم خط و اشکال هندسی منظم و غیر منظم6. توانایی طراحی فضای سبز و نقشه کشی در محوطه سازی7. آشنایی با تعریف فضای سبز8. آشنایی با تقسیم بندی فضای سبز و انواع آن9. آشنایی با ضرورت و نحوه مکان یابی فضای سبز در شهرها10 .شناسایی سبکهای مختلف طراحی11. آشنایی با علائم کاربردی در طراحی فضای سبز12. آشنایی با طراحی محوطه هاخط فرم بافت رنگ (کاربرد رنگ در محوطه و چرخه رنگین و کاربرد آن)13. توانایی و شناخت اقلیم و تطبیق آن با رستنی های ایران14. آشنایی با خصوصیات اقلیمی و رستنی های ایران 15. شناسایی تقسیم و تعیین مناطق اقلیمی ایران و ارتباط با رستنی های آن 16. آشنایی با عوامل موثر محیطی بر و محوطه سازی فضای سبز 17. شناسایی اصول پیدا کردن محل جغرافیایی محوطه مورد نظر 18. استفاده از نقشه19. بکار بردن قطب نما جهت تعیین سمت و جهت محوطه20. استفاده از بادنما21. استفاده از دماسنج جهت تطبیق محوطه و گیاه22. توانایی شناخت اقلیم و تطبیق آن با رستنی های ایران23. توانایی طراحی فضای سبز و نقشه کشی در محوطه سازی24. توانایی تهیه پروژه و محاسبه در محوطه سازی و طراحی فضای سبز25. توانایی کاربرد آب در محوطه سازی و طراحی فضای سبز26. توانایی طراحی فضای سبز پارکها و منازل و محوطه سازی آنها27. توانایی طراحی فضای سبز شهرها28. توانایی کاربرد تزئینات گیاهی در محوطه سازی فضای سبز29. توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های شغلیابزار و وسایل 1. انواع مداد2. خط کش T3. گونیا4. دستگاه نقشه کشی5. کاغذ6. خط کش معمولی مدرج7. مداد تراش8. چرخه رنگین9. دماسنجقطب نما باد نماشرایط ارتقاء شغل ارتقاء شغل طراحی و محوطه ساز فضای سبز به ارائه طرح های مبتکرانه کم هزینه و زیبا مرتبط است و حقوق مزایای وی طبق توافق کارفرما و پیمانکار تعیین و تنظیم می گردد.ویژگیهای شخصیتی طراح قبل از طراحی باید خصوصیات ذیل را داشته باشد:توانایی ترسیم هندسی منظم و غیرمنظم و قدرت بالای تجزیه و تحلیل مکانی که می خواهد برای طراحی در نظر بگیرد، از ویژگی های مهم این شغل است تنوع، تعادل و تقارن، توالی و مقیاس و اصول دیگر طراحی بخشی از مسائلی است که طراح باید آنها را آموزش دیده باشد.طراح فضای سبز باید از طبیعت و هنرمندی و آشنایی کافی با فرم ها و رنگ ها و سبک های مختلف طراحی بهره مند باشد.آمد و رفت های زیاد، بررسی های جامع برای طراحی و شناسایی اقلیم های متفاوت بخشی از ویژگی هایی است که طراح در وجود خود باید داشته باشد.ترفندهای محوطه سازی در طراحی فضای سبزاستفاده از مصالحدر هنگام استفاده از مصالح در محوطه سازی پارک ها و باغات نیاز به توجه تکنیکی در این خصوص وجود دارد. مثلا استفاده از کالار سیمان در پارک ها که امروزه رایج شده و بسیاری از جنبه های زیبا شناختی آنها را نابود ساخته است. زیرا سیمان از نظر ساختار بسیار ناپایدار است، هنگامی که اولین برف می بارد بسیار شاداب و پرطراوت به نظر می رسد اما پس از آن کیفیت خود را از دست می دهد. دومین مساله این است که برف سمبل پاکی و عفت است و این درحالی است که سیمان و بتون معنای وحشت و خشونت را به انسان القا می کند. بنابراین از سیمان و بتون می بایست در مکان هایی از پارک که در معرض دید نیستند مورد استفاده قرار گیرد. در مقابل سنگ نشان دهنده استحکام، وحدت و جاودانگی است. سنگ در بسیاری از ادیان مقدس است. مثلا در دین اسلام سنگ سیاهی که در کعبه زائرین ان را می بوسند و معتقدند که از بهشت آمده و در هنگام نزول از آسمان به رنگ سفید بوده اما در اثر گناهانی که بشر مرتکب شده سیاه شده است.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

راه‌اندازی، كنترل و نگهداری شبكه شاید یكی از مشكل‌ترین و دشوارترین بخشهای كاری یك Administrator یا مسئول سایت باشد چون مشكلات و عیوب ناشی از سخت افزارهای یك شبكه، با مشكلات وعیوب‌ ناشی از برنامه‌های نرم افزاری شبكه ادغام شده و اگر به فرض در هنگام تنظیم شبكه مشكلی به وجود آید، وقت زیادی تلف خواهد گردید تا بفهمیم مشكل از ناحیه سخت افزاری است یا نرم


صنعت برق به عنوان یكی از حساسترین صنایع استراتژیك ومادر درپس تاسیسات زیربنایی هر كشوری ویكی از پرهزینه ترین صنایع دنیا،همیشه جایگاهی خاص وپراهمیت خود را دراقصی نقاط جهان دارا میباشددرایران این صنعت زیر بنایی و مهم علاوه برتامین الكتریكی مصرف كننده های مختلف،كلیدگردش صنایع كشوررانیزدرابعادوسیع به خوداختصاص داده،لذا وزارت نیرو بدنبال گسترش وسیع شبك


در صنایع كاشی سازی و آجرهای نسوز كلاً تولیدات سرامیكی احتیاج به مواد اولیه ( مواد معدنی ) بوده كه زیر بنای ساخت و تهیه این نوع از فرآورده ها می باشد كه به جز چند مورد خیلی كم به صورت مصنوعی دركارخانجات مختلف تهیه می شود و بعنوان مواد اولیه به كارخانه های كاشی و سرامیك سازی آورده می شود


گزارش کارآموزی در کارخانه سیمان