دانلود گزارش كارآموزی شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران

نام فایل : دانلود گزارش كارآموزی شركت تولید و بسته بندی گوشت زیاران
گروه : گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 53 کیلو بایت
تعداد صفحات : 30
بازدید : 10

دانلود فایل
خلاصه:
یكی از هزینه هایی كه لازم است شناسایی شده واز سرفصل كار در جریان ساخت و بهای تمام شده محصولات تولیدی شركت خارج گردد هزینه های ناشی از ضایعات غیر عادی و اُفت وزن غیر عادی محصولات در طول مراحل تولید می باشد

توضیحات:
فهرست مطالبعنوان شماره صفحه فصل اول تاریخچه شركت 1پروار بندی 2كشتارگاه 2بسته بندی 3تبدیل مازاد 3ذهتابی 4سالامبور سازی 4كارخانه خوراك دام 5 فصل دومآشنائی كلی با شركت 7فعالیت های اصلی كارخانه 10آشنائی با مراكز هزینه 12قرنطینه 13دامپروری 13كشتارگاه 14بسته بندی 14واحدهای جانبی 15تأسیسات 15تعمیر و نگهداری 15مدیران 16سایر خدمات 16خدمات عمومی 16كارخانه خوراك دام 17 فصل سومآشنائی با ثبت های حسابداری 25ضایعات و اُفت غیر عادی:یكی از هزینه هایی كه لازم است شناسایی شده واز سرفصل كار در جریان ساخت و بهای تمام شده محصولات تولیدی شركت خارج گردد هزینه های ناشی از ضایعات غیر عادی و اُفت وزن غیر عادی محصولات در طول مراحل تولید می باشد .عمده ضایعات و اُفت غیر عادی كه ممكن است در مراحل تولیدی شركت ایجاد گردند عبارتند از:1. تلفات دام در میدان دام ، قرنطینه ، دامپروری و یا كشتارگاه 2. سر بریده شدن دام در میدان قرنطینه و یا دامپروری 3. اُفت وزن دام زنده در میدان دام و قرنطینه4. عدم ایجاد افزایش وزن مورد انتظار دام زنده در واحد دامپروری5. خراب و غیر قابل مصرف شدن مواد اولیه تولید خوراك دام آماده مصرف6. اُفت و كسری مواد اولیه تولید خوراك دام و خوراك دام آماده مصرف 7. ضبطی شدن دام كشتار شده در واحد كشتارگاه8. اُفت ویاكسرتولیدوزنی لاشه های گوشت وآلایشات دامی بنسبت مقدارمورد انتظار 9. ضبطی شدن لاشه های گوشت و آلایشات دامی10. اُفت یا كسر تولید وزنی انواع گوشت بسته بندی شده به نسبت مقادیر مورد انتظارعوامل هزینه قیمت تمام شده ( بهای ساخت )عوامل هزینه های تولیدی كه در یك مؤسسه تولیدی انجام می شوند و در نهایت قیمت تمام شده عملیات تولیدی یا مراحل تكمیل مصول را تشكیل می دهند به شرح ذیل می باشند :الف ) هزینه های مستقیم : شامل انواع هزینه هایی است كه مستقیماً ودر امر تولید محصولات دخالت دارند و شامل موارد زیر می شوند: · مواد مستقیم تولیدی : این مواد شامل آن دسته از موادی می گردد كه مستقیماً در تولید محصول به كار برده می شوند و به آسانی می توان قیمت آنها را در ارتباط با واحد محصول تولیدی با یك مرحله عمل اندازه گیری نمود. ·كار مستقیم تولیدی : كار مستقیم شامل كلیه هزینه های پرسنلی افرادی است كه مستقیماًدرتولیدمحصول دخیل بوده ومستقیماً باماشین آلات ومواد تولید كنندهِ محصول در مراحل مختلف تولید كار كرده و محصول نهایی را تولید می نماید. ·سایرهزینه های مستقیم تولیدی : این گونه هزینه ها كه گاهی اصطلاح سربار مستقیم نیز به آنها اطلاق می شود ، شامل هر گونه هزینه تولیدی به غیراز مواد و كار مستقیم می گردد و بتوان به آسانی با واحد محصول مرتبط نمود.ب‌) هزینه های غیر مستقیم : شامل انواع هزینه هایی است كه ارتباط مستقیم با تولید محصولات نداشته بلكه بطور غیر مستقیم تولید محصولات را تسهیل می نماید و شامل موارد زیر می شود: ·مواد غیر مستقیم تولیدی : شامل هزینه هرگونه موادی است كه مستقیماً درتولید محصول وارد نشده ویا اگر مستقیماً در آن بكار رفته باشد محاسبه بهای آن مشكل و یا جزئی باشد. ·كار غیر مستقیم تولیدی : شامل كلیه هزینه های پرسنلی افرادی است كه مستقیماً با ماشین آلات خط تولید و مواد اولیه تولید كننده محصول كار نمی كنند بلكه خدمات آنها عملیات تولیدی را تسهیل می كند. ·سایر هزینه های غیر مستقیم تولیدی : شامل كلیه هزینه هایی كه تحت سر فصل های اخیر قرار نگیرد و نتوانند آنرا بطور مستقیم با محصول تولیدی مرتبط كنند.بهای اولیه دستمزد مستقیم مواد مستقیم مواد غیر مستقیمدستمزد غیرمستقیمهزینه های مستقیمسربار كارخانه هزینه های اداری، مالی،توزیع و فروش هزینه های مالی هزینه هایتوزیع و فروش هزینه های اداری تشكیلاتیردیفعنوان هزینهمبنای تسهیمعنوان حساب معیناداری تشكیلاتیمالیتوزیع وفروشكنترل فروشكارسرمایه ای درجریان1اجاره محل-دفتر تهرانبرآوردیاجاره محل×× ×2هزینه آبمجتمع زیارانواقعیسربار و تولید×3هزینه برقدفتر تهرانبرآوردیآب وبرق وسوخت×× ×4هزینه سوختحرارتی-زیارانواقعیسربار تولید×5پست وتلگرافتهرانبرآوردیپست تلگراف وتلفن×× ×6هزینه تلكسواقعیپست تلگراف وتلفن×7هزینهایاب و ذهابواقعیایاب و ذهابجشن و پذیرائی×××× ×8هزینه تعمیروسائط نقلیهواقعی برحسب وسیله نقلیهتعمیرات×××× ×9هزینه مشاوره مدیریتواقعیهزینههایحقوقی و حسابرسی×10هزینه تعمیرات و نگهداشتواقعی برحسب موردتعمیرات×××× ×11هزینه آگهیواقعی بر حسب نوع آگهیسایر هزینه ها×××× ×12هزینه استهلاكواقعی بر حسب دارائی ثابتاستهلاك×××× ×13هزینه بهره وامهاواقعیبهره پرداختنی×


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دانلود طراحی فعالیت یادگیری آماده برای ارزشیابی از آموخته ها


بانك كشاورزی در بیست و یكم خرداد ماه سال 1312‌با عنوان بانك فلاحتی و صنعتی ایران تاسیس شد و اینك با پشتوانه 73 سال تجربه و به عنوان تنها‌ نهاد مالی تخصصی در بخش كشاورزی ایران با تعداد بیش از 1800‌شعبه در سراسر كشور، حدود 70‌درصد تامین مالی این بخش را انجام می‌‌دهد در خلال دهه گذشته این بانك با حضور موثر در بازارهای مالی و با تكیه بر تجهیز منابع كا


گزارش کاراموزی شركت اشی مشی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش


گزارش کار آموزی درسایت دانشگاه